Hoe spreek je een dakje op een letter uit?

Bij een dakje worden de klinkers niet anders uitgesproken. Waarom dan het dakje? Dat heeft te maken met dat er vroeger in woorden ook de letter s heeft gestaan en die moest je dan niet uitspreken. Nu wordt het dakje steeds minder gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe noem je een dakje op een letter?

Een accent circonflexe wordt ook wel circumflex of dakje genoemd. Het lijkt ook op een dakje of hoedje ^. Echte Nederlandse woorden hebben dit accent (met misschien een uitzondering) nooit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingenzo.nl

Hoe noem je E?

Ê (onderkast: ê) is een letter E met een accent circonflexe er op. Het is een letter in het Friulische, het Koerdische en het Vietnamese alfabet. De letter komt ook voor in het Afrikaans, Frans, Nederlands, Portugees, Weerts, Welsh en het Albanees, maar alleen als een variant op de gewone "e".

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe noem je accenten op letters?

Bij woorden die aan een andere taal zijn ontleend, mogen de accenttekens accent aigu (´), accent grave (`), accent circonflexe (^), en andere diakritische tekens zoals het trema (¨), de umlaut (¨) en de cedille (ç) ook bij hoofdletters worden gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Hoe krijg ik een teken boven een letter?

Wil je een teken dat op de toets boven een letter, cijfer of ander leesteken staat, dan hoef je alleen de Shift-toets te gebruiken. Wanneer we bijvoorbeeld een & willen hebben, dan typ je dus het volgende: 1e tel: indrukken van de Shift-toets met de linkerpink. 2e tel: aanslaan van 7 met de rechter wijsvinger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op typetuin.nl

hoe doe ik puntjes op de u | en op andere letters

19 related questions found

Hoe maak je een hoedje op een letter?

Windows: Alt 136 : Houdt de linker of rechter Alt toets ingedrukt en typ 136. Mac: Met de Alt-option toets. Alt-option + i en daarna e maakt ê.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tipsentrucs.net

Hoe zet je een hoedje op de u?

Als u bijvoorbeeld een ô wilt typen, houdt u Ctrl, Shift en ^ingedrukt, laat u los en typt u o.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.microsoft.com

Hoe heet een schuine streep op een letter?

De schuine streep (/), schrap of Duitse komma, in computerterminologie ook (forward) slash, is een leesteken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is het wél of wèl?

Welk teken gebruik je voor nadruk: is het bijvoorbeeld wèl of wél? Juist is wél. Bijvoorbeeld: 'Het beleid is wél zinvol. ' Het nadrukteken is altijd een streepje van linksonder naar rechtsboven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe spreek je accent aigu uit?

Een streepje naar boven: (') In het Frans noem je dit de accent aigu . Dit zie je alleen boven de letter e. Als er een woord is met é dan spreek je de é uit als een lange ee. Hetzelfde als dat je in het Nederlands het woord 'heel' zegt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoe spreek je e?

In het Albanees, Kasjoebisch, Luxemburgs en Tagalog vormt de Ë een afzonderlijke letter van het alfabet, die wordt uitgesproken als ([ǝ]) (schwa), in het Limburgs wordt de Ë ook veel gebruikt en heeft ook de klank van de schwa.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waarom een dakje op de e?

Wordt het accent circonflexe (het dakje: ^) tegenwoordig nog wel gebruikt in het Nederlands? Ja, maar in beperkte mate: op een e in uit het Frans geleende woorden en sóms op andere Franse klinkers, en in een enkel Fries woord. In het algemeen verliezen Franse woorden in het Nederlands hun accenten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe noem je æ?

Internationaal Fonetische Alfabet

Het symbool [æ] (altijd als kleine letter) wordt in het Internationale Fonetische Alfabet gebruikt om de klank van dezelfde oud-Engelse letter aan te geven, die overeenkomt met de a in het hedendaags-Engelse cat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is een met een dakje?

Het (is)gelijkteken of gelijkheidsteken (in België veelal met is gelijk aan aangeduid) is de naam van het wiskundige symbool =. Dit teken geeft de gelijkheid aan van de twee operanden waar het tussen staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe heet een haakje onder de C?

De cedille is een haakje dat onder een medeklinker wordt geplaatst. Van oorsprong was de cedille een z die achter de c werd geschreven. De z leek iets op een 3 (zie afbeelding). Deze z werd later onder de c gezet, waarbij deze het bovenste streepje verloor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is het ná of nà?

Na: 'later dan'

Met na kun je dus zeggen dat iets later gebeurt dan iets anders, of dat iets of iemand achter iets of iemand anders aan komt. Voorbeelden: Na 17.00 uur hebt u een pasje nodig om binnen te komen. U kunt na afloop van de voorstelling napraten in ons café.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het vóór of vòòr?

Er komen klemtoontekens op voor als voor ten onrechte onbeklemtoond zou kunnen worden gelezen. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (vóór). Als er geen foutieve interpretatie van de zin mogelijk is, is het aan te raden om geen klemtoontekens te gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het en of en?

De correcte spelling is én. Voor het klemtoonteken gebruiken we het accent aigu (én). Luka én Lotte zijn erbij betrokken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe krijg je schuine streep?

De schuine streep komt onder meer voor in breuken, afkortingen, internetadressen en bij keuzemogelijkheden (en/of bijvoorbeeld). Met 'schuine streep' wordt het teken / bedoeld, een schuine streep van linksonder naar rechtsboven. Andere benamingen voor de schuine streep zijn: slash, Duitse komma, schrap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent een backslash?

De backslash ("\") is een typografisch teken dat vooral bij computers gebruikt wordt. Deze tegenhanger van de 'slash' (/, schuine streep) wordt ook wel terugschrap, schrap terug, omgekeerde schuine streep, schuine streep naar links of achter en terugstreep genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent een slash?

​Taaltip: slashes en streepjes

Je moet er een scherp oog voor hebben, maar er staat er een foutje in. De slash (schuine streep) is eenmaal goed gebruikt, en eenmaal verkeerd. Met een slash geef je een keuzemogelijkheid aan; het leesteken betekent 'of'. Het is goed gebruikt in de afkorting m/v, kort voor man/vrouw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalcentrum-vu.nl

Hoe krijg je 2 puntjes boven een letter?

Op het toetsenbord van je PC vind je de trema/ umlaut (“). Druk op de SHIFT + (“)-toets en daarna op de u. De letter ü verschijnt. Een (“) met een a, e, i, o, u, of y, geeft respectievelijk een ä, ë, ï, ö, ü, of ÿ.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wrts.nl

Hoe noem je puntjes op de U?

Een u met puntjes noemen we vaak een trema u of umlaut u. Umlaut u komt uit het Duits omdat daar erg veel woorden een ü bevatten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sneleren.nl

Hoe schrijf je Ç?

Cédille (ç), typ ' en dan c. Circonflexe (ê), typ ^ (verschuiving + 6) dan e. Tréma (ö), typ ” (verschuiving + ') dan o. Om Franse aanhalingstekens « » te typen, gebruik ctrl + alt + [ en ], respectievelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aflahaye.nl