Hoe hoog is smartengeld in Nederland?

Het smartengeld dat u mag verwachten is een bedrag tussen de € 100,– en € 250.000,–. Voor het bedrag dat u mag verwachten zijn onder andere de duur en intensiviteit van de revalidatie van belang. Daarnaast kijken we naar de invloed van het letsel op uw sociale leven, werk, hobby's en liefdesleven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Hoe bepaal je de hoogte van smartengeld?

Om het smartengeld te berekenen wordt allereerst gekeken naar wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en de ernst van het letsel. Hoe ernstig het letsel blijkt, wordt uitgedrukt in een percentage dat gelijkstaat aan het functieverlies en de derving van de levensvreugde van de persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoeveel euro smartengeld?

Gering letsel maximaal € 2.000,- Licht letsel maximaal € 3.500,- Matig letsel maximaal € 9.000,- Ernstig letsel maximaal € 21.000,-

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoeveel geld kan je krijgen voor emotionele schade?

Smartengeld voor familie

Uw partner of gezinslid raakt ernstig en voor altijd gewond of overlijdt, door de schuld van een ander (affectieschade). Hiervoor kunt u een vaste vergoeding krijgen van € 12.500 tot € 20.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat valt allemaal onder smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding die u krijgt voor de immateriële schade die u heeft opgelopen na een ongeval. Dit wordt ook wel emotionele schadevergoeding genoemd. Het is dus een vorm van schadevergoeding. Dit zijn niet (direct) zichtbare schade of niet concreet in geld waardeerbare schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Wat is smartengeld en hoe wordt de hoogte van smartengeld bepaald? Podcast Letselschade 05

42 related questions found

Hoe snel wordt smartengeld uitbetaald?

Gedragsregel 7 van de Gedragscode Behandeling Letselschade luidt: Binnen 14 dagen uitkeren. De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op deletselschaderaad.nl

Is smartengeld belastingvrij?

Een veelgestelde vraag: is smartengeld belast of onbelast. Het antwoord is: In principe niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Is smartengeld vermogen?

We spreken van bijzonder vermogen in sommige situaties. Bijvoorbeeld als het gaat om vermogen van kinderen, smartengeld of speciale uitkeringen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat valt onder emotionele schade?

Emotionele schade bestaat uit de negatieve emoties die een persoon ervaart als gevolg van een ongeval of een andere schade veroorzakende gebeurtenis. Emotionele schade bestaat bijvoorbeeld uit pijn, leed, verdriet en ongemak. Een schadevergoeding voor emotionele schade noemen we smartengeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Hoeveel smartengeld na whiplash?

Smartengeld bij whiplash

Kijken we naar de bedragen van een veelvoorkomend letsel als whiplash, dan liggen de bedragen tussen de € 2.000 en € 48.000 voor zeer ernstige gevallen. In 2020 heeft het Gerechtshof een bedrag van € 30.000 toegewezen aan een rij-instructeur met een ernstige whiplash.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tanger.nl

Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

Letselschade is alle schade die ontstaat door een ongeluk. Een deel van deze schade bestaat uit leed en pijn. Dit noemen we immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding voor het immateriële deel van de letselschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Heb je altijd recht op smartengeld?

Wanneer je door toedoen van iemand anders lichamelijke of geestelijke schade oploopt, kun je recht hebben op smartengeld. Dit smartengeld moet de persoon of organisatie betalen die de schade veroorzaakt heeft. Als deze persoon verzekerd is voor het veroorzaakte letsel, betaalt de verzekering het smartengeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helderletselschade.nl

Wat is de hoogste schadevergoeding?

De rechtbank Rotterdam heeft op 24 december 2020 het hoogste bedrag aan smartengeld ooit toegewezen, namelijk een bedrag van € 350.000,–. Deze vergoeding van immateriële schade is door de rechtbank toegewezen aan een slachtoffer van een mishandeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op salvaschaderecht.nl

Hoeveel smartengeld bij hersenletsel?

De hoogte van smartengeld bij hoofdletsel, hersenletsel of psychisch letsel loopt sterk uiteen. Uiteraard is de ernst van het ongeval en het letsel hierbij van groot belang. Toegekende bedragen lopen van € 500,– tot bedragen van € 136.000,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com

Heeft smartengeld invloed op uitkering?

Smartengeld is een tegemoetkoming voor immateriële schade die je hebt opgelopen na letsel. Ook smartengeld kan gevolgen hebben voor je bijstand. Hoewel smartengeld niet aangemerkt wordt als inkomen, kan het toch invloed hebben op je uitkering. Het verschilt per gemeente welk deel van het smartengeld je zelf mag houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dvletselschade.nl

Wat valt er onder ernstig letsel?

Onder ernstig letsel verstaan we vormen van letsel als eenzijdige doofheid, een coma, schedelbasisfractuur, een lange periode van ziekenhuisopname, blijvend functieverlies/invaliditeit en ernstig inwendig letsel. Dit zijn voorbeelden die een flinke negatieve uitwerking kunnen kunnen hebben op jouw leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

Wat is psychische schade?

Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een trauma. Andere termen voor psychische schade zijn emotionele schade of shockschade. Psychische schade kan ook invloed hebben op het lichaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Is emotionele schade strafbaar?

Als slachtoffer van een mishandeling wilt u de dader aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen schade. Niet alleen materiële schade maar ook uw geestelijke schade. Als u bent mishandeld, dan is de dader volgens de wet strafbaar en zal de deze bij de rechtbank worden vervolgd voor zijn agressie daden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Hoeveel eigen vermogen mag je hebben?

Over een deel van je vermogen betaal je geen belasting. Dat is de vrijstelling. In 2023 is de vrijstelling € 57.000. In 2022 was dit nog € 50.650.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeringeldzaken.nl

Hoeveel vermogen mag je hebben voor zorgtoeslag in 2023?

U mag aardig wat spaargeld hebben zonder dat uw zorgtoeslag in gevaar komt. U kunt in 2023 zorgtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 2023 niet hoger is dan € 127.582. Hebt u een toeslagpartner? Dan mag het vermogen op 1 januari 2023 van u samen maximaal € 161.329 zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat telt niet mee als vermogen?

Vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Wat u wel en niet als vermogen moet meetellen, is hetzelfde als bij uw belastingaangifte. Spaargeld, aandelen en een vakantiehuis in Nederland of het buitenland tellen bijvoorbeeld mee. Maar het huis waarin u woont en uw auto tellen níét mee als vermogen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Is shockschade smartengeld?

Shockschade is psychische schade als gevolg van een traumatische gebeurtenis van een naaste. Degene die shockschade lijdt, kan naast de immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, onder andere ook verlies van inkomsten vorderen, omdat diens normale werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beeradvocaten.nl

Hoe hoog is een voorschot letselschade?

De exacte hoogte van het voorschot hangt af van de hoogte van de schade is niet door de wet voorgeschreven. De hoogte van het voorschot hangt af van de hoogte van de schade. Om zeker te zijn van een zo hoog mogelijk voorschot, is het verstandig om een letselschade advocaat in te schakelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sapadvocaten.nl

Wat als tegenpartij niet reageert?

Is er een schadeformulier door beide partijen volledig ingevuld en ondertekend? Dan volstaat vaak dit formulier als de tegenpartij niet meer reageert. Als dit schadeformulier duidelijk is, zal de verzekeraar van de tegenpartij uw schade moeten vergoeden. Met of zonder reactie van de aansprakelijke tegenpartij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselhulpservice.nl