Hoe lang ben je als ouder verantwoordelijk voor je kind?

Echtgenoten en geregistreerde partners moeten elkaar onderhouden. Ook na de scheiding. Ouders hebben die plicht voor hun kinderen tot 21 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang ben je als ouder financieel verantwoordelijk voor je kind?

Vanaf 18 jaar is uw kind verantwoordelijk voor zijn eigen geldzaken. Uw volwassen kind mag zelf contracten of leningen sluiten. En als hierdoor schulden ontstaan, is uw kind verantwoordelijk. U kunt nog wel aansprakelijk zijn voor schulden die uw kind maakte vóór de 18e verjaardag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kunnen ouders opdraaien voor de schulden van een kind?

Als ouder ben je in de regel niet aansprakelijk voor de schulden die je meerderjarig kind maakt. Het doet daarbij niet ter zake of je kind nog bij je inwoont. Teken geen borgstelling voor de schulden van je zoon of dochter. Doe je dat wel, dan riskeer je toch voor de schulden op te draaien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trends.knack.be

Wat bepalen je ouders als je 18 bent?

Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. In de wet staat dat u moet zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van uw kind. En dat u het moet helpen om zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen. U mag het kind niet mishandelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat valt er onder levensonderhoud kind?

Voor kinderen geldt de termijn voor het levensonderhoud tot een leeftijd van 21 jaar. Dit houdt onder andere in dat de ouders het kind moeten voorzien van eten, onderdak en scholing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boek1advocaten.nl

Als ouder ben jij verantwoordelijk voor de relatie met je kind

42 related questions found

Hoe lang zijn ouders onderhoudsplichtig?

Echtgenoten en geregistreerde partners moeten elkaar onderhouden. Ook na de scheiding. Ouders hebben die plicht voor hun kinderen tot 21 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke kosten moeten ouders betalen?

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen totdat deze 21 zijn. Dat betekent dat je er verantwoordelijk voor bent dat je kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Als er een conflict is tussen ouders en kinderen, dan kan je kind in sommige gevallen toch een aanvullende beurs krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeringeldzaken.nl

Wat is onderhoudsplicht tot 21 jaar?

Wat verandert er in de onderhoudsplicht van ouders na 18 jaar? Je hebt een onderhoudsplicht, totdat de kinderen 21 jaar worden. Tot die leeftijd blijf je verplicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie, ongeacht of jouw kinderen wel of niet thuis wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidingsplanner.nl

Wat moet je regelen als je 21 wordt?

Vanaf die dag mag je stemmen, zelfstandig rijden als je een rijbewijs hebt, drank en wiet kopen, een bankrekening openen, geld lenen, een woning kopen en zelfs minister-president worden. Vanaf je 21ste verandert er niet meer zoveel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Is het strafbaar als je ouders je slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.nl

Wat gebeurt er als je ouders je slaan?

Extreme vormen van geweld en kindermishandeling zijn strafbaar: je kan hiervoor een gevangenisstraf of geldboete krijgen. Ouders die niet-extreme vormen van geweld gebruiken, zullen niet gestraft worden, maar kunnen hulp krijgen om de thuissituatie te verbeteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Welke leeftijd ben je financieel onafhankelijk?

Wie 18 wordt, is financieel zelfstandig en moet een aantal zaken zelf gaan regelen. De belangrijkste stappen zet je met dit handige Geldplan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Wat verandert er financieel als je 18 wordt?

Als jij 18 wordt, heeft dat gevolgen voor het inkomen van jouw ouders: de kinderbijslag en het kindgebonden budget stoppen. Ook kunnen eventuele toeslagen veranderen, zoals de huurtoeslag. Als je ouders zijn gescheiden, betaalt één ouder vaak kinderalimentatie aan de andere. Als je 18 wordt, is dit geld voor jou.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeringeldzaken.nl

Is onderhoudsplicht verplicht?

Volgens artikel 205 van ons burgerlijk wetboek blijven kinderen, ook indien zij gehuwd zijn, levensonderhoud verschuldigd aan hun ouders en eventuele grootouders. Ook schoonzonen en schoondochters zijn in principe onderhoudsplichtig ten aanzien van hun behoeftige schoonouders.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanhoecke-advocaat.be

Wat kost een inwonend kind van 18 jaar?

De kosten stijgen met de leeftijd : een kind van 12 jaar oud kost gemiddeld 720 euro per maand, op achttienjarige leeftijd is dat al 864 euro. Met andere woorden: een kind opvoeden van 0 tot 18 jaar kost een gemiddeld gezin ongeveer 150.000 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Kunnen je ouders je zomaar uit huis zetten?

Ook kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten. De wet zegt dat je – als gezaghebbende ouder – onderdak moet geven aan je minderjarige kind (of kinderen), maar niet dat dit per se in je eigen huis hoeft te gebeuren. Op grond daarvan kun je een minderjarig kind de deur wijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ouders.nl

Is 21 jaar volwassen?

18 jaar. Gefeliciteerd! Je bent meerderjarig en volwassen voor de wet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.nl

Wat zijn de rechten en plichten van een 18 jarige?

Je kunt kopen, verkopen, geven en krijgen. Ook voor andere belangrijke rechtsfeiten, zoals huwelijk, testament, stemmen, over eigen arbeid beschikken en strafbaar zijn, gelden ineens andere regels. Dat betekent dat je in principe handelingsbekwaam bent en dus zelf verantwoordelijk voor al jouw rechtshandelingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op plan18.nl

Kun je afstand doen van je ouders?

Afstand doen van ouders kan in principe niet. Wel zijn er mogelijkheden om in de buurt te komen. Allereerst is het mogelijk om aan de rechter te verzoeken om als 16-/17-jarige als volwassene te worden behandeld (handlichting).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkel.nl

Is levensonderhoud kind aftrekbaar?

Aftrek levensonderhoud kinderen vervalt

Vanaf 1 januari 2015 komt de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen te vervallen. Dit zal voor de alimentatie betalende ouder een verzwaring van de lasten inhouden. De overheid geeft als oplossing aan dat ouders de kinderalimentatie zouden kunnen verlagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidingswijze.nl

Is mijn kind meerderjarig?

Je bent in elk geval meerderjarig als: je 18 jaar bent; je als moeder van een kind 16 of 17 jaar bent en de rechter je meerderjarig heeft verklaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een redelijke ouderbijdrage?

De kosten voor ouders

Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021). Deze bedragen gelden naast de studiekosten die ouders eventueel ook voor hun studerende kind betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nibud.nl

Waarom kinderalimentatie tot 21 jaar?

18 tot 21 jaar

De meeste kinderen zijn van hun 18e tot hun 21e nog niet in staat zichzelf in hun levensonderhoud te voorzien, omdat de meesten dan nog studeren. Van hun 18e tot 21e levensjaar wordt de alimentatie aan de kinderen betaald en niet meer aan de verzorgende ouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidingsprofs.nl

Wie koopt kleding na scheiding?

Kleding en omgang

Zoals hiervoor is aangegeven, dient de verzorgende ouder alle kosten van de kinderen te voldoen. Indirect komen de kosten van kleding voor de kinderen voor rekening van beide ouders. De niet-verzorgende ouder betaalt zijn/haar bijdrage daarin immers door middel van kinderalimentatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op drentsemeesters.blog