Hoe aantrekkelijke werkgever zijn?

Een aantrekkelijke werkgever zorgt voor zelfstandigheid en flexibiliteit. Medewerkers willen zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid mogen nemen. Evenals flexibiliteit om zelf keuzes te maken binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mastersnetwerk.nl

Wat is een aantrekkelijke werkgever?

Aantrekkelijk werkgeverschap wordt gezien als een combinatie van de mate waarin potentiële werknemers een organisatie aantrekkelijk vinden om daar eventueel te gaan werken en de mate waarin huidige medewerkers voordelen zien in het blijven werken voor de organisatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hpocenter.nl

Hoe herken je een goede werkgever?

De 5 eigenschappen van een goede werkgever
 1. Meer vrijheid. Goede werkgevers zorgen ervoor dat de medewerkers zich zo min mogelijk hoeven te houden aan protocollen en regels. ...
 2. Een gelijk niveau. Veel werkgevers en/of leidinggevenden worden niet of nauwelijks gezien op de werkvloer. ...
 3. Transparantie. ...
 4. Waardering. ...
 5. Minder managers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgzorro.nl

Wat verwacht je van een goede werkgever?

Wat is goed werkgeverschap? Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van je positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. De scholingsplicht is nog een aanvulling op goed werkgeverschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Waarom is aantrekkelijk werkgeverschap belangrijk?

Talent aantrekken en behouden

Aantrekkelijk werkgeverschap wordt ook wel gedefinieerd als de sleutel tot het verkrijgen en behouden van een unieke en onderscheidende voorkeurspositie bij zowel huidige als potentiële medewerkers. Het helpt organisaties om nieuw talent aan te trekken en huidige talenten te behouden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op foederer.nl

ExitCampus -- Randstad: Waarom is Randstad een aantrekkelijke werkgever?

40 related questions found

Wat valt onder slecht werkgeverschap?

Slecht werkgeverschap kan worden omschreven als een werkgever die misbruikt maakt van zijn macht, die discrimineert en intimideert, die zijn verplichtingen niet nakomt en/of die ontslagen doorvoert zonder gegronde redenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op personio.nl

Waarom blijven medewerkers bij hun werkgever?

Waarom medewerker retentie meer aandacht verdient

De belangrijkste reden voor het behoud van medewerkers is dat je met een hoog verloop geen stabiel team kan bouwen. Dat team is nodig om de prestaties te leveren die je als bedrijf nodig hebt om jezelf te kunnen onderscheiden in de markt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nabl.nl

Wat is excellent werkgeverschap?

Excellent werkgeverschap

Dit is volgens Heezen waardevol: 'Trotse medewerkers vinden hun organisatie oprecht leuk en maken reclame voor hun werkgever, bijvoorbeeld via social media. Ze zijn bereid om zich extra in te zetten om bij te dragen aan het succes van de organisatie. '

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Wat kenmerkt jou als collega?

Op de vraag aan welke eigenschappen de ideale collega moet voldoen is de top 5 als volgt: betrouwbaar, behulpzaam, talentvol, vrolijk en aardig. Eigenschappen die veel minder vaak worden genoemd zijn: slim, zelfverzekerd en bescheiden. In de huidige samenwerking met collega's kunnen nog wel wat dingen verbeterd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Wat zijn de beste werkgevers van Nederland?

Net als in 2020 en 2021 staat het Rijk bovenaan de lijst van meest favoriete werkgevers onder Nederlanders, de Nationale Politie volgt op plek 2, Shell op drie. Dat blijkt uit het ITAM-onderzoek van Intelligence Group, waarbij in totaal 16.287 personen zijn ondervraagd in 2021 en 2022.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intelligence-group.nl

Wat draagt een werkgever af?

Loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (loonheffing) Loonheffing is de belasting die een werkgever namens een werknemer betaalt. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de beste werknemers?

Een goede werknemer komt beloftes na, is communicatief sterk, is fijn in de omgang, heeft een enthousiaste houding, helpt anderen, is recht door zee, weet van aanpakken, heeft een ondernemende instelling, leert van fouten en is bestand tegen verandering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Wat is een relatie van een werkgever?

Relaties van de werkgever zijn alle natuurlijke en rechtspersonen waarmee de werkgever gedurende een periode van 24 maanden voorafgaande aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zakelijke contacten heeft onderhouden, daaronder begrepen (rechts)personen waarmee de werkgever in onderhandeling is (geweest) om ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fsv.nl

Hoe moet je werknemers aantrekken?

Personeel werven: 10 tips voor het werven van personeel
 1. Stel een duidelijk functieprofiel op.
 2. Vertel in je vacature wat een medewerker bij jou kan komen halen.
 3. Laat collega's aan het woord om je bedrijf persoonlijkheid te geven.
 4. Gebruik het netwerk van collega's in de zoektocht naar personeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mettom.nl

Wat is een moeilijke collega?

Een paar voorbeelden: Een collega vraagt je erg vaak iets terwijl je weet dat hij of zij dit toch allang had moeten weten. Een collega van je is enorm luidruchtig aan de telefoon. Je hebt er wel eens iets over gezegd, maar het hielp tot nu toe niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op heteffectievewerken.nl

Wat zijn sterke vaardigheden?

Voorbeelden zijn delegeren, onderhandelen, luisteren, samenwerken , netwerken, plannen en coachen. Overdraagbare vaardigheden hebben vaak een grote overlap met competenties.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Wat zijn unieke eigenschappen?

Kwaliteiten zijn de unieke en persoonlijke eigenschappen die bij mensen horen. Bescheidenheid is bijvoorbeeld een kwaliteit, daadkracht en zelfstandigheid zijn dat ook. Kwaliteiten en karaktereigenschappen zijn vaak verbonden met een bepaald type persoonlijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op patrickschriel.nl

Wat is modern werkgeverschap?

Modern werkgeverschap betekent onderscheidend zijn in wat medewerkers naast 'een baan' krijgen: ontwikkeling, inspiratie, toffe collega's, leiderschap. Dat vraagt om een samenhangende visie en HR-strategie. Daarom is ons motto: maak werkgeverschap een integraal en onderscheidend onderdeel van je strategie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decido.nl

Wat levert goed werkgeverschap op?

Goed werkgeverschap levert dus een bijdrage aan een sterkere binding van medewerkers aan het bedrijf. Goed werkgeverschap blijkt ook bij te dragen aan een geringere emotionele uitputting bij de medewerker en als bufferfunctie te fungeren voor verzuim als gevolg van lastige klanten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op publications.tno.nl

Wat is een grote werkgever?

Grote werkgever

Grote werkgevers hebben een premieplichtige loonsom >100 maal het gemiddelde premieplichting loon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vengroot.nl

Hoe lang blijven mensen bij een werkgever?

Werknemers blijven gemiddeld gezien langer bij hun werkgever dan tien jaar geleden. In 2019 was de gemiddelde anciënniteit 10 jaar en 10 maanden. Bovendien blijkt dat 54% van de werknemers meer dan 5 jaar bij dezelfde werkgever werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acerta.be

Wat mag een werkgever wel en niet?

Het uitgangspunt is dat een werkgever alleen datgene mag vragen en registeren wat zij noodzakelijkerwijs zou moeten weten om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer, en een werkgever mag informatie hebben om te beoordelen of zij loon moet doorbetalen aan de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lumengroup.nl

Wat bindt medewerkers?

5 manieren om werknemers te binden en te boeien
 1. Aandacht geven. Ga met elkaar in gesprek en onderzoek de wensen en behoeften van je werknemer. ...
 2. Stimuleer groei en ontwikkeling. ...
 3. Geef waardering en erkenning. ...
 4. Biedt flexibele werkmogelijkheden aan. ...
 5. Onderzoek gezamenlijk de loopbaan van een werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hrpraktijk.nl

Wat is een zware fout van de werkgever?

Voorbeelden: diefstal, oplichting, opzettelijke vernieling. Zware fout: houdt een fout in die zo groot en buitensporig van aard is dat ze onvergeeflijk is in hoofde van diegene die ze begaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werk.belgie.be

Wat is verwijtbaar gedrag werkgever?

Uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie blijkt wel dat bijvoorbeeld het met opzet creëren van een verstoorde arbeidsrelatie kan leiden tot ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Ook discriminatie of het niet nakomen van re-integratieverplichtingen kan ernstig verwijtbaar handelen opleveren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trendsinhr.nl