Hoe ziet oneindig er uit?

In de wis- en natuurkunde heeft oneindig een min of meer kwantitatieve betekenis en wordt als symbool voor oneindig een lemniscaat (∞) gebruikt (ongeveer een liggende acht, en daarom ook wel zo genoemd).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe groot is oneindig?

De natuurlijke getallen heten aftelbaar oneindig, er zijn er oneindig veel. Omdat de gehele getallen ook zo te tellen zijn (0, 1, text(-)1, 2, text(-)2, 3, text(-)3, ...) zijn ook die aftelbaar oneindig. Zelfs alle rationale getallen zijn zo te tellen, dus aftelbaar oneindig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op math4all.nl

Wat is oneindig groot?

zonder einde, geweldig groot.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op encyclo.nl

Wat is meer dan oneindig?

De eerste kennismaking van kinderen met oneindig is waarschijnlijk de grote verbazing dat dat tellen alsmaar doorgaat! Er komt altijd weer een volgend getal. En toch is oneindig het grootste "getal" dat er bestaat, alhoewel er geen grootste getal is!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hhofstede.nl

Wat is het getal voor oneindig?

Oneindig heeft geen waarde en is daarom geen getal. Oneindig is geen getal, eerder een begrip. Als oneindig een getal zou zijn zou 1/0 een oplossing kennen, en dat is niet het geval. In formules en dergelijk wordt dan ook gestreefd oneindigheden er uit te halen omdat ze anders onoplosbaar zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe GROOT is het universum? Robbert Dijkgraaf

35 related questions found

Wat is 0 keer oneindig?

Het wiskundig symbool voor oneindig is ∞. maar dat is onmogelijk want wat je ook vermenigvuldigt met 0, geeft 0!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knack.be

Wat is meer ontelbaar of oneindig?

Oftewel: ontelbaar telt gewoon door. het antwoord, Eindeloos. ontelbaar kan je altijd met ontelbaar vermenigvuldigen. Inderdaad oneindig, het teken daarvoor staat al in een eerder antwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is de helft van oneindig?

Oneindig is geen getal en kan derhalve niet delen. nog steeds oneindig. Dat kan niet anders, Want oneindig heeft geen begin en geen einde, dus ook door 2 gedeeld is er nog steeds geen einde, en kan je het punt waar de tweedeling zou moeten worden toegebracht, nergens door markeren, (Lees meer...)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is het laatste getal voor oneindig?

Het allergrootste getal dat bestaat is 'oneindig', waarvoor het symbool ∞ wordt gebruikt. Wat gebeurt er als je bij oneindig één optelt? Dan is het nog steeds oneindig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemosciencemuseum.nl

Wat komt er na heelal?

Voor zover onderzoekers nu weten is er geen einde aan het heelal. Er is dus geen rand waar de ruimte stopt. Sterker nog: het heelal blijft groeien. Sterren en planeten bewegen steeds verder van elkaar af.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kidsweek.nl

Waar is het einde van de ruimte?

Nee, het heelal is onbegrensd en waarschijnlijk zelfs oneindig uitgestrekt. Langer antwoord: De nieuwste sterrenkundige waarnemingen doen vermoeden dat het heelal oneindig uitgestrekt is. Dat betekent dat het zeker geen rand heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op astronomie.nl

Hoe zit het heelal in elkaar?

Het bestaat uit alle levende dingen, planeten, sterren, sterrenstelsels, stofwolken, licht en zelfs tijd. Voordat het heelal werd geboren bestonden tijd, ruimte en materie niet. Het heelal bevat miljarden sterrenstelsels die elk miljoenen of miljarden sterren bevatten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op esa.int

Wat betekent ♾?

Betekenis Emoji

The symbol for infinity enclosed within a circle or square. Originally encoded as a symbol to represent acid-free paper, this permanent paper sign was later given emoji presentation to form an infinity emoji. May also be used by members of the autism rights movement to represent neurodiversity.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op emojipedia.org

Kan je oneindig delen?

Ja, dat kan. Oneindig is deelbaar door elk getal. Door de definitie van oneindig, zal de uitkomst van élke deling ook oneindig zijn. Dus oneindig / 2 = oneindig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe heet het oneindig teken?

Het infinity teken staat symbool voor de eeuwigheid. Het woord 'infinity' komt van het Latijnse 'infinitas' en betekent letterlijk 'grenzeloosheid'. Het infinity teken wordt ook wel 'lemniscaat' genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op names4ever.nl

Wat is het grootste getal van de wereld?

Kort nadat googol bekend werd gemaakt, reageerde een van de collega's van Kasner met een nog fantastischer getal, namelijk 10^googol, dus 10 dat googol keer met zichzelf is vermenigvuldigd. Dit getal wordt googolplex genoemd en is het grootste getal met een naam die algemeen bekend is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wibnet.nl

Hoe leg je uit wat de helft is?

De helft van een getal krijg je als je het getal in twee gelijke delen splitst. Je kunt het getal delen door 2 (... : 2 =). Dan krijg je altijd de helft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoeveel is helft?

De helft is hetzelfde als een gedeelte of een half deel. Als je de helft van iets hebt, is de andere helft precies even groot. Als je de helft van een getal wil uitrekenen, deel je dit getal door twee. De helft is het tegenovergestelde van het dubbele.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoeveel cijfers zijn er?

Een cijfer is een symbool voor een hoeveelheid. Er zijn tien Arabische cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Een getal is de weergave van een hoeveelheid in cijfers, bijvoorbeeld: 1, 6, 10, 97, 108, 10.899.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Waarom mag je niet door nul delen?

Delen door nul is bij het gewone rekenen niet toegestaan als rekenkundige bewerking. Het gaat om een deling waarbij de deler het getal nul is. Bij het gewone rekenen kan geen zinnige betekenis gegeven worden aan het resultaat van een deling door nul.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wie vond het getal 0 uit?

In 628 n. Chr. bedenkt de Indiase wiskundige Brahmagupta het cijfer 0, waarmee hij 'niets' tot een getal verheft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op historianet.nl

Kan je nul delen door nul?

Het getal 0 heeft een aantal unieke eigenschappen: vermenigvuldigen met nul geeft altijd nul; delen door nul is niet toegestaan en ook allerlei andere rekenkundige bewerkingen zijn niet gedefinieerd voor het getal 0.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org