Hoe maak je een berekening in Excel?

Een eenvoudige formule maken in Excel
 1. Klik op het werkblad op de cel waarin u de formule wilt invoeren.
 2. Typ het gelijkteken = en vervolgens de constanten en operatoren (maximaal 8192 tekens) die u in de berekening wilt gebruiken. Typ voor ons voorbeeld =1+1. Notities: ...
 3. Druk op Enter (Windows) of Return (Mac).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe zet ik een berekening in Excel?

Voor een eenvoudige formule hoeft u alleen het gelijkteken te typen, gevolgd door de numerieke waarden die u wilt berekenen en de wiskundige operatoren die u wilt gebruiken: het plusteken (+) om op te tellen, het minteken (-) om af te trekken, het sterretje (*) om te vermenigvuldigen en de schuine streep (/) om te ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe rekent Excel automatisch uit?

Voer een van de volgende handelingen uit: Als u telkens wanneer u een waarde, formule of naam wijzigt, alle afhankelijke formules wilt herberekenen, klikt u in het gedeelte Berekeningsopties onder Werkmap berekenen op Automatisch. Dit is de standaardinstelling voor berekeningen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Is Excel een rekenprogramma?

Excel is een rekenprogramma en wordt dan ook veel gebruikt voor financiële berekeningen. Excel is eigenlijk een groot blad met cellen waarin allerlei gegevens kunnen worden genoteerd, zowel tekst, getallen, formules, etcetera.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wsb-solutions.nl

Waarmee moet je altijd een formule beginnen bij het maken van een berekening in Excel?

Een formule begint altijd met het gelijkteken (=). Excel voor het web interpreteert de tekens die het gelijkteken volgen als een formule. Na het gelijkteken komen de elementen die moeten worden berekend (de operanden), zoals constanten of celverwijzingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

How to Make a Totaling Column Formula in Excel : Using Microsoft Excel

19 related questions found

Hoe maak je een keer formule in Excel?

De Excel formule voor vermenigvuldigen

Om getallen te kunnen vermenigvuldigen binnen Excel, maak je gebruik van het symbool *. Wil jij bijvoorbeeld het getal 4 vermenigvuldigen met het getal 2, dan voer je de formule =4*2 in en zal Excel automatisch de uitkomst 8, in de betreffende cel tonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op computrain.nl

Hoe werkt een formule?

Een formule is een wiskundige zin met variabelen. Je gebruikt een formule om het verband tussen variabelen te beschrijven of om een rekenregel kort op te schrijven. Een formule wordt vaak zo kort mogelijk geschreven. Woorden in de formule, de variabelen, worden afgekort tot één letter (liefst geen hoofdletters).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Hoe doe je Doelzoeken in Excel?

Klik op het tabblad Gegevens in de groep Hulpmiddelen voor gegevens op Wat-als-analyse en klik op Doelzoeken. In het vak Cel instellen voert u de verwijzing in naar de cel met de formule die u wilt oplossen. In het voorbeeld is deze verwijzing cel B4. In het vak Op waarde typt u het gewenste resultaat van de formule.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat is een rekenblad in Excel?

Microsoft Excel is een elektronisch rekenblad: het combineert de traditionele rij-kolom lay-out van een papieren rekenblad met krachtige hulpmiddelen voor gegevensberekeningen, analyse en opmaak. Informatie wordt opgeslagen in een cel: de doorsnede van een horizontale rij en een verticale kolom in een werkblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op feb.kuleuven.be

Hoe werkt als Excel?

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK") =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Waarom rekent Excel mijn formule niet uit?

Wanneer een formule niet wordt berekend, moet u controleren of automatische berekening is ingeschakeld in Excel. Formules worden niet berekend als handmatige berekening is ingeschakeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat is een formule in Excel?

Excel doet dit met behulp van formules die in cellen staan. Een formule voert een berekening of andere acties uit op de gegevens in uw werkblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op officegrip.nl

Hoe krijg ik in Excel een getal precies gecentreerd in het midden van een cel zowel horizontaal als verticaal?

Een kolom of rij uitlijnen
 1. Selecteer de cellen die u wilt uitlijnen.
 2. Selecteer op het tabblad Start in de groep Uitlijning een horizontale uitlijningsoptie: Links uitlijnen. Centreren. Rechts uitlijnen.
 3. Selecteer op het tabblad Start in de groep Uitlijning een verticale uitlijningsoptie: Boven uitlijnen. Midden uitlijnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe maak je een werkblad in Excel?

Klik op het tabblad Start in de groep Cellen op Invoegen en klik vervolgens op Blad invoegen. Tip: U kunt ook met de rechtermuisknop op de geselecteerde tabbladen klikken en vervolgens op Invoegen klikken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe zet je regel vast in Excel?

Kolommen of rijen blokkeren
 1. Selecteer de cel onder de rijen en rechts van de kolommen die u zichtbaar wilt houden terwijl u door het werkblad schuift.
 2. Selecteer Weergave > Titels blokkeren > Titels blokkeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat als analyse in Excel?

Bij een wat-als-analyse worden de waarden in cellen gewijzigd om te bekijken hoe deze wijzigingen het resultaat van formules op het werkblad beïnvloeden. Excel bevat drie typen hulpmiddelen voor wat-als-analyses: Scenario's, Doelzoeken en Gegevenstabellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe maak je een schuifbalk in Excel?

Schuifbalken in Word en Excel voor Windows

U kunt deze instelling wijzigen om de schuifbalken weer te geven. Klik op Bestand > Opties. Schuif op het tabblad Geavanceerd naar de sectie Weergave. Selecteer Horizontale schuifbalk en verticale schuifbalk tonenen klik vervolgens op OK.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Waar staat solver in Excel?

Klik op het tabblad Gegevens, in de groep Analyse, op Oplosser. Opmerking: Als de opdracht Oplosser of de groep Analyse niet beschikbaar is, moet u de invoegtoepassing Oplosser activeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe moet je een formule berekenen?

Formule bepalen van een lijn

Stap 1: Bedenk dat de vorm van de formule y = ax + b is. Stap 2: Bereken b door x = 0 in te vullen in de formule. Stap 3: Bereken a met behulp van de formule: richtingscoëfficiënt a=verticale afstandhorizontale afstand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe schrijf je formules op?

Selecteer Invoegen > vergelijking of druk op Alt + =. Selecteer de vergelijking die u nodig hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Wat voor formules zijn er?

Menu » Formules, grafieken en verbanden
 • Werken met formules en functies.
 • Grafieken (basis)
 • Lineair en recht evenredig verband.
 • Kwadratisch verband (2e graads)
 • Wortelverband.
 • Exponentieel verband.
 • Omgekeerd evenredig en hyperbolisch verband.
 • Machtsverband.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dr-aart.nl

Hoe vermenigvuldig je een kolom in Excel?

Een kolom met getallen vermenigvuldigen met hetzelfde getal
 1. Typ in cel B2 een gelijkteken (=).
 2. Klik op cel A2 om de cel in de formule in te voeren.
 3. Voer een sterretje in (*).
 4. Klik op cel C2 om de cel in de formule in te voeren.
 5. Typ nu een $-symbool voor C en een $-symbool voor 2: $C$2.
 6. Druk op Enter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Waarom staat er #waarde in Excel?

#WAARDE! is voor Excel een manier om te zeggen: 'Er is iets mis met de manier waarop u de formule typt. Of er is iets mis met de manier waarop u naar de cellen verwijst. ' Dit is een heel algemene fout en het is soms moeilijk om de precieze oorzaak ervan te achterhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe krijg ik 2 regels in 1 cel Excel?

Als u een nieuwe tekstregel wilt beginnen of witruimte wilt toevoegen tussen tekstregels of -alinea's in een werkbladcel, drukt u op Alt+Enter om een regeleinde in te voegen. Dubbelklik op de cel waarin u een regeleinde wilt invoegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com