Hoe lang blijft een strafblad bestaan bij een overtreding?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kan je een strafblad krijgen voor een overtreding?

Bij een misdrijf krijgt u altijd een strafblad als u op dat moment 12 jaar of ouder bent. Bij een overtreding hangt het af van de soort overtreding en de opgelegde straf. De wet bepaalt of een strafbaar feit een misdrijf of een overtreding is. Als u een strafblad heeft staat u geregistreerd bij Justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe weet ik of ik nog een strafblad heb?

U heeft het recht om te weten of u een strafblad heeft en wat erin staat. U kunt bij de Justitiële Informatiedienst een aanvraag doen om uw strafblad te bekijken. U krijgt geen kopie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat blijft er op je strafblad staan?

(Verkeers-)overtredingen blijven in principe gedurende drie jaar staan op het uittreksel uit jouw strafregister. Daarna worden ze automatisch uitgewist. Wanbedrijven en misdaden blijven er in principe altijd op staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandersandenadvocaten.be

Kan je een strafblad verwijderen?

U kunt uw strafblad niet wissen. Als de gegevens volgens u niet kloppen, kunt u wel om een wijziging van het strafblad vragen bij de Justitiële Informatiedienst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Verzet Strafbeschikking | verkeersboete.nl

38 related questions found

Kan iedereen mijn strafblad zien?

Kan iedereen mijn strafblad opvragen, bijvoorbeeld mijn werkgever? De gegevens kunnen niet aan iedereen worden gegeven. Een “gewone” werkgever kan de gegevens niet opvragen. In het “Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens” wordt geregeld wie de gegevens kan opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zaansemeesters.nl

Hoe lang kijken ze terug bij VOG?

De terugkijktermijn voor een VOG P is 10 jaar voor wat betreft de justitiële gegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Wat verjaard niet?

Ernstige misdrijven verjaren niet. Misdrijven waarop een boete, hechtenis of gevangenisstraf staat van maximaal 3 jaar. Zoals stroperij en het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. Misdrijven waarop een gevangenisstraf staat van meer dan 3 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke misdrijven komen op strafblad?

Ook alle zedenmisdrijven worden opgenomen in strafblad. Zedendelicten blijven net zoals alle andere correctionele misdrijven levenslang op uw strafblad staan tenzij je met succes een vordering tot eerherstel hebt ingediend bij de Procureur-des-Konings en de rechtbank.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-zedenfeiten.be

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

Ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder heeft een strafblad. Het aantal minderjarigen met een strafblad is de afgelopen jaren gedaald. Winkeldiefstal is één van de meest voorkomende misdrijven waarvoor mensen een strafblad kunnen krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Wat is het verschil tussen een overtreding en een misdrijf?

Diefstal, mishandeling en rijden onder invloed zijn voorbeelden van misdrijven. Openbare dronkenschap en onverzekerd rijden zijn voorbeelden van overtredingen. Ook grove snelheidsovertredingen en ernstige verkeersovertredingen kunnen strafrechtelijk worden afgehandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Kan een advocaat een strafblad opvragen?

Opvragen strafblad via advocaat

In het kader van de voorbereiding van de strafzaak krijgt een advocaat altijd een uittreksel justitiële documentatie (strafblad) van justitie toegestuurd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Welke boetes worden geregistreerd?

Overtredingen worden alleen in het strafblad geregistreerd wanneer er een beslissing tot afdoening van de zaak is genomen. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er een strafbeschikking is opgelegd. Alleen bij een strafbeschikking tot € 100,00 wordt het feit niet op het strafblad vermeld (art. 3 sub a Bjsg).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Heb je een strafblad als je je rijbewijs kwijt bent?

Vrijwel alle andere overtredingen en misdrijven zorgen dus voor een aantekening op uw strafblad. Dat geldt zeker voor misdrijven zoals bijvoorbeeld rijden onder invloed of rijden met een ingevorderd rijbewijs, die eigenlijk altijd op het strafblad worden genoteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijbewijsingevorderd.nl

Waar staan overtredingen?

In het boek Misdrijven staat beschreven wat als een misdrijf wordt beschouwd, en hoe de strafmaat hiervoor is. In het boek Overtredingen staat beschreven wat als een overtreding wordt beschouwd en wat de strafmaat hiervoor is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl

Kunnen alle strafbare feiten verjaren?

De meeste strafbare feiten kunnen niet oneindig lang worden vervolgd. Na verloop van tijd verjaard het recht tot vervolging. De verjaringstermijnen zijn geregeld in artikel 70 tot en met 73 Wetboek van Strafrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op problemenmetjustitie.nl

Welke schulden vervallen na 5 jaar?

Als we het hebben over periodieke betalingen, geldt een andere termijn. Onder een periodieke betaling valt huur, rente, premie, abonnement, GWL etc. Een schuld hierop verjaart na vijf jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgkode.nl

Hoe lang blijft een melding bij de politie staan?

5 jaar bij overtredingen (10 jaar als je een taakstraf kreeg of de gevangenis in moest); 20 of 30 jaar voor misdrijven waarop maximaal 6 jaar straf staat; 80 jaar bij zedenmisdrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kun je met een strafblad op vakantie naar Amerika?

Deze biometrische gegevens worden 75 jaar opgeslagen in IDENT, een database in het surveillanceprogramma US-VISIT. De douanier kan dan bijvoorbeeld zien of jouw vingerafdrukken in een Nederlandse database staan en of je een strafblad hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decorrespondent.nl

Hoe lang blijft rijden onder invloed op je strafblad staan?

De wet bepaalt hoelang een registratie blijft bestaan. Het begaan van een overtreding waarbij de boete hoger ligt dan € 100,- blijft vijf jaar geregistreerd. Is er taakstraf opgelegd dan blijft de overtreding 10 jaar geregistreerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingevorderd-rijbewijs.nl

Wat zijn strafbare feiten voor VOG?

Geen strafblad/wel strafblad.

U krijgt een Verklaring Omtrent Gedrag als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat voor de functie of het doel waar u een VOG voor aanvraagt relevant is. Als u in het verleden wel een strafbaar feit heeft gepleegd, dan kan het zijn dat u geen VOG krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Kan je VOG terug krijgen?

Wanneer u uw VOG kwijt bent kunt u niet zomaar een kopie, of een nieuwe VOG krijgen. De reden hiervan is dat een VOG een momentopname is. U zal dus een nieuwe VOG aan moeten vragen als u de VOG kwijt bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vog-aanvraag.nl

Hoelang blijft iets op je VOG?

De VOG RP is niet geldig voor een bepaalde periode, omdat de beoordeling voor de aanvraag een momentopname is. De persoon of organisatie die de VOG van u nodig heeft, bepaalt hoe recent (nieuw) de VOG moet zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Wat zijn de gevolgen van een strafblad?

Het bezit van een strafblad kan je toekomst behoorlijk belemmeren. Zo kun je bijvoorbeeld vaak geen visum of verblijfsvergunning krijgen wanneer je een strafblad hebt. Ook het aanvragen van een wapenvergunning is dan niet mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arbeidsconferentie.nl