Hoe oud moet je zijn voor gezinshereniging?

Sinds 31 juli 2010 geldt als leeftijdseis dat beide partners minstens 21 jaar oud zijn. Het bepalende moment voor de leeftijdseis is wanneer de beslissing op de aanvraag wordt genomen. Wordt één van de partners tijdens de behandeling van de aanvraag 21 jaar, dan kan de aanvraag alsnog worden ingewilligd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mvv-gezinshereniging.nl

Wie heeft recht op gezinshereniging?

Kern. Ieder kind heeft het recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s). Een kind mag niet van zijn of haar ouders gescheiden worden, tenzij dit in het belang van het kind is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.nl

Wat zijn de regels voor gezinshereniging?

De voorwaarden voor een gezinshereniging worden bepaald door de nationaliteit, de leeftijd, de gezinsband (huwelijk, partnerschap of afstamming) en de verblijfsstatus van de persoon die recht geeft op gezinshereniging (beperkt verblijf, onbeperkt verblijf, begunstigde van internationale bescherming, enz.).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dofi.ibz.be

Wie vallen er onder gezinshereniging?

Familieband aantonen

In aanmerking voor hereniging komen: echtgenoot of partner; biologische kinderen; pleegkinderen of adoptiekinderen die deel uitmaakten van het gezin in het land van herkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat zijn de voorwaarden om familie naar Nederland te halen?

Belangrijkste voorwaarden voor uw partner
  • Uw partner is 21 jaar of ouder.
  • Uw partner heeft een geldig paspoort. ...
  • Uw partner heeft het 'Basisexamen inburgering buitenland' gehaald of heeft vrijstelling voor het examen. ...
  • Uw partner heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of heeft vrijstelling voor een mvv.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Aanvraag familie & gezin; echtgenoot of partner | Online aanvraag

41 related questions found

Hoe lang duurt gezinshereniging in Nederland?

Hoe lang duurt de procedure gezinshereniging? Vanaf de start van de beroepsprocedure duurt het ongeveer 3 tot 6 maanden. Hoger beroep is ook nog mogelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoe lang duurt gezinshereniging IND?

Duur van de procedure

De procedure duurt maximaal 90 dagen voor een mvv en 90 dagen voor een vvr zonder mvv. U krijgt een brief waarin de beslissing staat. Het is ook mogelijk dat de IND meer gegevens nodig heeft om een beslissing te nemen. Dan ontvangt u hierover ook een brief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Wie betaalt kosten gezinshereniging?

Wie betaalt een gezinshereniging? De vluchteling is zelf verantwoordelijk voor de kosten van vliegtickets voor de te herenigen gezinsleden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vluchtelingenwerk.nl

Hoeveel moet je verdienen om gezinshereniging?

De gezinshereniger moet op zijn minst over 1.969,00 euro netto/maand beschikken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dofi.ibz.be

Wie beslist over gezinshereniging?

De DVZ beslist over je aanvraag gezinshereniging binnen 6 maanden. Ofwel weigert de DVZ je aanvraag, ofwel erkent de DVZ je verblijfsrecht. Wat als de DVZ geen beslissing neemt binnen die termijn? Geen tijdige beslissing van de DVZ staat gelijk aan een erkenning van je verblijfsrecht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op agii.be

Hoe lang moet je in Nederland getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

Op het moment dat u de aanvraag doet woont u al 3 jaar getrouwd/als geregistreerd partner of ongetrouwd samen met dezelfde Nederlandse partner in het Koninkrijk. U blijft de hele naturalisatieprocedure partners en samenwonend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Hoe lang samenwonen na gezinshereniging?

Duurzame en stabiele relatie

gedurende minstens 1 jaar, voorafgaand aan de aanvraag, onafgebroken in België of een ander land samenwoonde, of. elkaar ten minste 2 jaar kent en bewijst dat je regelmatig, telefonisch, via briefwisseling of elektronische berichten met elkaar contact onderhield.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op agii.be

Wie heeft recht op een verblijfsvergunning?

Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? En wilt u langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft u in de meeste gevallen een verblijfsvergunning nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik mijn vader naar Nederland halen?

In Nederland is het op dit moment alleen mogelijk om gezinsleden binnen het kerngezin te laten overkomen onder de noemer van gezinshereniging. Het kerngezin zijn de partners/echtgenoten en de minderjarige kinderen/jongvolwassenen. De (groot-) ouders van meerderjarigen vallen hier niet onder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op everaert.nl

Wat heb je nodig om iemand naar Nederland te halen?

Als je iemand wilt uitnodigen, die voor zijn reis naar Nederland een visum nodig heeft (en die bij jou mag logeren), dan heeft deze persoon voor het krijgen van een visum een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' nodig. Een voorwaarde is dat het bezoek niet langer dan 90 dagen duurt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schengenvisum.info

Hoe kan ik mijn vriend naar Nederland halen?

Met de mvv kan uw partner naar Nederland reizen. Uw partner haalt de mvv op bij de Nederlandse vertegenwoordiging (ambassade of consulaat) die u op het aanvraagformulier hebt ingevuld. De mvv is 90 dagen geldig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Kan je trouwen met een verblijfsvergunning?

U moet beiden een Verblijfsvergunning hebben. Dit is niet nodig als u uit een land van de de Europese Unie (EU) komt. Of uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt. Vraag bij de gemeente waar u wilt trouwen na of u een ongehuwdverklaring moet hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat kost naturalisatie 2023?

Tarieven optie 2023:

Voor één persoon: € 206,- Samen met partner: €351,-

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Welke vluchtelingen mogen in Nederland blijven?

Een asielzoeker mag hier in Nederland blijven als hij een gegronde vrees voor vervolging heeft, of een onmenselijke behandeling vreest. Dan komt hij in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Aan zo'n besluit gaat het nodige onderzoekswerk vooraf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom gezinshereniging?

Veel mensen die vluchten uit landen waar oorlog of onderdrukking heerst, willen hun gezinsleden het liefst die reis besparen. Een van de ouders besluit dan vooruit te reizen in de hoop veilig aan te komen in Europa. Van hieruit proberen ze dan hun gezin veilig over te laten komen. Dat proces heet gezinshereniging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unhcr.org

Hoe lang mag een Braziliaan in Nederland blijven?

U kunt maximaal 90 dagen zonder visum naar Nederland en andere Schengenlanden reizen. U moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen: U hebt een geldig paspoort of ander reisdocument. Uw paspoort of reisdocument mag niet meer dan 10 jaar geleden zijn uitgegeven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Kan ik mijn Russische vriendin naar Nederland halen?

Wil je familie, vrienden of een partner uit Rusland naar Nederland over laten komen, dan moet daarvoor een Schengenvisum worden aangevraagd. Personen uit Russische federatie zijn visumplichtig voor alle Schengenlanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schengenvisum.info

Hoeveel moet je verdienen voor een MVV aanvraag?

De hoofdpersoon in Nederland dient een bruto salaris van minimaal € 1.934,40 per maand te verdienen (exclusief 8% vakantietoeslag). Daarnaast dient zijn arbeidsovereenkomst op het moment dat het familielid de MVV of verblijfsvergunning aanvraagt nog minimaal 1 jaar door te lopen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kroesadvocaten.nl