Hoe maak ik een accent grave?

WINDOWS: INTERNATIONAAL TOETSENBORD
Om het accent grave (à, è, etc) te typen, typ ` (links van 1) dan de klinker. Accent aigu (é), typ ' (enkel citaat) dan e. Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aflahaye.nl

Hoe typ je de é?

Toetsenbord
 • é = typ de ' en daarna de e.
 • è = typ de ` en daarna de e. (De ` toets zit op de meeste toetsenborden helemaal linksboven.)
 • ê = typ de ^ en daarna de e. (Hier gebruik je ook weer de 'shift'-toets om het ^te maken omdat het ^bovenaan staat op de toets, namelijk boven de 6) h.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digivaardigindezorg.nl

Hoe maak je een é op de computer?

Voor è drukt u bijvoorbeeld op Ctrl + ' , laat u los en typt u vervolgens e. Als u een kleine letter wilt typen met een toetsencombinatie die de Shift-toets bevat, houdt u ctrl+Shift+symbooltoetsen ingedrukt en laat u deze los voordat u de letter typt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe typ je een á?

Aigu (á, é, í, ó, ú, ý): typ het teken ' (links naast de Enter-toets) en daarna de letter. Cedille (ç): typ het teken ' (links naast de Enter-toets) en daarna de letter c. Trema/umlaut (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ): typ het teken " (links naast de Enter-toets) en daarna de letter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schoonepc.nl

Hoe krijg je een e met een dakje?

Het beste antwoord. shift 6 en vervolgens e. Toegevoegd na 3 minuten: andere mogelijkheid is ALT 136.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Spellingregels deel 10: Accenten

40 related questions found

Hoe maak je E op laptop?

Windows
 1. Zoek de alt toets.
 2. Hou deze toets vast en typ de code 130.
 3. Vervolgens laat je de alt-knop los.
 4. Je hebt de é!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op machulp.nu

Hoe noem je het dakje boven een letter?

Een accent circonflexe wordt ook wel circumflex of dakje genoemd. Het lijkt ook op een dakje of hoedje ^. Echte Nederlandse woorden hebben dit accent (met misschien een uitzondering) nooit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingenzo.nl

Is het a of a?

De juiste spelling is à, met een accent grave: 'Het duurt twee à drie dagen. ' Het voorzetsel à komt uit het Frans en wordt ook nog op zijn Frans geschreven. Het is een van de weinige woorden in het Nederlands waarin een a een accent grave krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe krijg je accenten op letters?

Toetsenbord
 1. Een ' met een a, e, i, o, u, y of c geeft respectievelijk een á, é, í, ó, ú, ý of ç.
 2. Een " met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.
 3. Een ` met een a, e, i, o of u, geeft respectievelijk een à , è, ì, ò, of ù.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op seniorweb.nl

Welke Alt toets voor E met streepje?

Druk op de option (⌥) toets en op de letter e. Druk nogmaals op de letter e. Dan zie je vanzelf dit verschijnen: é.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sneleren.nl

Waarom kan ik geen streepje op de e zetten?

Dat komt door het geselecteerde toetsenbord. Wat je beschrijft is normaal als de toetsenbord-lay-out 'Verenigde Staten (Internationaal)' geselecteerd is – handig om accenten en trema's te typen. Als het 'internationale'-toetsenbord lastig is, kun je via de Windows-instellingen een andere toetsenbord-lay-out selecteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ct.nl

Hoe krijg je een streepje onder een letter?

U. Laag liggend streepje: _ Dit teken zit op het toetsenbord onder dezelfde toets als het koppelteken -, maar dan in combinatie met de Shift-toets. Het underscoreteken wordt vaak gebruikt in plaats van een spatie bij namen van bestanden of in een e-mailadres, bijvoorbeeld Jan_van_Gent. doc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op seniorweb.nl

Hoe schrijf ik E?

Alt+` en daarna e maakt è.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nerds.nl

Hoe noem je een E?

Accent aigui: é

Het accent aigui wordt gebruikt om nadruk te leggen op een woord op klemtoon, maar ook om aan te duiden hoe je een woord uitspreekt. Bij 'Dé haarspecialist van Haarlem' benadruk je het woord bijvoorbeeld, en bij 'café' geeft het streepje aan dat hier een lange ee gebruikt wordt in de uitspraak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Hoe krijg je op toetsenbord?

Om een apenstaartje op een Windows computer te kunnen typen zijn er 2 opties: Shift + 2 & Alt + 064.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Waar vind ik de shift toets?

ShiftBewerken

Deze toets bevindt zich zowel links als rechts op het toetsenbord en ziet eruit als een lege opwaartse pijl. Je mag steeds kiezen welke van de twee shift toetsen je gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikibooks.org

Hoe schrijf je een met streepjes?

Een è met accent grave
 1. Klik eerst waar je de letter met streepje wilt typen.
 2. Toets de 'accent'-toets in naast de knop met het cijfer 1 (op sommige toetsenborden naast de letter Z)
 3. Typ de letter e op het toetsenbord.
 4. Als het goed is heb je nu een e met accent grave getypt op de plek die je voorafgaand aangeklikt hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op emetstreepje.com

Hoe schrijf je vóór of vòòr?

Er komen klemtoontekens op voor als voor ten onrechte onbeklemtoond zou kunnen worden gelezen. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (vóór). Als er geen foutieve interpretatie van de zin mogelijk is, is het aan te raden om geen klemtoontekens te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je A per stuk?

Correct is: 10 stuks à € 50,- ('50 euro per stuk'). Om een volledig bedrag uit te drukken, kan er wel staan: een rekening ad € 500,- ('ten bedrage van 500 euro').

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Welke kant moet het streepje op de A?

Er ontstaat vaak verwarring over naar welke kant het streepje moet wijzen. Het juiste antwoord hierop is à. Dit streepje noemen we een accent grave en het komt uit het Frans. Andere voorbeelden met deze à zijn à la creme, à la carte, à la minute.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op detaaltrainer.nl

Welke kant moet het streepje op?

' Het nadrukteken is altijd een streepje van linksonder naar rechtsboven. Om een woord of lettergreep te benadrukken, gebruik je het nadrukteken of klemtoonteken ( ´ ). Dat teken ziet er net zo uit als het accent aigu, het accent dat bijvoorbeeld op café staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent accent grave?

Het accent grave (Latijn: gravis, zwaar), ook bekend als backtick, in de drukkerij kort met graaf aangeduid, is het streepje op een letter dat van linksboven naar rechtsonder wijst. Het wordt in het Nederlands op een klinker geplaatst als deze anders moet worden uitgesproken en dat niet uit het zinsverband blijkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe gebruik je accent aigu?

Als klemtoonteken wordt alleen het accent aigu (´) gebruikt.

Het klemtoonteken wordt gebruikt om een woord of woorddeel te benadrukken. Het wordt ook gebruikt als uit de context niet meteen duidelijk is of een woord met of zonder klemtoon uitgesproken moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom streepje op de E?

Het teken wordt in het Nederlands op de letter e geplaatst als deze lang uitgesproken moet worden of op een of meer klinkers als de klemtoon op de betrokken lettergreep valt. Enkele voorbeelden zijn: café, René, hé!, vóórkomen. Wanneer het streepje andersom staat (zoals bij crème) praten we over het accent grave.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org