Hoe maak je een goede kern?

De kernzin bevat de belangrijkste informatie, de kern van wat je wilt zeggen in die alinea. Het beste kun je de kernzin als eerste, tweede of laatste zin opnemen. Lezers kijken bij voorkeur op die plaatsen om een snel overzicht te krijgen van de inhoud.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalwinkel.nl

Hoe schrijf je een goede kern?

De kern is het stuk tekst waarin de boodschap duidelijk moet worden en bestaat uit verschillende alinea's. Ook kun je gebruik maken van tussenkopjes. De feitelijke informatie over het onderwerp met de uitleg staat centraal. Denk goed na welke volgorde het meest logisch is om de boodschap goed over te brengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe begin je een kern?

De kernzin van de alinea staat meestal aan het begin: het is de eerste of tweede zin. Zo ziet de lezer meteen waar de alinea over gaat. De rest van de alinea werkt de hoofdgedachte uit de kernzin verder uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe vindt je een kern zin?

De kernzin van een alinea is de zin die de hoofdgedachte van de alinea bevat. Vaak is de eerste zin van de alinea de kernzin, maar ook de tweede zin of de laatste zin van de alinea kan kernzin zijn. Een enkele keer staat de kernzin in het midden van de alinea.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is een kernzin voorbeeld?

Voorbeeld kernzin achteraan

heb ik een laptop bij u besteld. Dat is nu vijf maanden geleden en ik heb nog niets ontvangen. Ook reageert u niet op mijn telefoontjes en e-mails. Daarom annuleer ik mijn bestelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Tekstopbouw (inleiding, middenstuk en slot) voor vmbo

30 related questions found

Wat is het kernwoord?

Wat zijn kernwoorden? Hoewel de Nederlandse taal ten minste 250.000 woorden telt, gebruiken we maar zo'n 200 woorden voor 80% van wat we dagelijks zeggen. Deze woorden noemen we de kernwoorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op assistiveware.com

Waarom is een kernzin belangrijk?

Kernzinnen geven jou de belangrijkste informatie uit een alinea. Zo krijg je al snel een idee van waar de tekst over gaat. Kernzinnen staan vaak helemaal aan het begin of helemaal aan het einde van een alinea. Met signaalwoorden leidt de schrijver jou als lezer door de tekst heen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debijlesstudent.nl

Waar moet een zin aan voldoen?

In termen van redekundige ontleding bevat een zin normaal gesproken altijd een onderwerp en een gezegde (samen ook wel de zinskern genoemd) en vaak ook een lijdend voorwerp. De zin drukt dan door middel van het werkwoord bijv. een actie uit, die door het onderwerp wordt uitgevoerd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een hoofd gedachten?

hoofdgedachte – Elke tekst heeft een hoofdgedachte, De hoofdgedachte van een tekst is het belangrijkste wat je over het onderwerp wilt vertellen, datgene wat de lezer absoluut moet onthouden. De hoofdgedachte is één mededelende zin (dus géén vraag).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoe begin je met een alinea?

Een nieuwe alinea begin je als aan twee voorwaarden is voldaan: – er begint een nieuw (sub)onderwerp in de tekst; – sinds de vorige nieuwe alinea zijn er al heel wat zinnen gevolgd (bijvoorbeeld zes à zeven).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe maak je een goed slot?

Daarom geven we je hier zeven manieren om je tekst af te ronden zonder het ook in zoveel woorden te zeggen.
 1. Maak het verhaal rond. ...
 2. Eindig met een vraag die de lezer aan het denken zet. ...
 3. Sluit af met een citaat. ...
 4. Schrijf een open einde. ...
 5. Eindig met een levensles. ...
 6. Roep op tot actie. ...
 7. Eindig met een uitsmijter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op roestvrijtaal.nl

Hoe maak je een goede alinea?

In een alinea bespreek je een thema met betrekking tot je hoofdonderwerp of deelonderwerp. Per alinea ga je in op één kerngedachte en schrijf je een of twee kernzinnen op. Een alinea begint op de volgende regel en springt soms in. Alinea's bestaan altijd uit meer dan een zin en komen in iedere tekst voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is een goede slotalinea?

Goede alternatieven voor een slotzin

Zet de lezer aan tot actie. Dit rondt de e-mail mooi af en wijkt af van de standaard 'corporate' stijl. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met … Hebt u nog vragen, dan kunt u mij altijd bellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Hoe maak je een goede tekst?

6 tips om betere teksten te schrijven
 1. Opbouw. Bedenk van tevoren wat je wilt zeggen en hoe. ...
 2. Wees doortastend. Vermijd hulpwerkwoorden als zullen, kunnen en gaan. ...
 3. Schrijf actief. Gebruik actieve zinnen. ...
 4. Hou het makkelijk. Hou je tekst begrijpelijk voor je lezers. ...
 5. Varieer met je zinnen. ...
 6. Denk er nog even over. ...
 7. Twijfel?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mevrouwalfabet.nl

Hoe maak je een goede samenvatting basisschool?

Stappenplan samenvatten
 1. Lees de tekst rustig door. ...
 2. Ga op zoek naar moeilijke woorden en zoek hier de betekenis van op.
 3. Verdeel de tekst in stukken. ...
 4. Zoom in op details. ...
 5. Bepaal de hoofd- en bijzaken. ...
 6. Schrijf de informatie die je over hebt kort op. ...
 7. Controleer als laatste je samenvatting door hem nog een keer door te lezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jufmaike.nl

Hoe maak je een tekst aantrekkelijker?

Zorg dat niet alleen de tekst maar ook elke alinea op zichzelf gelezen kan worden.
 1. Alinea's breken de tekst. ...
 2. Gebruik koppen en tussenkoppen. ...
 3. Wissel lange en korte zinnen af. ...
 4. Beeld hoort erbij. ...
 5. Doseer en verdeel de informatie. ...
 6. Lezers houden van lijstjes. ...
 7. Schrijf voor je doelgroep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cultuurmarketing.nl

Hoe krijg je nare gedachten uit je hoofd?

De onderstaande methodes zijn eenvoudig uit te voeren en helpen je op weg naar een leger hoofd!
 1. Begin met een braindump. ...
 2. Hou steeds bij wat je nog moet doen. ...
 3. Zoek afleiding. ...
 4. Begin met mediteren. ...
 5. Zet alles in perspectief. ...
 6. Schrijf je gedachten van je af. ...
 7. Praat met mensen die willen luisteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sochicken.nl

Hoe kom je van vervelende gedachten af?

10 Tips om te stoppen met piekeren
 1. Leer je bewust te worden van je negatieve gedachten. ...
 2. Leer je negatieve gedachten uit te dagen. ...
 3. Leer helpende gedachten te formuleren. ...
 4. Piekerelastiekje. ...
 5. De gedachten stop techniek. ...
 6. Houd een piekerschriftje bij. ...
 7. Stel een dagelijks piekermoment in. ...
 8. Defusie en acceptatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mentaalbeter.nl

Wat moet je doen als je enge gedachten hebt?

Vraag jezelf dan af waarom je door blijft denken.

Probeer met enkele vragen helder te krijgen wat de reden is dat je deze gedachten hebt en waarom je vindt dat je ze niet zomaar kunt parkeren om er later mee aan de slag te gaan. Vaak zijn deze redenen normen waaraan jij vindt dat je moet voldoen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meereffect.nl

Waar mag je een zin niet mee beginnen?

Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen. Voegwoorden verbinden gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. Deze zinnen dienen dan idealiter een samengestelde zin te vormen, met een komma er tussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoe vat je samen?

Een goede samenvatting maken: 15 tips
 1. Lees alles een keer grondig door. ...
 2. Verdeel de stof in stukjes. ...
 3. Vind de hoofdgedachte / kern van elk hoofdstuk. ...
 4. Vat elk hoofdstuk in een zin samen. ...
 5. Schrijf de belangrijkste dingen op (steekwoorden) ...
 6. Maak gebruik van lijsten met opsommingtekens. ...
 7. Schrijf de tekst zo beknopt mogelijk over.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tipsvoorschool.nl

Wat is mij in een zin?

Mij (of me) is de voorwerpsvorm.

Die vorm wordt bijvoorbeeld gebruikt als het voornaamwoord de functie van lijdend voorwerp of meewerkend voorwerp vervult of na een voorzetsel staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat is het verschil tussen een hoofdgedachte en een kernzin?

Hoofdgedachte: in 1 zin samengevat waar de tekst over gaat, het is altijd de eerste, tweede of laatste zin van een alinea Kernzin: de zin waar de belangrijkste informatie in staat Hoofdzaken: belangrijkste in 1 zin.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl

Wat zijn de signaal woorden?

Signaalwoorden zijn woorden die een bepaalde samenhang aanduiden, zoals want, omdat, maar, bijvoorbeeld, dus en tot slot. Hieronder staat een lijst met voorbeelden van signaalwoorden. Signaalwoorden geven een signaal aan de lezer: 'Let op, er komt nu een nieuw onderwerp' bijvoorbeeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Kan de kernzin een vraag zijn?

In de kernzin werk je dus een deel van (het antwoord op) de vraag die in het tekstdeel besproken wordt uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leren.wrts.nl