Hoeveel aardgas zit er nog in Groningen?

Oorspronkelijk was de voorraad gas in het gasveld zo'n 2.800 miljard kubieke meter, zo berekende NAM. Er is inmiddels zo'n 2.300 miljard kubieke meter gewonnen en er resteert dus nog zo'n 500 miljard kubieke meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shell.nl

Hoeveel jaar gas nog in Groningen?

Groninger gaswinning gaat dit jaar nog verder onder het veiligheidsadvies van toezichthouder SodM. Vanaf zomer 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gaswinning meer nodig uit het Groningenveld. Dit heeft het kabinet al eerder ...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel gas levert Groningen nog?

De oorspronkelijke winbare gasvoorraad wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), een gezamenlijke onderneming van de Shell en Exxon Mobil, geschat op ongeveer 2900 miljard kubieke meter (Nm3) gas. Hiervan is nog ongeveer 470 miljard Nm3 gas als voorraad aanwezig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nlog.nl

Hoeveel m3 gas heeft Nederland nog?

Per 1 januari 2021 bedraagt de totale ontdekte gasvoorraad in ontwikkelde en niet ontwikkelde voorkomens samen 138,2 miljard Nm3. De reserves van totaal 92,4 miljard Nm3 bestaan voor 6,6 miljard Nm3 uit reserves in het Groningenveld en 85,8 miljard Nm3 in de overige (kleine) velden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nlog.nl

Is er nog genoeg gas in Nederland?

De Nederlandse gasopslagen zijn voor 90 procent gevuld. Dat helpt huizen en bedrijven de winter door, meldt Gasunie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trouw.nl

Vijlbrief: Would only use Groningen gas in an absolute emergency

30 related questions found

Wat is het grootste gasveld ter wereld?

1. Het gasveld heet South Pars/North Dome Gas-Condensate. Wat is het precies? Inderdaad het grootste aardgasveld ter wereld, drie kilometer onder de Perzische Golf en net zo omvangrijk als de volgende top-20 bronnen in de wereld samen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnr.nl

Hoeveel gas zit er nog in de Noordzee?

Uit onderzoek van onderzoeksbureau TNO blijkt dat er 78 miljard bewezen kubieke meter gas in de Noordzeebodem zit. En er zijn sterke aanwijzingen van nog eens 69 miljard kuub.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Hoeveel miljard kuub gas in Groningen?

Oorspronkelijk was de voorraad gas in het gasveld zo'n 2.800 miljard kubieke meter, zo berekende NAM. Er is inmiddels zo'n 2.300 miljard kubieke meter gewonnen en er resteert dus nog zo'n 500 miljard kubieke meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shell.nl

Hoe groot is de gasbel in Groningen?

Het gasveld is verspreid over ongeveer 900 vierkante kilometer. De schatting voor de inhoud van het gasveld is vanaf de ontdekking in 1959 fors gestegen. Na het boorsucces in Delfzijl werd de omvang van het gasveld geschat op 60 miljard m³.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel gas heeft Nederland op voorraad?

Jaarlijks pompt Nederland 20 miljard kuub gas op, het blijkt dat daarvan 17,5 miljard kuub al verkocht is met langjarige contracten. 'We verbruiken richting de 40 miljard kuub. We zouden voor de helft dus zelfvoorzienend kunnen zijn, en dat hebben we aan het buitenland verkocht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnr.nl

Wie is eigenaar van het gas in Groningen?

De tweede partij in het Gasgebouw is EBN, voor 100% eigendom van de Nederlandse Staat. EBN behartigt als aparte organisatie de belangen van de Rijksoverheid bij de gasproductie in Nederland. EBN is voor 40% eigenaar van GasTerra en heeft in de Maatschap Groningen 50% zeggenschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nam.nl

Kan Groningen Russisch gas vervangen?

Voor de iets langere termijn moeten we onze energievoorziening versneld verduurzamen. Tot dat gereed is, hebben we nog wel gas nodig. Een logisch alternatief voor gas uit Rusland lijkt dan gas uit eigen land te zijn. Het voornemen is echter om de gaswinning in Groningen in 2023 of 2024 te stoppen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom halen we geen gas meer uit Groningen?

Niet alleen de veiligheid van de Groningers is een belangrijke reden om niet de hele voorraad gas uit het Groningenveld te winnen, ook wordt het technisch steeds moeilijker om al het gas naar boven te halen. Dat komt doordat de druk in het veld steeds lager wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nos.nl

Hoe diep zit gas onder de grond?

Een olie- of gasveld ligt gemiddeld op een diepte van 3 kilometer. Als een mijnbouwonderneming op zoek is naar olie of gas, wordt allereerst de ondergrond in kaart gebracht onder andere door middel van seismiek. Seismiek is een onderzoek naar aardlagen in de diepe ondergrond met behulp van geluidsgolven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sodm.nl

Welk land heeft het meeste gas?

1. Rusland. Rusland heeft de grootste aardgasreserves ter wereld, namelijk 47.805 miljard kubieke meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geldbank.be

Hoeveel gas zit er nog in Rusland?

Op basis van de internationale berekeningsmethode liggen de gasreserves van Gazprom ongeveer een derde lager. In 2020 produceerde Gazprom 455 miljard m³ gas, 47 miljoen ton aardolie en 16 miljoen ton aardgascondensaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Heeft Nederland de grootste gasbel van Europa?

Nederland is de grootste aardgasproducent van de Europese Unie. Aardolie en aardgas worden gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en verwarmen van gebouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op atlasleefomgeving.nl

Hoeveel gas zit er nog in de aarde?

De bekende gasreserves bedragen op dit moment ongeveer 1,885 biljoen kubieke meter wereldwijd. In figuur 1 vind je de verdeling naar landen. Vooral Iran (18%) en Rusland (18%) en het Midden-Oosten als regio (39,6%) bezitten een sleutelrol in de voorraadsituatie van de wereldwijd bekende reserves.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eduweb.eeni.tbm.tudelft.nl

Hoeveel verdient de staat aan gas?

De Nederlandse overheid krijgt aardgasbaten uit verschillende aardgasvelden, waarvan het Groningenveld veruit het grootste is. De gaswinning had de Nederlandse overheid tot 2018 al 417 miljard euro (omgerekend naar prijsniveau 2018) opgeleverd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betaald Duitsland voor Nederlands gas?

Nederland hoogste gasprijs, Duitsland en België goedkoper – In onze directe buurlanden is bijna de helft lager dan in Nederland. Een huishouden in Duitsland betaalt 14,2 eurocent per kWh en in België 12,2 eurocent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoeveel gas verbruikt Groningen?

Het gemiddelde energiegebruik van woningen per inwoner bedraagt 27,3 GJ in de provincie Groningen. Dit is relatief hoog in vergelijking met Nederland (gemiddeld ruim 22 GJ). Dit komt doordat de gemiddelde woning in de provincie Groningen groter en ouder is dan de gemiddelde Nederlandse woning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op energiemonitor.provincie-groningen.nl

Wat kost een kuub gas in Duitsland?

– Gasprijs per m3 – Momenteel betreft de gasprijs gemiddeld € 1,95 per m3, In maart 2023 was dit nog gemiddeld €2,20 per m3.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Waar zit het meeste gas in Europa?

Rusland heeft een marktaandeel van z'n 40% op de Europese gasmarkt. Ofwel: 40% van al het gas in Europa komt uit Rusland.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gaslicht.com

Waarom geen gas uit de Waddenzee?

Uniek natuurgebied

Vanwege het unieke karakter van dit natuurgebied plaatst de NAM geen productielocaties in de Waddenzee. In plaats daarvan is schuin geboord vanaf de locaties op land. Die locaties bevinden zich achter de dijk op het vasteland.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nam.nl

Hoeveel miljard kuub gas gebruikt Nederland?

Hoeveel gas verbruikt Nederland totaal per jaar? Gasverbruik Nederland – Het totale aardgasverbruik van Nederlandse huishoudens en bedrijven was in 2021 40 miljard kubieke meter volgens het, dit terwijl het verbruik in 2020 nog 42 miljard kubieke meter was.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es