Hoe weet je of je in het opsporingsregister staat?

Als er geen zaken meer openstaan in het Opsporingsregister kunt u met een gerust hart op vakantie. Hoe weet ik of ik gesignaleerd sta? Op de website van het CJIB kunt u nakijken of u nog een verkeersboete open heeft staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op marechausseecontact.nl

Hoe kan ik zien of er nog boetes openstaan?

Ga dan naar mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u wel DigiD nodig. Op deze website van de overheid kunt u aangeven dat u de berichtenbox wilt gebruiken. En dat u hierin ook post van het CJIB wilt krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Kan ik op vakantie met openstaande boetes?

Meteen betalen

Als u een oude openstaande boete heeft, mag u niet verder reizen. Behalve als u meteen betaalt of laat zien dat u een betalingsregeling heeft afgesproken. U wordt alleen gecontroleerd op openstaande boetes, niet op schulden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe lang duurt het voordat een boete op CJIB staat?

In de praktijk heb je de boete doorgaans met vier tot zes weken wel binnen, maar dat kan dus langer duren. Houd daar rekening mee.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bezwaartegenverkeersboetes.nl

Wat gebeurt er als je je boete niet kan betalen?

Wat gebeurt er als u een keer niet kunt betalen? Betaalt u een keer niet op tijd, dan ontvangt u van het CJIB een betalingsherinnering. Het achterstallige bedrag moet u vóór of tegelijk met uw volgende termijn betalen. Lukt u dit niet dan vervalt de betalingsregeling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

'Ga tegen iedere boete in beroep'

22 related questions found

Kan het CJIB geld van je rekening halen?

Als u een boete moet betalen, krijgt u eerst brieven en aanmaningen van ons. Betaalt u niet op tijd of niet het hele bedrag? Dan mogen wij het bedrag dat u nog moet betalen van uw rekening afhalen. Het CJIB mag van de minister aan uw bank de opdracht geven om de boete te betalen aan ons.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoelang duurt een boete binnenkrijgen?

We zullen het kort houden: Het duurt gemiddeld 4 tot 6 weken totdat je de boete binnen krijgt. Houd er rekening mee dat de wettelijke termijn voor verkeersboetes vier maanden na de gedraging is. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat je de boete thuis krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op appjection.nl

Kun je zien of je geflitst bent?

U gaat daarvoor naar www. cjib/foto. Daar logt u in met uw Digid en kunt u uw boete en bijbehorende foto bekijken en eventueel direct betalen. Heeft u een boete ontvangen voor een overtreding voor gebruik van uw mobiele telefoon in de auto die na medio januari 2023 geconstateerd is door de MONOcam*?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoe snel staat flitsfoto op CJIB?

Wij kunnen de foto wel binnen vijf werkdagen naar u toesturen. Vul hiervoor dit formulier in. U kunt ons ook bellen. Ons telefoonnummer is 058 215 95 55.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoeveel boetes mag je hebben?

"Er is een richtlijn van het College van procureurs-generaal uitgevaardigd naar aanleiding van de wet-Mulder. Daarin staat er in principe niet meer dan drie overtredingen tegelijkertijd worden bekeurd."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Welke boetes zijn niet Saneerbaar?

Wat zijn niet-saneerbare vorderingen? Dat zijn boetes die het minnelijke traject in de weg staan. Een minnelijk traject is pas mogelijk na volledige betaling van deze boetes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Is er altijd belasting controle op Schiphol?

Je gaat op Schiphol pas bij terugkomst van je reis door de douane. Tenzij je naar een ander Schengenland reist, ga je na de security check door de paspoortcontrole. En die wordt gedaan door de Koninklijke Marechaussee, niet de douane.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schiphol.nl

Kan je naar het buitenland als je schulden hebt?

U kunt zomaar de Belastingdienst, Douane of Mareschaussee tegenkomen. Zij voeren vaak onaangekondigde controles uit op vliegvelden om openstaande belastingschulden en boetes te innen. U mag namelijk niet met schulden het vliegtuig instappen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op willemsincasso.nl

Waar kan ik mijn boetes raadplegen?

Je vindt op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie www.verkeersboetes.be een antwoord op de meest gestelde vragen m.b.t. verkeersboetes.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Hoe lang duurt een boete via de officier van justitie?

Beslissing officier van justitie

De officier van justitie heeft 16 weken de tijd om een beslissing te nemen. Hij mag deze periode met 10 weken verlengen als hij meer informatie van u nodig heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je een boete uitzitten?

Voor iedere boete van meer dan € 350,00 (na verhoging!), kunt u dus 7 dagen in gijzeling worden genomen. Bij meerdere geldboetes kan de totale duur van de gijzeling oplopen. Wanneer de gijzeling echter langer dan 15 dagen duurt, adviseren wij u om via een kort geding opheffing van de gijzeling te laten vorderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrechtadvocatennetwerk.nl

Hoe lang staan ze meestal te flitsen?

Deze flitspalen staan twee maanden op één plek, en worden daarna verplaatst naar de volgende locatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Hoe hoog is de boete voor 20 km te hard?

15 km/h: € 136. 20 km/h: € 196. 25 km/h: € 261. 30 km/h: € 334.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Kan je geflitst worden als je door rood rijd?

Rij je niet aan een overdreven snelheid, dan flitst zo'n camera pas als het rode licht al minstens één seconde op rood staat. Rij je aan een correcte snelheid door het oranje, dan word je dus niet geflitst. De camera flitst evenmin als je tegen minder dan 30 km/u rijdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trends.knack.be

Kan je je boete online zien?

Ga naar het Digitaal Loket

Via de button Digitaal Loket rechtsboven op deze pagina kunt u met uw DigiD-gegevens inloggen in het Digitaal Loket. Hebt u een leaseauto? Dan kunt u in het Digitaal Loket de boete opzoeken. U moet daarvoor wel inloggen met een extra controle via sms.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Kan je geflitst worden en geen boete krijgen?

Geflitst worden met 85 km per uur op een plaats waar je 50 mag, en toch nooit een boete in de bus krijgen: het kan. Het is de tolerantiemarge die een openbaar ministerie in ons land hanteert om een overrompeling aan te versturen verkeersboetes te voorkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuwsblad.be

Kan je geflitst worden zonder flits?

Een van de grote voordelen van de nieuwe flitspalen is immers dat ze met een infraroodcamera uitgerust zijn en dus niet flitsen. Wanneer je voorganger wordt betrapt, zal je dus geen felle flits zien zodat je zelf nog snel in de remmen kan. Bovendien kunnen ze ook zonder problemen meerdere wagens tegelijk 'flitsen'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nieuwsblad.be

Hoeveel tijd heeft politie om boete op te sturen?

Na de verzending kan het nog enkele dagen duren alvorens je het P.V. ontvangt, maar de datum van ontvangst telt niet. Twee data zijn van belang om te beoordelen of de termijn van 14 dagen werd gerespecteerd: de datum van de (vaststelling) van de overtreding en de datum van verzending.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Hoe lang duurt het voordat je een strafbeschikking krijgt?

Vanwege de verwerkingstijd van het Openbaar Ministerie ontvangt u uw dossier na ongeveer 6 weken. 3 - 12 maanden na uw verzet tegen een strafbeschikking ontvangt u een schriftelijke reactie van de officier van justitie (OM).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eersterechtshulp.nl

Wat is de boete voor door rood licht rijden?

Wat kost de boete door rood rijden? Als je door rood bent gereden kost je dit 289 euro, dit is inclusief de 9 euro administratiekosten van het CJIB. De boete door rood rijden is in 2023 verhoogd in prijs, in 2022 was de boete nog 259 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op appjection.nl