Hoe weet je of je ergens mag bouwen?

Zo'n omgevingsvergunning, ook wel bekend als bouwvergunning, kun je aanvragen via de gemeente. Bij het online omgevingsloket kun je checken of je inderdaad een vergunning nodig hebt. In het bestemmingsplan kun je lezen of de locatie überhaupt een woonbestemming heeft en wat de regels zijn voor bebouwing.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op planviewer.nl

Hoe weet je of je uit mag bouwen?

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Controleer of u een vergunning nodig heeft of een sloopmelding moet doen via de Vergunningscheck van het Omgevingsloket. Na de check kunt u de vergunning direct online aanvragen of de sloopmelding indienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe kan ik zien of er een bouwvergunning is aangevraagd?

In het gemeentearchief is alle informatie over vergunningsplichtige verbouwingen opgeslagen. Vaak kun je simpel online een afspraak maken om de stukken uit het gemeentearchief in te zien. Eigenlijk werkt dat vrij simpel. Je geeft aan om welk adres het gaat en naar welke informatie je op zoek bent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Kan ik een huis bouwen op mijn grond?

Als u als burger een grondkavel koopt draagt u de volledige verantwoordelijkheid voor de bouw of verbouw van de woning. Ook is dat zo voor het kopen van een bestaande 'klus'woning. Dit heet particulier opdrachtgeverschap. U hebt veel zeggenschap bij het bouwen omdat u alleen de beslissingen neemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat mag er gebouwd worden op de bestemming tuin?

In een bestemmingsplan wordt door gemeenten vaak de bestemming 'Tuin' toegekend aan voortuinen en zijtuinen. Dit heeft als doel het tegengaan van bebouwing voor of naast de woning. In de planregels is dan opgenomen dat hier niet mag worden gebouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huismanruimte.nl

Bouw je eigen PC - gaming / all round editie - Hardware.Info TV (Dutch)

38 related questions found

Hoeveel m2 mag ik bouwen zonder vergunning?

Het aantal vierkante meter dat jij zonder vergunning mag bebouwen is afhankelijk van de omvang van jouw perceel. Bij een perceel kleiner dan 100m2 mag je 50% van de grond bebouwen zonder dat je een vergunning hoeft aan te vragen. Bij tuinen die groter zijn dan 100m2 gelden andere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op constructieshop.nl

Wat mag je bouwen in je achtertuin?

Dit is (onder voorwaarden) vergunningsvrij:
  • Aanbouwen zoals een serre of garage.
  • Bijgebouwen zoals een buitenkeuken, schuurtje of tuinhuisje;
  • Verbouwingen.
  • Dakkapellen en dakramen;
  • Zonnepanelen;
  • Schuttingen en tuinhekken;
  • Schotelantennes.
  • Speeltoestellen en vlaggenmasten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watmagikbouwen.nl

Hoeveel mag je bouwen op je perceel?

Op een bebouwingsgebied gelijk aan of kleiner dan 100m2 mag je 50% bouwen. Dat is dus niet heel lastig te onthouden. Bij een gebied van 90m2 mag je dus 45m2 en bij een gebied van 30m2 mag je 15m2 bouwen. De oppervlakte die je mag bebouwen is 50m2 bij een gebied groter dan 100m2 en kleiner of gelijk aan 300m2.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Hoeveel mag je bouwen in je achtertuin?

Hoeveel m2 jij mag bouwen zonder vergunning hangt af van de omvang van jouw tuin. Bij een tuin kleiner dan 100m2 mag je bijvoorbeeld 50% van die tuin bebouwen zonder vergunning. Voor tuinen groter dan 100m2 gelden andere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Wat mag je uitbouwen zonder vergunning?

U mag geen verdieping plaatsen op uw aanbouw. Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit boven 30cm boven de hoogte van de 1ste bouwlaag komen. Een vergunningsvrije aanbouw mag nooit hoger zijn dan vijf meter. Een vergunningsvrije aanbouw mag niet dieper zijn van vier meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoe lang na vergunning moet je bouwen?

Zodra je de vergunning van de gemeente hebt ontvangen mag je per direct beginnen met de verbouwing. De wettelijk beslistermijn van de gemeente is helaas wat langer. Deze bedraagt 8 weken, waarbij de gemeente eenmalig de mogelijkheid heeft de beslistermijn met 6 weken te verlengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Is een bouwvergunning openbaar?

Daarnaast komen op sommige documenten in de dossiers persoonsgegevens voor. Bouwdossiers vormen openbare informatie. De bouwvergunningen zijn niet integraal beschikbaar. Ze zijn raadpleegbaar in een beschermde omgeving.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ede.nl

Wie controleert bouwvergunning?

De gemeente handhaaft de bouwregelgeving door toe te zien op de naleving van de voorschriften, vanaf de vergunningaanvraag tot de oplevering van het bouwwerk. Het beleid hiervoor legt de gemeente vast in een handhavingsplan. De Rijksoverheid biedt gemeenten voorbeeld handhavingsplannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is een overkapping een bijgebouw?

Een overkapping is een bijgebouw als de overkapping twee of meer gesloten wanden en een dak heeft. Heeft de overkapping niet meer dan 2 gesloten wanden? Dan wordt een overkapping is een overkapping volgens het Bouwbesluit geen bijgebouw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bouwadviesshop.nl

Waar op letten bij uitbouw buren?

Volgens het Burenrecht heeft u bij een uitbouw van uw buren het recht om uw uitzicht te behouden. Dit betekent dat buren niet boven een bepaalde hoogte mogen bouwen. Wordt uw uitzicht belemmerd, dan worden de regels door de uitbouw van uw buren overtreden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woningjurist.nl

Kan ik een uitbouw bij de buren tegenhouden?

Wordt het bijgebouw meer dan 10m2, dan moet je een meter van de erfgrens met de buren blijven. Kan ik een uitbouw bij de buren tegenhouden? In de meeste gevallen niet. Wel kun je de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitbouw.com

Hoe vol mag je je tuin bouwen?

De regels voor bijbouw – verbouwingen die niet in contact staan met de woning – zijn op een paar aanpassingen na hetzelfde:
  • Neemt jouw bijgebouw 10m2 of meer in beslag, dan dien je één meter vrij te houden tot het erf van de buren.
  • Je mag niet hoger dan 3 meter, en meer dan 30 m2 bijbouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op homedeal.nl

Is een carport ook een bijgebouw?

Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is: de plek op het perceel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watmagikbouwen.nl

Is een overkapping een aanbouw?

Ja, een overkapping telt net als andere tuingebouwen, bijgebouwen en bouwwerken, aanbouwen en uitbouwen mee in de gebouwgebonden buitenruimte van maximaal 30 m² dat je vergunningsvrij mag bijbouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vanrijntuinoplossingen.nl

Hoeveel procent van je tuin mag je overkappen?

De totale oppervlakte van je terrasoverkapping of veranda mag niet meer bedragen dan 50% van de totale oppervlakte van je tuin; Een terrasoverkapping kan niet als zelfstandige verblijfplaats worden gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op foravida.nl

Hoe hoog mag je op de erfgrens bouwen?

Hoogte erfafscheiding

Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat voor schuur mag je bouwen zonder vergunning?

Oppervlakte schuur vergunningsvrij Nederland:

Er geldt de volgende oppervlakteberekening: Het bebouwingsgebied is kleiner of gelijk aan 100 m²: 50% van het bebouwingsgebied. Het bebouwingsgebied is groter dan 100 m², maar kleiner dan 300 m²: Je mag 50 m² bouwen + 20% van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m².

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fredsbouwtekeningen.nl

Kan ik zomaar * een tuinhuis in mijn tuin plaatsen?

Je tuinhuis of bijgebouw mag maximaal 40 m² oppervlakte innemen. Groter kan, maar dan zal je een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. Opgepast voor de berekening van de totale oppervlakte: de oppervlakte van reeds bestaande bijgebouwen moeten afgetrokken worden van je nieuwe bijgebouw of tuinhuis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bellestate.be

Hoe ver moet een schuur van de erfgrens staan?

Mag ik mijn schuur bouwen tegen de erfgrens? Het is toegestaan om een schuur tegen de erfgrens te bouwen, maar alleen als deze grens zich bevindt tussen jouw perceel en dat van een andere particulier of bedrijf. Als de erfgrens grenst aan openbaar toegankelijk gebied, dien je een afstand van 1 meter aan te houden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoe hoog mag een schuurtje in de voortuin zijn?

De hoogte van je schuur en/of overkapping

Heb je geen tweede etage dan mag je de schuur net zo hoog bouwen als het hoofdgebouw, de woning, zelf. Ben je buiten de 4 meter van je woning, het hoofdgebouw, dan mag de punt van het dak van de schuur in ieder geval 3 meter hoog worden tot een maximum van 5 meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dimhovenier.nl