Hoe gebruik je maar in een zin?

Een zin mag beginnen met maar. Zinnen die beginnen met maar zijn iets informeler. Voor zakelijke teksten zijn ze meestal wat minder geschikt. Het nevenschikkende voegwoord maar verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe gebruik je het woord maar?

Het is een handig bruggetje tussen twee zinnen, alleen moet het dan wel juist gebruikt worden. Met 'maar' wordt een soort tegenstelling bedoeld: 'Je zegt dat nou wel, maar ik weet niet of het wel zo is'. Of 'Je bedoelt het goed, maar ik doe het toch anders'. In veel gevallen ontkracht het woordje 'maar' het voorgaande.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tekstenredigeren.nl

Waar zet je een komma bij maar?

Tik geen komma na een korte hoofdzin of na een 'gewoon' eerste zinsdeel. Zet wél een komma bij zinnen die beginnen met voegwoorden als maar, omdat, want, hoewel en als de zin begint met een bijzin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalcentrum-vu.nl

Hoe zet je omdat in een zin?

Een zin mag beginnen met omdat. Zinnen die beginnen met omdat zijn iets informeler. Voor zakelijke teksten zijn ze meestal wat minder geschikt. Het onderschikkend voegwoord omdat verbindt een hoofdzin met een ondergeschikte bijzin van reden of oorzaak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het maar of maar?

Het voegwoord maar kan alleen vooraan in een (bij)zin staan. Er komt geen komma achter: We vroegen om aardbeienijs, maar kregen kersenijs. Ik wil best met de trein naar Italië, maar dat kost te veel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Using “but” in a sentence

39 related questions found

Waarom geen maar gebruiken?

De 'ja, maar … ' wordt vaak gebruikt om op een indirecte manier nee te zeggen. Zinnen met 'ja, maar…' hebben een ontkennend en ontmoedigend effect. Wanneer iemand telkens 'ja, maar …' zegt, ervaar je dat diegene niet echt openstaat voor jouw inbreng.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kerngroep.com

Wat is de functie van maar?

Maar (2) is een nevenschikkend voegwoord en verbindt twee hoofdzinnen tot één samengestelde zin. Er zijn trouwens taaladviseurs die vinden dat je geen nieuwe zin mag beginnen met maar en dat er dus een komma voor moet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Kan ik een zin met maar beginnen?

Een zin mag beginnen met maar. Zinnen die beginnen met maar zijn iets informeler. Voor zakelijke teksten zijn ze meestal wat minder geschikt. Het nevenschikkende voegwoord maar verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de juiste zin?

De gebruikelijke woordvolgorde in een Nederlandse zin is: onderwerp + persoonsvorm + rest van de zin. Je hoeft niet altijd met het onderwerp te beginnen. Soms begin je met het werkwoord of met een ander deel van de zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Hoe moet je een zin formuleren?

Tips voor goed geformuleerde zinnen
 • Zet de kern voorop. ...
 • Schrijf complete zinnen. ...
 • Vermijd te lange zinnen. ...
 • Schrijf actief. ...
 • Vermijd onnodige hulpwerkwoorden. ...
 • Laat werkwoorden werken. ...
 • Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. ...
 • Schrijf persoonlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Wat is het verschil tussen echter en maar?

Echter is een voegwoord dat een tegenstelling aangeeft, net als het meer gebruikelijke “maar”. Je legt hiermee meer nadruk op de beperking die wordt opgelegd aan het andere deel van de zin. Aangezien het woord formeler klinkt dan “maar”, wordt “echter” meestal in geschreven taal gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Is een komma verplicht?

Alleen als de hoofdzin en de bijzin lang zijn, is het mogelijk (maar niet noodzakelijk) om een komma te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Kun je twee keer een komma in een zin?

Een bijzin in een bijzin hoort tussen twee komma's. Een beknopte bijzin hoort ook tussen twee komma's. Als de zin erg lang is komt tussen een beknopte bijzin en een hoofdzin een komma. Dit is ook het geval als het werkwoord uit de bijzin naast de persoonsvorm van de hoofdzin komt te staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Welk woord is maar?

Het nevenschikkende voegwoord maar verbindt gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. De twee zinnen kunnen dan één samengestelde zin vormen, maar dat hoeft niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is maar een tegenstelling?

Tegenstelling. Signaalwoorden: maar, echter, toch, niettemin, desondanks, daarentegen, enerzijds, hoewel, ofschoon, integendeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe noem je woorden zoals maar?

Voegwoorden zijn woorden die zinnen of (groepen) woorden 'aan elkaar voegen'. Voorbeelden van voegwoorden zijn omdat, en, als en maar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Waar zet je niet in de zin?

De plaats van niet in de zin is afhankelijk van het woord of het zinsdeel dat wordt ontkend. In de meeste zinnen staat niet vlak voor het woord of het zinsdeel dat wordt ontkend. -Bij een zinsdeel dat met een prepositie begint, staat niet vóór deze prepositie. Ik woon niet in Amsterdam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandsk.no

Wat komt eerst plaats of tijd?

Vaak je geef je meer context in een zin door bijvoorbeeld te benoemen wanneer, waar of hoe iets gebeurt. Daar is een vaste volgorde voor: TIJD – MANIER – PLAATS.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letterdesk.nl

Wat is hij in een zin?

Hij is de onderwerpsvorm van de derde persoon enkelvoud. Die wordt gebruikt als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult. Hem is de voorwerpsvorm. Die vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt als het voornaamwoord de functie van lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp vervult of na een voorzetsel staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waar mag je een zin niet mee beginnen?

Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen. Voegwoorden verbinden gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. Deze zinnen dienen dan idealiter een samengestelde zin te vormen, met een komma er tussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Hoe begin je een nieuwe zin?

En aan het begin van de zin
 1. Vraag. Mag het voegwoord en aan het begin van een zin staan?
 2. Antwoord. Ja, een zin mag beginnen met en. ...
 3. Toelichting. Volgens een oude schoolregel mag een zin nooit beginnen met en. ...
 4. Zie ook. Echter aan het begin van de zin. ...
 5. Naslagwerken. ANS (1997), p.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoelang moet je zin?

Een gemiddelde van 15 tot 20 woorden per zin is vaak prima. Als de opbouw van de zinnen duidelijk is en de woorden begrijpelijk zijn, zijn ook zinnen tot 25 woorden voor veel mensen nog goed te begrijpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe herken je een samentrekking?

Iets is een samentrekking als een deel van een woord, een woord of meerdere woorden worden weggelaten in een zin. Bij een woordafbreking wordt een streepje neergezet zodat je weet waar iets is weggelaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is een voorbeeld functie?

Iemand die een voorbeeldfunctie vervult, laat zijn of haar gedragingen aansluiten bij de gewenste cultuur en toont daarmee respect voor de gemaakte afspraken. De persoon is bewust van zijn of haar gedrag en beseft hoe dit op anderen overkomt of hoe het hen beïnvloedt, zowel bewust als onbewust.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op timemanagement.nl

Kan echter midden in een zin?

Echter staat meestal in het midden van de zin, na de persoonsvorm. (1a) Hartelijk dank voor uw reactie. Wij kunnen echter niet garanderen dat ze ook gepubliceerd zal worden. (2a) Vijf zonsverduisteringen in een jaar is mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net