Hoe vraag je netjes om meer loon?

Onze tips voor het gesprek
 1. Wat geldt voor jou? Kijk eerst in je contract of er een cao of bedrijfsregeling voor jou geldt. ...
 2. Bereid het gesprek voor. Zet voor het gesprek jouw argumenten voor een salarisverhoging op een rij. ...
 3. Maak goede afspraken voor het gesprek. ...
 4. Houd de sfeer goed. ...
 5. Zet afspraken op papier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Hoe vraag je een hoger salaris?

Op deze 8 manieren kun jij een hoger salaris krijgen
 1. Volg een cursus of opleiding. ...
 2. Check of je salaris in lijn is met het minimumloon en het cao-loon. ...
 3. Onderhandel met je baas. ...
 4. Vind een baan die beter betaalt. ...
 5. Benut je kwaliteiten en word zzp'er.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Hoeveel meer loon kan ik vragen?

Over het algemeen is het normaal om 5 tot 10% opslag te vragen. Hoeveel procent je precies vraagt, heeft te maken met een aantal dingen. Ga bijvoorbeeld na wat de financiële situatie van je bedrijf is, hoe de arbeidsmarkt erbij staat en ontdek wat het gemiddelde salaris voor jouw functie is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op tempo-team.nl

Hoe loonsverhoging vragen via mail?

Hoe vraag je per e-mail om opslag?
 1. Druk dankbaarheid uit voor je huidige baan en verantwoordelijkheden. ...
 2. Leg uit waarom je vindt dat je een loonsverhoging verdient. ...
 3. Geef voorbeelden om uw zaak voor een verhoging te ondersteunen. ...
 4. Sluit de e-mail positief af. ...
 5. Lees uw e-mail voor het verzenden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op textcortex.com

Wat zijn goede argumenten voor salarisverhoging?

Redenen om salarisverhoging te vragen
 • Je functieomschrijving past niet meer. Een extra klusje hier, nog wat nieuwe taken daar. ...
 • Je hebt cursussen of een opleiding gevolgd. Door een cursus of opleiding te volgen ontwikkel je jezelf. ...
 • Je doet je werk heel erg goed. ...
 • Jij verdient minder dan je collega's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op youngandunited.nl

Hoe schrijf je een ontslagbrief? - What the FAQ?! [#19]

26 related questions found

Is 10% salarisverhoging veel?

In Nederland is 10% loonsverhoging doorgaans de maximaal haalbare salarisverhoging. Maar je moet écht uitermate goed hebben gepresteerd om dat tiende deel verhoging daadwerkelijk te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op yer.nl

Welke salarisverhoging is normaal?

Sommige bedrijven hanteren als vuistregel een loonstijging van 3 tot 6 procent. Maar ook 5 tot 10 procent komt voor, vooral bij promoties die samenvallen met de (half)jaarlijkse loonstijging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Hoe bereid je je voor op een gesprek over loonsverhoging?

Hoe begin je het gesprek met je leidinggevende?
 1. Kies het juiste moment om salarisverhoging te vragen. ...
 2. Bedenk vooraf je salarisverhoging percentage. ...
 3. Hoeveel loonsverhoging is normaal? ...
 4. Beargumenteer waarom je een loonsverhoging verdient. ...
 5. Denk na over een alternatief. ...
 6. Niet afstellen, maar uitstellen. ...
 7. Laat afspraken vastleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nationalevacaturebank.nl

Hoe onderhandel je over salarisverhoging?

Succesvol een loonsverhoging onderhandelen
 1. Onderzoek wat u waard bent. ...
 2. Hou het vertrouwelijk. ...
 3. Toon zelfvertrouwen. ...
 4. Neem meer verantwoordelijkheden aan. ...
 5. Ontwikkel uzelf. ...
 6. Doe werk- of stage-ervaring op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op robertwalters.be

Hoe doe je salarisonderhandelingen?

Salarisonderhandeling bij nieuwe baan
 1. Onderhandel pas over het salaris na het aanbod van de baan. ...
 2. Doe geen mededelingen over je laatste salaris. ...
 3. Zeg niets over salariswensen. ...
 4. Laat de werkgever bieden. ...
 5. Verwerp het eerste bod. ...
 6. Vraag het hoogst verdedigbare salaris. ...
 7. Noem een bandbreedte. ...
 8. Gebruik de ACA-methode.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op loonwijzer.nl

Hoeveel is een normaal loon?

Het gemiddeld brutoloon bedraagt 3.832 euro per maand

Gemiddeld verdiende een werknemer die in 2020 voltijds werkte 3.832 euro bruto per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op statbel.fgov.be

Hoeveel hoger tegenbod salaris?

Hoeveel hoger tegenbod salaris? Het is gebruikelijk om een tegenbod van zo'n 10 tot 20% bovenop het voorstel te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op assertief.nl

Hoeveel gaan de salarissen omhoog in 2023?

Werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er daardoor 3,13% op vooruit ten opzichte van het minimumloon dat geldt sinds 1 januari 2023. Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Hoe kan ik het beste opslag vragen?

9 tips om binnen de maand opslag te krijgen
 1. Zorg dat je eerst iets bewezen hebt. ...
 2. Laat je successen opvallen bij sleutelspelers. ...
 3. Bepaal je marktwaarde. ...
 4. Kies 2 sterke argumenten. ...
 5. Geloof in jezelf. ...
 6. Je moet het heel duidelijk vragen. ...
 7. Kies het juiste moment. ...
 8. Het gesprek: het is een probleem dat je baas kan oplossen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Is salarisverhoging verplicht?

Vrijwel elke werkgever heeft door de gestegen inflatie de afgelopen tijd nagedacht over een eventuele loonsverhoging voor zijn of haar personeel. Maar de wet kent in principe geen moment waarop het verplicht is loonsverhogingen door te voeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Kun je onderhandelen over salaris?

Je hebt het recht om bij een nieuwe baan te onderhandelen over je salaris. Vraag na of er afspraken in de cao of bedrijfsregeling staan over het salaris. Natuurlijk maken wij ons bij cao-onderhandelingen al hard voor jouw salaris, maar dit betekent niet dat er geen ruimte is om te onderhandelen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Heb ik recht op loonsverhoging 2023?

Nee, er is geen wettelijk recht op loonsverhoging elk jaar. De hoogte van het salaris en eventuele loonsverhogingen worden in overleg bepaald door de werkgever en werknemer(s).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoe snel stijgt je loon?

Lonen van arbeiders stijgen aan een vast tempo van 2 procent per jaar. Maar lonen van bedienden en overheidswerknemers stijgen in vergelijking hiermee een stuk forser tijdens de loopbaan. De mate waarin je loon evolueert, hangt zeker ook af van de sector.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Hoeveel hou je netto over van salarisverhoging?

Wie een bruto loonsverhoging van 100 euro krijgt, ziet daarvan slechts 40 à 50% op zijn bankrekening gestort. In extreme gevallen hou je slechts 30 euro aan die loonsverhoging over. Want naarmate het brutoloon stijgt, stijgen ook de patronale lasten en de bedrijfsvoorheffing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Wie krijgt 10% loonsverhoging?

Het minimumloon gaat met 10,15% omhoog per 1 januari 2023. Het kabinet wil met de verhoging werken lonender maken. Het kabinet voert daarom voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van 8,05% bovenop de halfjaarlijkse aanpassing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie krijgt 11 procent loonsverhoging?

Het loon van meer dan 500.000 bedienden uit de privésector (PC 200) stijgt op 1 januari 2023 met 11,08%. Het is de hoogste indexatie sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment in januari in de sector.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acerta.be

Is 15 euro per uur veel?

Als we kijken naar gemiddelden van 5-jaars-leeftijdsgroepen verdienden jongeren tot 25 jaar 15 euro of minder per uur. Werknemers in de leeftijd van 25 tot 40 jaar verdienden een uurloon dat ligt tussen 20 en 27 euro. Werknemers in de leeftijd van 40 tot 65 jaar verdienden een uurloon tussen 29 en 30 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbs.nl