Hoe oud ben je in 12th grade?

9th Grade: Freshman (14-15 jaar) 10th Grade: Sophomore (15-16 jaar) 11th Grade: Junior (16-17 jaar) 12th Grade: Senior (17-18 jaar)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tiogatours.nl

Hoe oud ben je in 2nd grade?

Kindergarten. Elementary School leeftijd 5 1/2- 9 jaar (grades 1- 4) Middle School leeftijd 10 -13 jaar (grades 5 - 8) High School leeftijd 14 -18 jaar (grades 9 -12).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sso3w.nl

Welke grade zit je als je 15 bent?

Sophomore / tenth grade:

Leerlingen die in de 10th grade zitten worden sophomores genoemd en zijn 15 tot 16 jaar oud.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op highschoolamerika.nl

Wat is Grade 12 in Nederland?

Grade 11 (Junior) - 5e middelbaar. Grade 12 (Senior) - 6e middelbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wep.be

Welke klas als je 12 bent?

vierde klas: 9-10 jaar (groep 6) vijfde klas: 10-11 jaar (groep 7) zesde klas: 11-12 jaar (groep 8)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

"Hoe oud denk je dat ik ben?" | Komt een man bij de dokter 2016

31 related questions found

Wat is 4 Grade in Nederland?

Dutch translation: groep 4.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proz.com

Wat is HAVO niveau in Amerika?

Havo-niveau High School Diploma

Meestal vergelijken we het High School Diploma met een havodiploma.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nuffic.nl

Hoe oud moet je zijn voor vwo?

Het vwo duurt 6 jaar (leeftijd: 12-18 jaar) en bestaat uit atheneum, tweetalig onderwijs (tto), gymnasium, vwo-technasium en vwo-plus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is the 10th grade?

The tenth grade is typically the second year of high school, called sophomore year.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op en.wikipedia.org

Welke groep is Grade 6?

Dit gaat door tot het laatste jaar van High School, oftewel '12th grade'. Grade 1-5 (tot ±10 jaar) is samen de basisschool (elementary school). Grade 6-8 (tussen 11-13 jaar) is een aparte “school” die tussen de basis- en middelbare school in zit: 'middle school'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interlanguage.nl

Hoe oud ben je in het 2e middelbaar?

De leerjaren zijn als volgt: Eerste leerjaar: 6-7 jaar. Tweede leerjaar: 7-8 jaar. Derde leerjaar: 8-9 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Hoe noem je mbo in Amerika?

Associate's degree

Een programma in de applied arts and sciences is in de meeste gevallen een programma dat in Nederlandse termen vergelijkbaar is met een opleiding op mbo-niveau.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vernieuwenderwijs.nl

Heb je mbo in Amerika?

In Amerika wordt de middelbare school 'high school' genoemd. Amerikaanse scholieren zitten hier meestal tussen hun 12e en 18e op school. In Nederland ga je na de middelbare school naar een universiteit, hogeschool of je gaat een MBO opleiding volgen. In Amerika gaan jongeren na de high school naar een 'college'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ef.nl

Wat is het vwo in Amerika?

In Amerika volgen alle studenten namelijk 12 jaar les, wat hier gelijk staat aan een VWO 6. Wanneer jij jouw VWO 6-diploma behaald hebt (ook wanneer je hier minder dan 12 jaar over gedaan hebt) vindt de Amerikaanse overheid dat jij het maximale behaald hebt en dus niet meer thuis hoort op een High School.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op travelactive.nl

Wat is klas 10 in Duitsland?

Voortgezet onderwijs

Sekundarstufe I is verplicht voor alle kinderen. De telling gaat gewoon verder bij klas 5. Sekundarstufe I gaat tot klas 10. Sekundarstufe II is voor kinderen vanaf ongeveer 16 jaar en niet verplicht meer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vertreknaarduitsland.nl

Welke klas is year 11 UK?

Het GCSE wordt afgenomen aan het einde van de vierde klas in het middelbaar onderwijs (jaar 11, in het V.K. onderdeel van "Key Stage 4"), als kinderen 15 of 16 jaar oud zijn. De Britse wet stelt onderwijs verplicht tot het 16e levensjaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is de havo in Duitsland?

Realschule (niveau VMBO-t/HAVO)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sso3w.nl

Hoe oud ben je als je in de brugklas zit?

De brugklas is de eerste klas van het voortgezet onderwijs. De term brugklas is geïntroduceerd met de invoering van de Mammoetwet (1963). In Nederland gaan de meeste leerlingen op 12-jarige leeftijd van de basisschool over naar de brugklas.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl

Hoe oud ben je als je in het eerste middelbaar zit?

Op welke leeftijd? De meeste jongeren starten het secundair onderwijs op 12 jaar. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 12 worden. Het is mogelijk om later in te stappen: als je kind op 7 jaar in het lager onderwijs is ingestapt, of als het langer in het lager onderwijs bleef.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onderwijs.vlaanderen.be

Kan je stoppen met school als je 15 bent?

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl