Hoe krijg je een kleine E achter een cijfer?

Wat je doet is:
 1. Type (bijvoorbeeld) 1e.
 2. Nadat je de e hebt getypt, druk je de shift in en druk je. één keer op pijltje naar links. De e is nu geselecteerd.
 3. Druk op Control-Shift-=. De e gaat nu omhoog en wordt. kleiner.
 4. Druk op pijltje naar rechts en nogmaals op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe zet je een e boven een cijfer?

Deze en een heleboel andere tekens kun je ook maken door de alt-toets (links naast de spatiebalk) en een nummer in te toetsen. ë maak je bijvoorbeeld door alt+137.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digivaardigindezorg.nl

Hoe maak je een kleine E op toetsenbord?

Voor è drukt u bijvoorbeeld op Ctrl + ' , laat u los en typt u vervolgens e. Als u een kleine letter wilt typen met een toetsencombinatie die de Shift-toets bevat, houdt u ctrl+Shift+symbooltoetsen ingedrukt en laat u deze los voordat u de letter typt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe typ je een kleine Hoge 1?

Voor superscript drukt u tegelijkertijd op Ctrl, Shift en het plusteken (+).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe type ik een hoge E?

Antwoorden (2) In word, type CTRL + dan wordt de volgende tekst in superscript geschreven, nog een keer CTRL + dan wordt de tekst weer normaal. Met CTRL= doe je hetzelfde voor subscript.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kleineondernemersregeling (alles over de KOR)

24 related questions found

Hoe maak je een e?

Alt+i en daarna a maakt â. Alt+i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Hoe type je 1e?

Wat je doet is:
 1. Type (bijvoorbeeld) 1e.
 2. Nadat je de e hebt getypt, druk je de shift in en druk je. één keer op pijltje naar links. De e is nu geselecteerd.
 3. Druk op Control-Shift-=. De e gaat nu omhoog en wordt. kleiner.
 4. Druk op pijltje naar rechts en nogmaals op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe typ je een kleine cijfer?

Het kan ook met de toets "Alt Gr" (op veel toetsenborden is deze rechts naast de spatiebalk) op je toetsenbord. Houd deze toets ingedrukt en druk daarna op de "2". Zelfs op door u afgebeelde toetsenbord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe typ je een exponent?

Voorbeeld: Je wilt typen a^3 in Word. Typ a; ga naar menu opmaak en kies lettertype; schakel het vakje Superscript in en typ 3. Die 3 staat er dan als exponent. Als je dit vaak doet is het makkelijk om superscript (en eventueel subscript) op te nemen in de werkbalk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe krijg je een kleine 3?

(alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoejetypt.nl

Hoe doe je e met 2 puntjes erop?

E met puntjes (ë)

Om een trema e te krijgen, is er weer een andere combinatie van toetsen nodig. Houd de shift toets ingedrukt en druk kort op de toets met “. Laat beide toetsen los en tik de e.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coolblue.nl

Hoe maak je è op laptop?

Windows
 1. Zoek de alt toets.
 2. Hou deze toets vast en typ de code 130.
 3. Vervolgens laat je de alt-knop los.
 4. Je hebt de é!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op machulp.nu

Hoe heet de ë?

Hoe heten de twee puntjes op een klinker, zoals in föhn en financiën? De puntjes op de o van föhn zijn een umlaut. De puntjes op de e van financiën zijn een trema. Een trema geeft het begin van een nieuwe lettergreep aan, bijvoorbeeld in financiën, coördinatie en reünie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat is een E als cijfer?

In de VS wordt een waardering tussen A+ (uitstekend) en E (onbevredigend) gegeven. Op sommige scholen ook een F. Cijfers in de VS zijn niet wettelijk vastgelegd, maar door scholen bepaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe schrijf je 20e?

In eeuwaanduidingen heeft voluit schrijven van het rangtelwoord licht de voorkeur. Zestiende eeuw, negentiende eeuw, twintigste eeuw en eenentwintigste eeuw zijn het gebruikelijkst in een gewone tekst. Maar ook 16e/16de, 19e/19de, 20e/20ste en 21e/21ste eeuw komen geregeld voor en zijn goed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe schrijf je 2 laag?

Onze Taal on Twitter: "Kleine #taaltip: schrijf in CO2 en CO2-uitstoot de 2 laag (subscript), niet hoog (superscript).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op twitter.com

Hoe krijg je een hoge 2?

Op Windows zijn er twee manieren om dit karakters te typen:
 1. Druk op de rechter alt AltGr + 2.
 2. Houdt de Alt knop ingedrukt en type 2 5 3.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op techwow.nl

Hoe maak je een exponent positief?

Als de exponent een even getal is, dan zal de uitkomst van de macht altijd positief zijn (groter of gelijk aan 0). Het maakt hier niet uit of het grondtal positief of negatief is. Neem bijvoorbeeld 24 = 2 · 2 · 2 · 2 = 16 en dus positief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe schrijf je 3e?

Antwoord. Correcte weergaven zijn 1ste, 2de, 3de en 1e, 2e, 3e. De achtervoegsels ‐ste, ‐de en ‐e staan op dezelfde hoogte als het getal. Tussen de cijfers en de letters komt geen koppelteken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe typ je 1 in letters?

Een ` met een a, e, i, o of u, geeft respectievelijk een à , è, ì, ò, of ù. Een ^ met een a, e, i, o of u, geeft respectievelijk een â, ê, î, ô, of û. Een ~ met een a, o of n, geeft respectievelijk een ã, õ, of ñ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op seniorweb.nl

Hoe schrijf je 3e jaars?

Zowel de spelling derdejaars student als derdejaarsstudent is correct. Er is geen betekenisverschil. In de praktijk is er wel een tendens om derdejaars los te schrijven als er een (langer) samengesteld woord op volgt of als derdejaars voor een ander bijvoeglijk naamwoord staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe krijg je een kleine 4?

Selecteer de ¼ uit het `Speciale tekens` venster. (alt⌥ + cmd⌘ + T) Bij MS-Word kan het via `Insert → Symbol → Advanced Symbol` of `Invoegen → Symbolen → Meer symbolen`.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hoejetypt.nl

Welke Alt toets voor E met streepje?

Druk op de option (⌥) toets en op de letter e. Druk nogmaals op de letter e. Dan zie je vanzelf dit verschijnen: é.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sneleren.nl