Hoe lang duurt het voordat je strafblad weg is?

30 jaar na de einduitspraak of 30 jaar na het volledig voldoen van de strafbeschikking tenzij de duur van de gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel (bijvoorbeeld TBS) langer is dan 20 jaar. Dan wordt de termijn van 30 jaar verlengd met 20 jaar (dus verwijdering na 50 jaar);

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Hoe kom je van een strafblad af?

Bij zware misdrijven (feiten waarvoor u volgens de wet 6 jaar of meer kunt krijgen) wordt het strafblad in principe verwijderd als er 30 jaar zijn verstreken na de einduitspraak of na het volledig voldoen van de strafbeschikking. In ieder geval worden de gegevens 20 jaar na het overlijden van de betrokkene verwijderd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Hoe krijg ik weer een blanco strafblad?

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitie.belgium.be

Hoe weet ik of ik nog een strafblad heb?

U kunt uw strafblad inzien. Daarvoor dient u een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang blijven gegevens geregistreerd bij de politie?

Zo lang blijven gegevens over het algemeen bewaard: 5 jaar bij overtredingen (10 jaar als je een taakstraf kreeg of de gevangenis in moest); 20 of 30 jaar voor misdrijven waarop maximaal 6 jaar straf staat; 80 jaar bij zedenmisdrijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Voor de rechter: dit gebeurt er tijdens een strafzaak - RTL NIEUWS

27 related questions found

Kan je bij de politie als je een strafblad hebt?

Iedereen die bij de politie wil werken moet van onbesproken gedrag zijn. Om dit te onderzoeken onderga je een betrouwbaarheidsonderzoek, ook wel screening genoemd. Bij de politiescreening kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Hoe betrouwbaar ben jij?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Wat staat er allemaal op je strafblad?

Overtredingen die altijd worden vermeld

Het betreft bijvoorbeeld baldadigheid, openbare dronkenschap, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs en veroorzaken van gevaar op de weg. Deze overtredingen komen dus altijd op het strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Kan mijn werkgever mijn strafblad zien?

In principe kan men enkel zijn eigen uittreksel uit het strafregister opvragen. Een werkgever kan aldus geen uittreksel voor een sollicitant of een werknemer opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingentia-advocaten.be

Kunnen andere landen je strafblad zien?

In principe kunnen andere landen uw strafblad niet opvragen. Dat kan anders zijn als u in een ander land verdacht wordt van een misdrijf. Een land kan dan een internationaal rechtshulpverzoek indienen. Dat is echter meer gebruikelijk bij lopende strafzaken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Kun je met een strafblad op vakantie naar Amerika?

Bij aankomst, zal de Douane en Grensbewaking (Amerikaans: CBP) je formulier en documenten willen zien. Deze gaat na of er documenten zijn overschreden en of je een criminele geschiedenis hebt. Men kan alsnog je de toegang tot het land weigeren en dwingen je onmiddellijk naar huis terug te keren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bluelakelaw.com

Wat kost eerherstel?

Het parket-generaal in Antwerpen liet via mail weten dat de procedure voor eerherstel in principe gratis is. 'De aanvraag zelf is volledig kosteloos.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knack.be

Hoe lang duurt een eerherstel?

Hoe lang duurt het om eerherstel te bekomen? Je dient te rekenen op minstens een jaar vooraleer je een definitief eerherstel verkrijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandersandenadvocaten.be

Welke straffen niet op strafblad?

Een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) is een straf, meestal een boete, die een gemeente oplegt voor inbreuken op het gemeentereglement. Omtrent GAS-boetes is al er al veel te doen geweest in de media. GAS-boetes (bijvoorbeeld een parkeerovertreding) worden niet opgenomen op het strafregister.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Hoeveel procent van de bevolking heeft een strafblad?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had ongeveer 8% van de Nederlandse bevolking van twaalf jaar en ouder in 2019 een strafblad. Dit komt neer op ongeveer 1,3 miljoen mensen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vognodig.nl

Kan een advocaat een strafblad opvragen?

Opvragen strafblad via advocaat

In het kader van de voorbereiding van de strafzaak krijgt een advocaat altijd een uittreksel justitiële documentatie (strafblad) van justitie toegestuurd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Kan je met strafblad naar Dubai?

Wie wordt de toegang tot de VAE ontzegd? De volgende personen mogen de VAE niet binnenkomen: Personen met een strafblad in welk land dan ook. Personen die zijn gedeporteerd uit de VAE of een ander land.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lawyersuae.com

Kan je in de zorg werken met een strafblad?

Je krijgt zeker geen verklaring als je een zedendelict hebt gepleegd, maar uiteindelijk wordt per persoon gekeken naar de ernst van het delict, de opgelegde straf, de datum van het delict en de relevantie. Zonder strafblad of strafbare feiten die relevant zijn voor het doel van de aanvraag, wordt een VOG wel verstrekt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationalezorggids.nl

Hoe raak je je VOG kwijt?

Strafblad. U krijgt geen VOG als de strafbare feiten belangrijk zijn voor de functie of baan die u wilt. Voor een taxichauffeur bijvoorbeeld is een veroordeling voor rijden onder invloed een probleem. Maar misschien niet voor iemand die bij een bank werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe vaak wordt een VOG afgewezen?

Sommigen zien zelfs helemaal af van de aanvraag, uit angst voor afwijzing. Onterecht, want maar een klein deel van alle VOG-aanvragen wordt geweigerd: in 2019 slechts 0,33%. Om misverstanden over de VOG weg te nemen ontwikkelde Justis de VOG-check.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Kun je een strafblad afkopen?

Kun je je straf afkopen? In bepaalde gevallen kunnen de politie en de officier van justitie de zaak zelf afhandelen. De officier van justitie kan bijvoorbeeld iemand een transactie aanbieden. Gaat de verdachte hierop in, dan betaalt hij een bepaald geldbedrag en is hij van de zaak af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwwet.nl

Kan je in het leger met een strafblad?

Een veiligheidsonderzoek is diepgaander dan een onderzoek voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Ik heb een strafblad. Is dat een probleem? Je krijgt geen Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) als je bent veroordeeld, dan wel een strafbeschikking of transactie hebt geaccepteerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werkenbijdefensie.nl

Hoe lang geen VOG na veroordeling?

Introductie. De terugkijktermijn voor een VOG NP is 4 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen: Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justis.nl

Hoeveel kost een politierechtbank?

De bijdrage betreft 25 Euro, opnieuw te vermenigvuldigen met 8 (opdeciemen). Dit komt neer op een extra bijdrage van 200 Euro per geldboete.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advo-recht.be

Is een boete een veroordeling?

Wanneer u wordt veroordeeld voor een overtreding krijgt u pas een strafblad als er sprake is van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een opgelegde boete van minimaal 100 euro. De meeste lichte strafbare feiten vallen niet onder het strafrecht. Het gaat hier voor het grootste deel om verkeersovertredingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ls-advocatenstrafrecht.nl

Kan ik naar Canada met een strafblad?

Kan ik nog naar Canada reizen ondanks een strafblad? Ja. Hoewel het in deze gevallen niet mogelijk is om een eTA aan te vragen, kan men nog wel naar een Visa Application Centre om een visum aan te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijneta.nl