Hoe schrijf je apetrots?

Als het linkerdeel van een samenstelling een versterkende betekenis heeft en het geheel is een bijvoeglijk naamwoord, schrijven we -e. Het gaat om deze woorden en andere die op dezelfde wijze worden gevormd: apetrots, apezat. beregoed, beresterk, beretrots.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Waarom tussen-n?

Je schrijft een tussen-n als het eerste deel van het woord alleen een meervoud heeft dat op 'en' eindigt. Voorbeelden: Krantenbericht (meervoud: kranten) Pannenkoek (meervoud: pannen)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reginacoeli.nl

Hoe schrijf je schattebout of Schattenbout?

Versteende samenstellingen krijgen volgens de officiële regels geen tussen-n. Andere voorbeelden zijn bruidegom, schattebout en ukkepuk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Waarom schrijf je huilebalk en niet huilebalk?

'Huilebalk' is namelijk een samenstelling van de woorden 'huilen' en 'balken', met dat laatste woord in de betekende 'krijsen, huilen' (dus niet het balken wat een ezel doet... Ah, de beelden). Die twee woorden hadden als doel gewoon elkaar te versterken. De eerste vondst van dit woord komt uit 1612.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalrijkleven.blogspot.com

Waarom schrijf je roggebrood niet met een tussen N?

Schrijf ook geen tussen-n als het eerste deel van de samenstelling: geen meervoud heeft: rijstepap, roggebrood. een werkwoord is: spinnewiel, huilebalk. een bijvoeglijk naamwoord is: goedemorgen, blindedarm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsupport.nl

Hoe schrijf je een goed Sinterklaas gedicht?

21 related questions found

Hoe schrijf je spinnewiel?

Het woord spinnewiel staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Is het seconde of seconden?

Seconde is een hoeveelheidsaanduidend zelfstandig naamwoord dat in het meervoud staat als het in een meervoudige betekenis wordt gebruikt. Als meervoud van seconde is zowel seconden als secondes correct. Ongeveer tien seconden later wordt het scherm uitgeschakeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe schrijf je nachtegaal?

de nachtegaal

Verbuigingen: nachtegalen (meerv.) Hoe kun je met nachtegaal een ander begrip versterken? zangvogel Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Waarom is het nachtegaal en niet nachtegaal?

Het woorddeel -gaal in nachtegaal is afgeleid van het oude Germaanse werkwoord *galan, dat 'schreeuwen; zingen' betekent. ¹ Het is verwant met galmen en gillen. Nachtegaal betekent dus 'nachtzanger'. De nachtegaal heet zo omdat hij ook, maar niet uitsluitend, in het donker zingt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op surfspin.nl

Waarom apetrots zonder N?

Als het linkerdeel van een samenstelling een versterkende betekenis heeft en het geheel is een bijvoeglijk naamwoord, schrijven we -e. Het gaat om deze woorden en andere die op dezelfde wijze worden gevormd: apetrots, apezat. beregoed, beresterk, beretrots.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Waarom is het pannenkoek en geen pannenkoek?

Tussen-n: de officiële regel

De officiële regel voor de tussen-n is als volgt: Schrijf een tussen- n als het eerste deel van het woord ( pan) alleen een meervoud op -en heeft (pannen) en niet (ook) op –es (pannes is fout). Dus: pannenkoek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalcentrum-vu.nl

Waar komt het woord apetrots vandaan?

Waarschijnlijk is iets soortgelijks gebeurd met 'ape-' in de samenstellingen 'apetrots' en 'apestoned'. Hier heeft 'ape-' nooit een letterlijke betekenis gehad, maar altijd als versterkend voorvoegsel gediend. Als voorbeeld diende 'apezat', dat reeds in de achttiende eeuw gemeengoed was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalvoutjes.nl

Waarom beresterk?

Als het linkerdeel een versterkende betekenis heeft en het geheel een bijvoeglijk naamwoord is, schrijf je een –e-: beresterk, boordevol, reuzeleuk. Soms zijn de delen waaruit een woord is samengesteld niet meer te herkennen, of is een woord eigenlijk helemaal geen samenstelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op languagepartners.nl

Is het ruggenspraak of ruggespraak?

Ruggespraak is een zogenoemde 'versteende samenstelling'. Daarin schrijf je geen tussen-n. Ruggespraak is geen 'gewone' samenstelling die bestaat uit rug en spraak. Het is een leenvertaling van het Duitse Rücksprache, dat 'het naar achteren spreken' betekent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe schrijf je contekst?

de context

(m.) Verbuigingen: contexten (meerv.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Welke vogel zingt het mooist?

Positie- Naam - Aantal stemmen
  • - Merel - 4190.
  • - Nachtegaal - 3331.
  • - Zanglijster - 2548.
  • - Roodborst - 2545.
  • - Winterkoning - 2539.
  • - Tuinfluiter - 2339.
  • - Bosuil - 2108.
  • - Veldleeuwerik - 2089.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnnvara.nl

Hoe schrijf je angstaanjagend?

Het woord angstaanjagend staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org

Wat is het symbool voor seconden?

De seconde, met symbool s, is de eenheid van tijd in het Internationaal Systeem van de eenheden (SI). Ze wordt gedefinieerd als de vaste numerieke waarde van de frequentie van cesium ΔνCs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Wat is de afkorting van minuut?

In gewone, niet-wetenschappelijke teksten wordt minuut afgekort als min., met een afkortingspunt. Voeg de bouillon en de citroenblaadjes toe en laat de saus 30 min. sudderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe geef je seconden aan?

Eventuele notatie van fracties van seconden schrijft men decimaal achter de seconden, dus gescheiden door een komma. Bijvoorbeeld "0,75 sec." om driekwart seconde weer te geven of "11:05,75 min." om (een duur van) 11 minuten, 5 seconden en 75 honderdste seconde aan te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe schrijf je zonneschijn?

Soms schrijven we niet -en maar -e, bijvoorbeeld in ziektekiem, secondewijzer, zonneschijn. Dat hangt af van de kenmerken van het linkerdeel van de samenstelling, in de voorbeelden dus de kenmerken van de woorden ziekte, seconde en zon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woordenlijst.org

Waarom is het zonneschijn en niet Zonnenschijn?

Wanneer het linkerdeel van een samenstelling een zelfstandig naamwoord is dat wel eindigt op een toonloze /ə /, schrijven we in sommige gevallen ook -en. Als een zieke zorg krijgt is dat ziekenzorg. Soms schrijven we niet -en maar -e, bijvoorbeeld in ziektekiem, secondewijzer, zonneschijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spelcheck.nl

Hoe schrijf je aspergesoep?

Aspergesoep maak je door asperges te koken in een bouillon. Vaak gebruik je zowel de schillen als de hele asperges, alleen de schillen laat je wat langer koken dan de asperges. De soep giet je vervolgens af waardoor je de schillen kunt opvangen en een bouillon overhoudt. Dan heb je een heldere aspergesoep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eefkooktzo.nl