Hoe rond je een miljoen af?

Als je af moet ronden op miljoenen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het miljoen. Dat getal is een 5. Bij het afronden gelden altijd deze regels: Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe moet je geld afronden?

Bij het afronden van bedragen in de winkel gelden vaste regels:
  1. Totaalbedragen die eindigen op 1, 2, 8 of 9 worden afgerond. op 0.
  2. Totaalbedragen die eindigen op 3, 4, 6 of 7 worden afgerond. op 5.
  3. De winkelier geeft geen munten van 1- en 2- eurocent als wisselgeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoe rond je af op hele miljarden?

Afronden van geldbedragen

We schrijven bijvoorbeeld € 5,50 in plaats van € 5,5. Grote geldbedragen worden vaak afgerond op duizenden, miljoenen of miljarden. Als er bijvoorbeeld wordt gevraagd om af te ronden op duizenden, kijk je naar het getal achter het duizendtal (het honderdtal).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Hoe moet je afronden op een honderdtal?

Als je probeert af te ronden naar het dichtstbijzijnde 100 tal, kijk je naar de plaats van de tientallen, de plaats rechts van het getal waar je naar afrond. Als de plaats van het tiental 5 of hoger is, dan rond je af naar boven. Het is een 5 (of hoger) dus ronden we af naar boven, naar 400. Wat heel logisch is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.khanacademy.org

Hoe moet je decimale getallen afronden?

Afronden op hoeveel decimalen

Een "krom" getal met veel decimalen (cijfers achter de komma) kun je op verschillende manieren afronden: 5,27439 is afgerond op 1 cijfer achter de komma: 5,3 (naar boven afgerond) 5,27439 is afgerond op 2 cijfers achter de komma: 5,27. 5,27439 is afgerond op 3 cijfers achter de komma: ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Rekenen met grote getallen - afronden bij grote getallen - WiskundeAcademie

38 related questions found

Hoe afronden op miljoenen?

Als je af moet ronden op miljoenen, dan moet je eerst kijken naar het getal rechts van het miljoen. Dat getal is een 5. Bij het afronden gelden altijd deze regels: Is het getal een 4 of lager, dan rond je af naar beneden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat is 99 afgerond op 1 cijfer achter de komma?

Kommagetallen kun je afronden op een aantal decimalen. Tegenwoordig wordt er in winkels afgerond om niet te hoeven betalen met munten van 1 of 2 eurocent. Zo worden € 1,96 en € 1,97 afgerond op € 1,95 en worden € 1,98 en € 1,99 afgerond op € 2,00.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is afronden op 5 cent?

Wanneer het te betalen totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, wordt het naar het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 5 cent afgerond. Wanneer het te betalen totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, wordt het naar het dichtstbijzijnde hogere veelvoud van 5 cent afgerond.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijntipsenadvies.be

Wat is 1 honderdtal?

Leg uit dat een honderdduizendtal een groepje is van 100 000, een tienduizendtal is een groepje van 10 000, een duizendtal is een groepje van 1000, een honderdtal is een groepje van 100, een tiental is een groepje van 10 en eenheden zijn de getallen van 1 t/m 9.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gynzy.com

Wat is normaal afronden?

Alle getallen willen we afronden tot gehele getallen, dus geen enkel cijfer achter de komma: het getal 6,7 wordt 7; −6,7 wordt −7; 7,5 wordt 8; −7,5 wordt −8; 6,49 wordt 6; −6,49 wordt −6, enz.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waar wordt een 5 45 naar afgerond?

Indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, wordt naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, wordt naar boven afgerond naar een geheel getal. Een 5,45 wordt een 5.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vonknh.nl

Waar wordt een 5 3 naar afgerond?

Indien de uitkomst van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. Voorbeeld: 5,3 SE en 5,6 CE. Gemiddeld 5,45.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenblad.nl

Is afronden verplicht?

Nee. Ondernemingen zijn wettelijk verplicht om de bedragen die u cash betaalt, af te ronden. U hebt niet het recht om te weigeren dat ze het cash totaalbedrag op uw kassabon of factuur afronden. Hetzelfde geldt als een onderneming heeft gekozen voor de uitbreiding van de afronding naar niet-cashbetaalmiddelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Hoe werkt afronden?

Bij het afronden kijk je naar het tweede getal achter de komma en kijk je of deze 5 of hoger is of lager. Bij 5 of hoger rond je het tweede getal achter de komma naar boven af, bij 4 of lager rond je het getal naar beneden af. Zo wordt 5,24 afgerond op één decimaal 5,2 en 5,25 afgerond op één decimaal 5,3.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Kan je nog met 5 cent betalen?

De maatregel maakt de rosse centjes van 1 en 2 eurocent overbodig, maar ze blijven wel een geldig betaalmiddel. Handelaars of vrije beroepers mogen sinds oktober 2014 kiezen of ze een kasticket afronden naar de dichtstbije 0 of 5 cent. Vanaf 1 december wordt de afronding verplicht als u cash betaalt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tijd.be

Is 20 een tiental?

T = tientallen - 10, 20, etc.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Wat is 4 honderdste?

Elk stukje van 0,01 is een honderdste en staan op de tweede plek achter de komma. Een honderdste zoals dat van 0,01 naar 0,02 kun je ook weer in 10 stukjes verdelen. Elk stukje van 0,001 is een duizendste en staan op de derde plek achter de komma. Hoe verder het cijfer achter de komma staat, hoe minder het waard is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op basisschooldeleer.nl

Kun je nog betalen met 1 en 2 cent?

1 en 2 eurocent blijven wettig betaalmiddel

De munten van 1 en 2 eurocent blijven een wettig betaalmiddel. U kunt met deze munten afrekenen. Heeft een winkelier vooraf duidelijk gemaakt dat hij afrondt? Dan hoeft hij geen munten van 1 en 2 eurocent wisselgeld te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel euro is een cent?

Eén eurocent is één honderdste deel van €1,00, dus €1,00 : 100 = €0,01. Twee euro schrijf je als €2,00. Twee eurocent is één honderste deel van €2,00, dus €2,00 : 100 = €0,02.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Waar kun je nog met 1 en 2 cent betalen?

In ALLE Europese landen waar de Euro als betaalmiddel geldt wordt de 1 en 2 cent nog geaccepteerd, dit met uitzondering van Finland want daar zijn deze munten direct in 2002 al niet uitgebracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kassa.bnnvara.nl

Wat is 1 op de 8?

Een hele is verdeeld in acht gelijke stukken, oftewel: 1 : 8 =. Daar hoort het kommagetal 0,125 en het percentage 12,5% bij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Wat is geen komma getal?

Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe noem je een getal zonder komma?

Natuurlijke getallen

Dit zijn alle getallen die hoger of gelijk zijn aan 0 zonder decimalen achter de komma, zoals: 0, 1, 2, 3, ... De getallen 193 en 12.451.015 zijn bijvoorbeeld ook natuurlijke getallen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl