Hoe gaat een gesprek met een praktijkondersteuner?

Het gesprek
Het eerste gesprek is een vraagverhelderingsgesprek, waarbij samen met jou een beeld gevormd zal worden van jouw situatie. Samen kijk je naar oorzaken en oplossingen. Je krijgt een luisterend oor en concreet advies. Indien nodig worden er vervolgafspraken gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op praktijksteun.nl

Wat bespreek je met praktijkondersteuner?

Wat doet een POH-GGZ? De POH-GGZ biedt vraagverheldering, diagnostiek, kortdurende behandeling of (langer durende) ondersteuning en begeleiding aan personen met psychische klachten, of een lichte of stabiele chronische psychische stoornis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trimbos.nl

Hoelang duurt gesprek praktijkondersteuner?

Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een halfuur. Vervolgens adviseert de POH-GGZ jou en je huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij de POH-GGZ zijn. Of je voor het vervolg weer naar de huisarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jellinek.nl

Kan praktijkondersteuner diagnose stellen?

Mag een praktijkondersteuner een medische diagnose stellen? Het stellen van een medische diagnose is strikt genomen immers geen voorbehouden handeling, want deze is niet opgenomen in de lijst van voorbehouden handelingen in de Wet BIG. Je moet echter wel binnen je deskundigheidsgebied blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tvpo.nl

Hoe werkt een praktijkondersteuner?

Praktijkondersteuner. Als u een chronische ziekte heeft, kunt u te maken krijgen met de praktijkondersteuner. Zij doet de controles voor één of meer chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en astma. De praktijkondersteuner is hiervoor opgeleid en heeft instructies gekregen van de huisarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat doet een praktijkondersteuner huisartsenzorg allemaal?

25 related questions found

Is praktijkondersteuner gratis?

De begeleiding door jouw POH-GGZ valt onder de huisartsenzorg en wordt volledig vergoed door jouw basisverzekering. Je hoeft hierbij geen eigen bijdrage te betalen en het valt ook niet onder het eigen risico. Een afspraak met de POH-GGZ kun je, na een doorverwijzing van jouw huisarts, maken via de doktersassistent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op praktijksteun.nl

Is praktijkondersteuner vergoed?

Vergoeding praktijkondersteuner

Zorg door een praktijkondersteuner vergoeden we vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen risico en ook geen eigen bijdrage.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cz.nl

Hoeveel gesprekken met praktijkondersteuner?

Vooral behoefte aan gesprekken

Gemiddeld hebben zij 5 tot 7 gesprekken met de POH-ggz. Zevenenveertig procent van de patiënten kon binnen een week (na verwijzing door de huisarts) terecht bij de POH-ggz en 38% binnen een tot twee weken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op henw.org

Wat kost een praktijkondersteuner?

Kosten? De POH-GGZ vallen geheel onder de huisartsenzorg en worden dus volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen eigen bijdrage nodig en het consult gaat ook niet ten koste van uw eigen risico.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op postjesweg.praktijkinfo.nl

Kan een praktijkondersteuner medicijnen voorschrijven?

Andere beroepsbeoefenaren, zoals doktersassistentes en praktijkondersteuners, mogen geen recepten schrijven. Ook niet in opdracht van een arts. Wel mogen zij zogenaamd voorwerk verrichten. Dat houdt in dat zij het recept alvast schrijven, waarna de arts het controleert en autoriseert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knmg.nl

Kan POH-GGZ diagnose stellen?

Ben je bij de huisarts geweest en vermoedt hij dat er sprake is van een psychische aandoening? Dan heb je nog geen definitieve diagnose, maar zal hij je wel doorverwijzen naar zijn praktijkondersteuner: de POH-GGZ of een psycholoog of psychiater. Dat is afhankelijk van de ernst van je klachten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kiezenindeggz.nl

Wat is een psychisch probleem?

Psychische klachten hebben te maken met gevoelens, gedachten en gedrag. U voelt zich bijvoorbeeld somber, gespannen, eenzaam of moe. U maakt zich misschien veel zorgen, denkt steeds aan angstige situaties of bent snel geïrriteerd. U kunt zich moeilijk concentreren, bent verward of slaapt slecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Welke patiënten worden doorverwezen naar de POH-GGZ?

Je kunt met diverse klachten bij de POH-GGZ terecht, zoals somberheidsklachten of depressies, opvoedkundige problemen, angstklachten, sociale problemen, rouwverwerking, hulp bij of opsporing van beginnende dementie, overspannenheid of andere problemen waar je zelf niet uit kunt komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op praktijksteun.nl

Hoe kom je bij de praktijkondersteuner?

Hoe word je praktijkondersteuner GGZ? Om als POH-GGZ aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijk heb je naast een beroepsopleiding ook een erkende opleiding POH-GGZ nodig. Dat is een vereiste van verzekeraars en het register van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rinogroep.nl

Wat is het verschil tussen een POH en een huisarts?

De taken van een praktijkondersteuner kunnen per huisartsenpraktijk anders ingevuld zijn. De praktijkondersteuner kan onder meer voorlichting geven over de ziekte, de patiënt begeleiden bij medicatiegebruik en veranderingen in de leefstijl en controleonderzoeken uitvoeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Welke klachten POH-GGZ?

De POH-GGZ werkt binnen de huisartsenpraktijk en begeleidt mensen met lichte psychische klachten, zoals piekeren, somberheid, angstklachten of werkstress/ burn-out. Ook bij chronisch psychische klachten die onder controle zijn kun je hulp krijgen van de POH-GGZ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentaalvitaal.nl

Welk niveau is praktijkondersteuner?

Als POH ondersteun je de huisarts bij de zorg aan patiënten met een chronische aandoening. Als enige opleiding in Nederland op NLQF-niveau 5!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op breederode.nl

Welke schaal valt een praktijkondersteuner?

De functie POH-GGZ is nu ingeschaald op een niveau (schaal 8). De cao-partijen hebben de herijkte functie POH-GGZ op twee niveaus vastgesteld. De ingangsdatum van deze indeling en opname in de Handleiding FWHZ is 1 mei 2022.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lhv.nl

Wat doet een praktijkondersteuner POH ouderenzorg?

Bij de functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënt. De POH-Ouderen werkt naast de huisarts in de zorg aan kwetsbare ouderen, om zo mogelijk crisisopname te voorkomen en bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op venvn.nl

Wat kan GGZ voor je doen?

Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling binnen de basis GGZ kan bestaan uit gesprekken met bijvoorbeeld een psycholoog of psychotherapeut. Ook een internetbehandeling (e-health) is mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag een POH GGZ?

Werkzaamheden POH-GGZ
  • Probleemverheldering.
  • Signalering.
  • Opstellen en bespreken van een vervolgstappen.
  • Geven van voorlichting en psycho-educatie.
  • Begeleide zelfhulp, ondersteuning zelfmanagement.
  • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten.
  • Geïndiceerde preventie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op praktijksteun.nl

Wat zijn de taken van een praktijkondersteuner bij een bedrijfsarts?

Wat doet de praktijkondersteuner bedrijfsarts? De praktijkondersteuner bedrijfsarts verzamelt informatie over het functioneren van werknemers in hun dagelijkse werkzaamheden en leven. Op basis van deze informatie geeft de praktijkondersteuner advies over de mogelijkheden, belemmeringen en interventiemogelijkheden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgvandezaak.nl

Welke opleiding heeft een praktijkondersteuner huisarts?

Je hebt een afgeronde mbo-opleiding Doktersassistente (niveau 4). Minimaal 2 jaar recente ervaring als doktersassistente in een huisartspraktijk. Je hebt een werk- of stageplek van minimaal 8 uur per week in een huisartsenpraktijk. Je hebt de Premodule Verpleegkundige Vervolgopleidingen met succes afgerond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op han.nl

Hoeveel verdient een praktijkondersteuner GGZ?

Een POH-GGZ kan op een minimaal bruto salaris van 3.284 euro per maand rekenen. Dit salaris kan oplopen tot 4.299 euro. Deze salarissen zijn exclusief acht procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bkv.jobs