Hoe lang blijft een aantekening op je strafblad staan?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar. Dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Hoe lang blijft een aantekening staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Heb ik een aantekening op mijn strafblad?

U krijgt een aantekening op uw justitiële documentatie vanaf het moment dat u wordt verdacht van een misdrijf en de zaak in behandeling is genomen door het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak vervolgens is afgedaan wordt de wijze van afdoening of de uitspraak vermeld op het strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Hoe krijg ik weer een blanco strafblad?

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitie.belgium.be

Hoe lang strafblad VOG?

Introductie. De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Verzet Strafbeschikking | verkeersboete.nl

42 related questions found

Welke beroepen kun je niet uitoefenen met een strafblad?

Welke gevolgen heeft een strafblad voor mij? Zolang u een strafblad heeft, mag u sommige beroepen niet uitoefenen. Zoals advocaat, leraar of deurwaarder. Voor sommige beroepen heeft u een VOG (Verklaring omtrent gedrag) nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je bij de politie als je een strafblad hebt?

Iedereen die bij de politie wil werken moet van onbesproken gedrag zijn. Om dit te onderzoeken onderga je een betrouwbaarheidsonderzoek, ook wel screening genoemd. Bij de politiescreening kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Hoe betrouwbaar ben jij?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Welke veroordelingen komen niet op je strafblad?

Zo komt een veroordeling door de jeugdrechtbank, toen je nog minderjarig was, alvast niet op je strafregister terecht. Ook een eenvoudige verkeersboete (onmiddellijke inning) komt niet in het strafregister.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Wat kost eerherstel?

Het parket-generaal in Antwerpen liet via mail weten dat de procedure voor eerherstel in principe gratis is. 'De aanvraag zelf is volledig kosteloos.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knack.be

Kan een werkgever een strafblad inzien?

In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be

Wat betekent een aantekening bij de politie?

"Wat wij in de volksmond een strafblad noemen, heet eigenlijk een aantekening in de justitiële documentatie. Niets meer en niets minder. Dat is een lijst waar al jouw contacten met justitie in staan: een voorwaardelijke straf maar zelfs zaken die geseponeerd zijn of als je ergens van bent vrijgesproken."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Kan je een VOG krijgen met een strafblad?

Iemand met een strafblad maakt daarom ook kans op een VOG. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kun je met een strafblad op vakantie naar Amerika?

Deze biometrische gegevens worden 75 jaar opgeslagen in IDENT, een database in het surveillanceprogramma US-VISIT. De douanier kan dan bijvoorbeeld zien of jouw vingerafdrukken in een Nederlandse database staan en of je een strafblad hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decorrespondent.nl

Wat verjaard niet?

Voor misdrijven geldt een verjaringstermijn van 6, 12 of 20 jaar. Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder in 2019 een strafblad. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Heb je een strafblad bij winkeldiefstal?

Als het gaat om winkeldiefstal, vuurwerk of graffiti, dan kun je naar Halt verwezen worden voor een leer- of werkopdracht. De voorwaarde is dat je het strafbare feit bekent. Vaak mag je dan na het verhoor naar huis en krijg je geen strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan je een strafblad verwijderen?

Foutief strafblad laten verwijderen of corrigeren

Indien er foutieve informatie op de justitiële documentatie staat, dan kunt u altijd een verzoek doen om deze te informatie te rectificeren (artikel 22 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Het moet dan wel gaan om objectieve fouten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Hoe lang duurt een eerherstel?

Hoe lang duurt het om eerherstel te bekomen? Je dient te rekenen op minstens een jaar vooraleer je een definitief eerherstel verkrijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandersandenadvocaten.be

Hoe lang duurt een voorwaardelijke straf?

Als voorwaarde geldt altijd dat de veroordeelde zich niet binnen de proeftijd opnieuw aan een strafbaar feit schuldig maakt. De proeftijd bedraagt in de meeste gevallen maximaal drie jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke jobs met strafblad?

Voor de uitoefening van bepaalde beroepen (bijvoorbeeld dat van leraar of ambtenaar) is het van belang dat u geen strafblad heeft. Het uitoefenen van een dergelijk beroep zal u in dat geval geweigerd worden. Ook kan bij het aanvragen van een verzekering worden nagevraagd of u een strafblad heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omnirecht.be

Welke straffen komen op je strafblad?

Ook alle veroordelingen door de kantonrechter tot een hechtenis (m.u.w. vervangende hechtenis), taakstraf, bijkomende straf (bijv. ontzegging van de rijbevoegdheid) of geldboete van meer dan € 100,00 worden geregistreerd op het strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Wat kan de politie zien in het systeem?

De politie registreert allerlei gegevens om haar taken goed uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld telefoonnummers en meldingen. U kunt de politie vragen welke gegevens over u zijn vastgelegd. En aan wie de politie de gegevens verstrekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de nadelen van een strafblad?

U bent verplicht de waarheid te vertellen en dus aan te geven als u een strafblad heeft. Ook kan een strafblad problemen opleveren met het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning. Of uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Verder wordt het onmogelijk om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Kan je zonder VOG werken?

Als een VOG niet wettelijk verplicht is, riskeert u geen wettelijke boete als een werknemer zonder VOG aan de slag gaat. De gevolgen hiervan zijn daarom met name afhankelijk van eventuele contracten met derden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bvd-advocaten.nl

Kan ik naar Canada met een strafblad?

Kan ik nog naar Canada reizen ondanks een strafblad? Ja. Hoewel het in deze gevallen niet mogelijk is om een eTA aan te vragen, kan men nog wel naar een Visa Application Centre om een visum aan te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijneta.nl