Hoe vaak moet een zieke medewerker naar de bedrijfsarts?

Iedere 6 weken evaluatie
U bent verplicht tijdens het verzuim iedere 6 weken met uw medewerker te evalueren over de voortgang van de re-integratie. Als er uit de gesprekken blijkt dat het Plan van aanpak gewijzigd moet worden dan doet u dit en legt u deze vast in de evaluatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboconcern.nl

Kan een werkgever je verplichten om naar de bedrijfsarts te gaan?

Bezoek bedrijfsarts is verplicht

Je mag zo'n uitnodiging niet weigeren. Je bent verplicht om te gaan, ook al word je naar de andere kant van het land geroepen. Lukt het je niet om de afspraak na te komen? Probeer de situatie dan in overleg met je werkgever op te lossen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Hoe lang na ziekmelding bedrijfsarts?

Ziektegevallen moeten uiterlijk binnen één week na de eerste ziektedag worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts. Is de werknemer zes weken ziek, dan moet door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Welke verplichtingen heeft de werknemer tijdens de ziekte?

Als u ziek bent staat voorop dat u actief moet meewerken aan uw herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan betekenen dat u tijdelijk ander passend werk doet. U mag uw herstel niet in de weg staan of vertragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Is werknemer verplicht advies bedrijfsarts op te volgen?

Het advies van de bedrijfsarts is nooit bindend. Als een werkgever het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, adviseren wij eerst te overleggen met de bedrijfsarts. Zo nodig een kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Wat als ik langere tijd ziek ben en onder druk word gezet door mijn werkgever?

17 related questions found

Hoe vaak moet je naar de bedrijfsarts?

Je hoeft niet bij iedere ziekmelding direct de bedrijfsarts in te schakelen. Bij een griepje van een paar dagen is extra begeleiding bijvoorbeeld vaak niet nodig. Dat verandert echter wanneer een werknemer langere tijd ziek is, of wanneer je er als werkgever aan twijfelt of de zieke inderdaad niet kan werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scolea.nl

Wat mag een bedrijfsarts niet doen?

Een bedrijfsarts mag een aantal dingen niet doen: Een bedrijfsarts mag niet eisen dat je weer gaat werken. De bedrijfsarts adviseert je werkgever over jouw arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid. Meestal volgt de werkgever dit advies.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Hoe vaak contact met leidinggevende tijdens ziekte?

Er zijn geen vaste regels of wetten die bepalen hoe vaak je werkgever contact met je mag opnemen. Uiteraard wil je niet dat je werkgever je constant belt om werkgerelateerde vragen te stellen, en dat mag ook niet: het zou je herstel negatief kunnen beïnvloeden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Hoe lang mag je ziek zijn van werk?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk voor een zieke werknemer?

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een bedrijfsarts zomaar langskomen?

Regels bij ziekmelding

Bijvoorbeeld dat hij op bepaalde tijdstippen thuis is, zodat de arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langsgaan. Maar je mag van de werknemer niet verwachten dat hij constant thuis is. Of de arbodienst/bedrijfsarts dagelijks bij de werknemer laten langskomen als dat niet nodig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverhr.nl

Wie beslist of je gaat werken huisarts of bedrijfsarts?

Bedrijfsarts bepaalt of je ziek bent

Een bedrijfsarts beoordeelt of je hierdoor je werk wel of niet kan uitvoeren. Dat is een andere beoordeling. Je huisarts of behandelaar kan hier natuurlijk wel een oordeel over hebben, maar het oordeel van de bedrijfsarts is in beginsel doorslaggevend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Doet een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek?

Optioneel lichamelijk onderzoek doen: op de vraag of een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen is het antwoord 'ja', mits dat nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen. Aan de hand van vastgestelde beperkingen kan de arts beter advies geven. Werknemers mogen lichamelijk onderzoek overigens wel weigeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Hoe vaak mag je ziek zijn werk?

"De meeste organisaties vinden drie keer verzuim per jaar geoorloofd." Als dat hoger is, volgt vaak een gesprek. "Rode draad van het gesprek is niet of het verzuim terecht was of niet, maar of er een reden is voor het verzuim.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rtlnieuws.nl

Kan een bedrijfsarts mij afkeuren?

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Wie bepaalt of je beter bent?

Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in beginsel zelf bepaalt wanneer en of er sprake is van ziekte en van herstel. Bij twijfel vanuit de werkgever is het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Indien nodig kan er ook nog een deskundigoordeel bij het UWV aangevraagd worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnvconnectief.nl

Kan je ontslagen worden als je ziek bent?

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan je ontslagen worden door ziekte?

In tegenstelling tot hetgeen veel werkgevers denken kan een zieke werknemer wel degelijk ontslagen worden. Werknemers die afwezig zijn wegens arbeidsongeschiktheid genieten immers geen wettelijke bescherming tegen ontslag. Een ontslag tijdens een ziekteperiode is dan ook rechtsgeldig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op argusadvocaten.be

Kan je baas je verplichten om te werken als je ziek bent?

Ja. Je werkgever mag van je verwachten dat je het werk doet dat je nog wel kan doen met je ziekte of problemen. Dat mag hij, omdat hij ook verplicht is je loon door te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat moet een leidinggevende niet doen?

Vijf dingen die je als leidinggevende NIET moet doen.
  • Doen alsof je 'one of the guys' bent. Helemaal hip tegenwoordig met al die coachende leiders. ...
  • Denken dat je alles beter weet. ...
  • Onzichtbaar en onbereikbaar zijn. ...
  • Veranderingen door anderen laten doorvoeren. ...
  • De massa volgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op businessfitscan.com

Hoe kom je van een zieke werknemer af?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als zieke werknemer niet bereikbaar is?

Helaas komt het in de praktijk voor dat een werknemer weigert om andere (passende) werkzaamheden te verrichten, of dat een werknemer in het geheel niet bereikbaar is. In veel gevallen heeft deze werknemer dan geen recht op loon. Er zijn twee mogelijkheden: een loonopschorting of een loonstop.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wybenga-advocaten.nl

Kan een bedrijfsarts in je medisch dossier kijken?

Heb ik recht op inzage in het volledige medisch dossier dat de bedrijfsarts over mij heeft? Ja, als werknemer heeft u recht op inzage in uw volledige medische dossier. Ook hoort de bedrijfsarts u een exemplaar (kopie) te geven als u daarom vraagt. Dit is in ons land wettelijk zo geregeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvab-online.nl

Hoeveel kost een bedrijfsarts per uur?

Wat kost een bedrijfsarts? Wanneer je een basiscontract hebt bij je arbodienst waar de bedrijfsarts bij inzit, moet je denken aan zo'n 130 tot 160 euro per medewerker per jaar. Werk je met een zelfstandige bedrijfsarts, dan moet je rekenen op uurtarieven tussen de 170 en 230 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hrnavigator.nl

Wat moet je delen met bedrijfsarts?

De bedrijfsarts mag alleen medische gegevens van jou opvragen bij een andere arts als dat nodig is. Bijvoorbeeld om specifiek inzicht te krijgen in jouw ziektebeeld, om vervolgens een passend advies te kunnen geven over jouw re-integratie, passend werk of een aangepaste werkplek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op samenveerkrachtig.nl