Hoe lang duurt bijzondere bijstand aanvraag?

Bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand moet u meestal aanvragen voordat u de kosten maakt. Vraag uw gemeente om het aanvraagformulier, of doe de aanvraag online. Binnen 8 weken krijgt u de beslissing over uw aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoeveel geld krijg je van bijzondere bijstand?

Hoogte bijzondere bijstand berekenen

De bijzondere bijstand is nooit hoger dan de kosten waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt. En er kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden. Wilt u weten hoeveel bijzondere bijstand u kunt krijgen? Dan kunt u dit door uw gemeente laten berekenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel bijzondere bijstand krijg ik voor inrichtingskosten?

Grofweg gaat het om de volgende berekening. Tot de bijstandsnorm vergoeden wij 100% van de noodzakelijke kosten. Bij een inkomen tussen de 101% en 110% bijstandsnorm betaalt de inwoner 5% van de draagkrachtruimte zelf. Wij brengen dit bedrag in mindering op de vergoeding voor woninginrichting.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgprofessionals.utrecht.nl

Hoe lang duurt aanvraag verhuiskostenvergoeding?

Duur van de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Hoeveel geld krijg je als je gaat verhuizen?

Hoogte verhuiskostenvergoeding

Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt sinds 28 februari 2023 een minimumbijdrage van € 7.156. Verhuisde u in de periode 28 februari 2022 – 28 februari 2023? Dan is de minimumbijdrage € 6.505.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Jongeren en bijstand, hoe zit dat?

36 related questions found

Kan ik bijzondere bijstand aanvragen voor tandartskosten?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor noodzakelijke medische kosten en voor noodzakelijke tandartskosten. Vanuit de bijzondere bijstand ontvangt u alleen een vergoeding voor kosten die ook door onze Gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) worden vergoed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op socialedienstdrechtsteden.nl

Hoe vaak kun je bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente

En hoeveel dit dan is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb ik recht op extra geld van de gemeente?

Met een laag inkomen heeft u mogelijk recht op steun vanuit de Rijksoverheid en uw gemeente. Bijvoorbeeld met toeslagen, (bijzondere) bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, of een kindpakket (bijvoorbeeld een tegoedbon voor zwemles).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie krijgt 800 euro van de gemeente?

Mensen met een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering krijgen de energietoeslag van 800 euro automatisch. Maar ook mensen met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum, hebben recht op de energietoeslag. Zij kunnen contact opnemen met de gemeente.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op iederin.nl

Wie komt in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Voorwaarden bijzondere bijstand

u bent 18 jaar of ouder; uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn; u heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden; de kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang duurt het dat individuele toeslag wordt uitgekeerd?

Als u de aanvraag heeft ingediend en heeft voorzien van alle bewijsstukken ontvangt u binnen 8 weken een besluit van de gemeente. Snel daarna ontvangt u de bijdrage op uw rekening. U kunt bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wormerland.nl

Is bijzondere bijstand belast?

Een eenmalige bijzondere bijstand is onbelast. Een periodieke bijzondere bijstand is onbelast als deze is bedoeld om bepaalde noodzakelijke kosten te dekken. Het gaat dan om uitkeringen die niet draagkrachtverhogend zijn (niet inkomensvervangend of inkomensaanvullend zijn), maar bestedingsgebonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op download.belastingdienst.nl

Is bijzondere bijstand een lening?

Bijzondere bijstand soms als lening

Soms krijgt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening. U betaalt het bedrag dan in termijnen aan ons terug. U krijgt bijvoorbeeld bijzondere bijstand als lening als u: een borgsom moet betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op utrecht.nl

Is bijzondere bijstand een gift?

Een bijzondere bijstandsuitkering is een lening óf een gift. In het algemeen geldt dat bijzondere bijstand voor woninginrichting of huishoudelijke apparatuur als lening wordt gegeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rotterdam.nl

Wat kan je bij bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor bijvoorbeeld:
  • de eigen bijdrage voor een advocaat.
  • de kosten van een rechtszaak (griffiekosten)
  • de kosten van uw bewindvoerder.
  • kosten voor een gehandicaptenparkeerkaart.
  • grote aankopen die lang mee gaan, zoals een wasmachine.
  • medische kosten die noodzakelijk zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat als je geen geld hebt voor de tandarts?

Neem dan contact op met Stichting Urgente Noden, kortweg SUNN. Deze private organisatie zit in 100 gemeenten in Nederland. Dit noodfonds richt zich op zeer acute tandzorg. Het fonds werkt soms samen met een lokale tandarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maxmeldpunt.nl

Kan je gratis naar de tandarts?

Tandheelkundige hulp tot 18 jaar zit in de basisverzekering

De meeste tandheelkundige hulp voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Volwassenen hebben hiervoor een aanvullende verzekering nodig, die (deels) de kosten dekt. Maar die is vaak onbetaalbaar voor mensen met een laag inkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverhetgebit.nl

Wie heeft er recht op langdurigheidstoeslag?

U kunt in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag als u ouder bent dan 21 jaar, maar nog niet AOW-gerechtigd, daarnaast heeft u geen of weinig inkomen en vermogen en als laatste voorwaarde moet u weinig of geen kans hebben om uw inkomstenpositie te verbeteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op pro-deo-advocaten.com

Wat is categoriale bijzondere bijstand?

Via de categoriale bijzondere bijstand krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een inkomen net op of net boven het sociaal minimum.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tweedekamer.nl

Hoe hoog is de bijstand in 2023?

Gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.210,- Alleenstaanden € 7.605,- Voor. mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en in een eigen huis wonen, geldt aanvullend dat € 64.100,- van het vermogen gebonden aan de woning is vrijgesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe kom je uit de bijstand?

U kunt uit de bijstand uitkering komen, doordat u geen recht meer op een bijstand uitkering heeft. In dit geval zal de gemeente een beëindigingsbesluit nemen, vanaf de datum van dit besluit ontvangt u dan geen uitkering meer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitkering-aanvragen.com

Heb ik recht op Woonkostentoeslag?

U moet voldoen aan een aantal voorwaarden om woonkostentoeslag te krijgen: Uw inkomen is plotseling sterk gedaald. U gaat op zoek naar een goedkoper huurhuis of koophuis. De kosten van uw koopwoning zijn te hoog voor uw inkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op regelhulp.nl

Is bijzondere bijstand hetzelfde als individuele inkomenstoeslag?

Als u al een bijstandsuitkering van ons hebt, kunt u het aanvraagformulier verstrekkingenboek bijzondere bijstand gebruiken. Hebt u geen bijstandsuitkering, dan gebruikt u het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bwri.nl

Hoe vaak mag je individuele inkomenstoeslag aanvragen?

U kunt 1 keer per 12 maanden de inkomenstoeslag ontvangen. U kunt de inkomenstoeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen. U heeft geen recht op de inkomenstoeslag als u in de 36 maanden voor uw aanvraag in totaal 6 maanden geen aantoonbaar inkomen heeft gehad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op denhaag.nl