Hoe maak ik een goede zin?

Een aantal punten zijn belangrijk bij goede zinsbouw:
 1. Zet de kern voorop.
 2. Schrijf complete zinnen.
 3. Vermijd te lange zinnen.
 4. Schrijf actief.
 5. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort.
 6. Vermijd voorzetseluitdrukkingen.
 7. Laat werkwoorden werken.
 8. Vermijd onnodige hulpwerkwoorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Hoe formuleer je een goede zin?

Tips voor goed geformuleerde zinnen
 • Zet de kern voorop. ...
 • Schrijf complete zinnen. ...
 • Vermijd te lange zinnen. ...
 • Schrijf actief. ...
 • Vermijd onnodige hulpwerkwoorden. ...
 • Laat werkwoorden werken. ...
 • Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. ...
 • Schrijf persoonlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Wat moet een zin hebben?

De kenmerken van een zin zijn de aanwezigheid van een onderwerp en een persoonsvorm. Alleen in een bepaalde context kan uit een zin een of beide onderdelen worden weggelaten. Zo bestaat in het Nederlands de eenwoordzin "Brand!".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de zinsopbouw?

Zinsbouw is het maken van zinnen door woorden te combineren. Een correcte zinsbouw is heel belangrijk. Als je zinsbouwfouten maakt, dan komt dit op veel mensen namelijk slordig over. Je wekt dan de indruk dat je maar weinig aandacht hebt besteed aan je tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op correctnederlands.nl

Waarmee begin je een zin?

Een zin mag wel met een voegwoord beginnen, het is dus geen taalfout, maar het geniet niet de voorkeur. De stijl wordt dan informeel. Het past niet bij zakelijke of wetenschappelijke teksten. Deze dienen namelijk een professioneel karakter te hebben met een hoogwaardige schrijfstijl.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

NT2 38 hoe maak ik een goede zin?Onderwerp werkwoord Grammatica TC 3.13 Nederlands leren #learndutch

16 related questions found

Kun je een zin beginnen met ook?

Mag een zin beginnen met ook? Ja, een zin mag beginnen met ook.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Waar zet je niet in de zin?

De plaats van niet in de zin is afhankelijk van het woord of het zinsdeel dat wordt ontkend. In de meeste zinnen staat niet vlak voor het woord of het zinsdeel dat wordt ontkend. -Bij een zinsdeel dat met een prepositie begint, staat niet vóór deze prepositie. Ik woon niet in Amsterdam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandsk.no

Hoe moet je zinnen ontleden?

Wat is het schema voor het ontleden van zinnen? Redekundig ontleden gaat altijd volgens een vaste volgorde. De volgorde ziet er zo uit: persoonsvorm – gezegde – onderwerp – lijdend voorwerp – meewerkend voorwerp – bijwoordelijke bepaling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoe lang is de gemiddelde zin?

Een gemiddelde van 15 tot 20 woorden per zin is vaak prima. Als de opbouw van de zinnen duidelijk is en de woorden begrijpelijk zijn, zijn ook zinnen tot 25 woorden voor veel mensen nog goed te begrijpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe noem je de belangrijkste zin?

De zin die het onderwerp van de alinea samenvat, heet de kernzin (of topic-zin). Het is de belangrijkste zin in een alinea, omdat de kernzin de hoofdgedachte van de alinea bevat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat komt eerst plaats of tijd?

Vaak je geef je meer context in een zin door bijvoorbeeld te benoemen wanneer, waar of hoe iets gebeurt. Daar is een vaste volgorde voor: TIJD – MANIER – PLAATS.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letterdesk.nl

Hoe weet je wat de zinsdelen zijn?

Als eerste zoek je de persoonsvorm. De persoonsvorm is het eerste zinsdeel. Vervolgens kijk je naar de woorden die voor de persoonsvorm staan, dat is ook een zinsdeel. Als laatste kijk je welke woorden je samen voor de persoonsvorm kan zetten, samen zijn zij ook een zinsdeel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe noem je woorden die zinnen verbinden?

Verbindingswoorden of signaalwoorden verbinden zinnen of tekstdelen en geven aan wat voor verband er tussen die zinnen of tekstdelen bestaat. Ze 'signaleren' bijvoorbeeld een volgorde in de tijd, een opsomming, een tegenstelling, een voorwaarde of een oorzaak-gevolgrelatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is de Basiszin?

De basiszin bestaat uit twee delen. Je mag de zin langer maken door er andere delen aan toe te voegen. Wie/wat voert de handeling uit? Wat is de handeling?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op issuu.com

Hoe zin niet beginnen met ik?

Begin niet met 'ik', want dan leg je de nadruk te veel op jezelf. Natuurlijk zit er in die adviezen een kern van waarheid, maar we moeten vooral niet vergeten dit soort schrijfregels regelmatig aan onze laars te lappen. Een tekst wordt beter naarmate je meer afwisselt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfvis.nl

Wat is een ontkennende zin voorbeeld?

Ik heb niets gekocht. Ik heb iemand gezien. Ik heb niemand gezien. Ik ben ergens geweest.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op valley-trail.com

Doen in een zin?

In combinatie met een infinitief : ervoor zorgen dat iemand iets doet, dat iets gebeurt.
 • De zon deed de temperatuur snel stijgen.
 • Je woorden doen mij twijfelen.
 • Jouw broer doet mij altijd lachen.
 • De medicatie heeft de kankercellen doen afsterven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zininnederlands.be

Hoe begin je een nieuwe zin?

En aan het begin van de zin
 1. Vraag. Mag het voegwoord en aan het begin van een zin staan?
 2. Antwoord. Ja, een zin mag beginnen met en. ...
 3. Toelichting. Volgens een oude schoolregel mag een zin nooit beginnen met en. ...
 4. Zie ook. Echter aan het begin van de zin. ...
 5. Naslagwerken. ANS (1997), p.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe begin je een tekst te schrijven?

Begin bij het begin

De 'standaard' manier van schrijven is heel simpel. Je begint bij de eerste zin en schrijft door tot de laatste. Handig voor als je het verhaal al goed in je hoofd hebt zitten of als jouw tekst ook chronologisch opgebouwd is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letterdesk.nl

Waarom nooit met ik beginnen?

Mag je een brief beginnen met ik? Ja, een brief of e-mail mag met ik beginnen. Wel zijn er mensen die dit minder fraai vinden. Veel mensen hebben geleerd dat het onbeleefd is om jezelf eerst te noemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat zijn eenvoudige zinnen?

Eenvoudige zinnen bestaan uit één enkele deelzin, met in de regel een finiet werkwoord, hoewel er ook talen zijn die zinnen zonder finiet werkwoord of überhaupt Page 11 Zinnen 85 zonder werkwoord toestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op let.rug.nl

Wat is de hoofdzin in een zin?

De hoofdzin (of: zelfstandige zin) is een zin die niet als zinsdeel of zinsdeelstuk fungeert in een grotere zin. Een kenmerk van hoofdzinnen is dat de persoonsvorm doorgaans op de tweede, soms op de eerste zinsplaats staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoeveel onderwerpen in een zin?

In een zin zit altijd maar één onderwerp. Het onderwerp kan uit meerdere woorden bestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taal-oefenen.nl

Waarom moet je leren ontleden?

Waarom eigenlijk? Als je weet hoe een zin is opgebouwd, dan kan je de betekenis makkelijker achterhalen. Ook is de spelling van sommige woorden afhankelijk van hun plaats in de zin. Is het voor je eigen taal al handig om te weten hoe een zin in elkaar steekt, als je een andere taal moet leren, is dat helemaal handig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterontleden.nl