Hoeveel is 15%?

15% is 15 x [1/100] deel. Dat is 15 x € 0,30 = € 4,50.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Hoe bereken ik 15%?

Een percentage van een getal berekenen is heel eenvoudig. Je rekent eerst 1 procent uit van het getal. Je doet dit door het getal te delen door 100. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met het percentage.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zelfstandige.vlaanderen

Wat is 10% van een bedrag?

Stel dat je bijvoorbeeld €50 af dient te rekenen in een restaurant, waar jullie samen gegeten hebben. Je kunt dan de procenten berekenen door dit getal te delen door 100 en dit vervolgens te vermenigvuldigen met bijvoorbeeld 10%. Je krijgt dan de berekening 50 / 100, waar 0,5 uitkomt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op berekenen.nl

Hoeveel is 10% van?

Tien procent is een tiende van 100%. Om 10% uit te rekenen, deel je door tien. Dus 10% van 20 minipizza's, is 2 minipizza's.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op blog.bijleshuis.be

Hoe bereken je 20% van een bedrag?

Een percentage van een bedrag berekenen – percentage : 100 x bedrag Voorbeeld: Hoeveel is 20% van 500 euro? Deel eerst het percentage door 100.20 : 100 = 0,2. Vermenigvuldig dit getal met het bedrag. 0,2 x 500 = 100 Het antwoord is 100 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Learn how to find 15 is 75% of what value

42 related questions found

Hoeveel procent is 15 van 100?

Procenten wat zijn dat

Een procent is een honderdste deel We gebruiken een % teken om het aan te geven. Dus 15 procent is hetzelfde als 15%, 0.15, 15/100 of vijftien honderdsten. Zo simpel is het!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op procentberekenen.nl

Hoe bereken je 9% van een bedrag?

9% btw uitrekenen over een bedrag dat nog exclusief btw is? Vermenigvuldig het bedrag met 0,09. Je kunt het bedrag ook delen door 100 en daarna vermenigvuldigen met 9.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op finler.nl

Wat is 1% van?

Een procent betekent een honderdste deel. Denk maar aan een euro cent. Dat is ook het honderdste deel van een euro. Je deelt dus het getal door 100 en dan krijg je één procent van dat getal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sommenfabriek.nl

Hoeveel euro is 20% korting?

Je krijgt 20 procent korting. Hoeveel euro korting krijg je? Dit getal vermenigvuldig je met het percentage korting dat je krijgt, namelijk 20. Je krijgt dus in totaal €10 korting op de nieuwe spijkerbroek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe bereken je 10% van 100?

 • Hoe bereken je procenten? Om die vraag te beantwoorden, moet je eerst weten wat procenten precies zijn. ...
 • Een procent is dus niets meer of minder dan 1 van 100, dus 1/100 (spreek uit: één honderdste).
 • 1% = 1/100.
 • 10% = 10/100 = 1/10.
 • 25% = 25/100 = 1/4.
 • 50% = 50/100 = 1/2.
 • Voorbeeld 1:

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wijzeroverdebasisschool.nl

Wat is 1% van 1000?

[1/1000] deel, dus [1/10] procent, wordt ook wel promille genoemd. Het symbool voor promille is ‰ .

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Hoe bereken je 10% korting?

Hoe bereken je de kortingsprijs en korting?
 1. Deel de originele verkoopprijs door 100.
 2. Vermenigvuldig de nieuwe prijs met het kortingspercentage.
 3. Trek dit getal af van de originele verkoopprijs om de kortingsprijs te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op commentpicker.com

Hoe haal je procenten van een bedrag af?

Een percentage van een bedrag berekenen

Hoeveel is 20% van 500 euro? Deel eerst het percentage door 100. 20 : 100 = 0,2. Het antwoord is 100 euro.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op webwijzer.nl

Hoe haal je een percentage uit een bedrag?

Berekening van het percentage: Het berekenen van een percentage betekent het schatten van de overeenkomst of het verschil die er mathematisch bestaat tussen twee getallen. Om dit te doen, moet men beide getallen delen en het resultaat met honderd vermenigvuldigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op percentage-berekenen.com

Hoe bereken ik het percentage van een bedrag?

Het percentage van iets berekenen we door het gevraagde deel van het totaal door het totaal te delen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoeveel is 60 procent?

Een normering van 60 procent betekent dat als er voor een toets bijvoorbeeld 100 punten behaald kunnen worden, er bij 60 punten (60%) een 6.0 wordt behaald.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cijferrekenaar.nl

Hoeveel procent is 30 van 100?

Stel dat 1% een honderdste deel is (1/100), dan zou 30% dus 30×1/100 zijn = 30/100. Om deze breuk te vereenvoudigen kan je kind de teller en de noemer delen door hetzelfde getal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op squla.nl

Hoe bereken je procent korting?

Bereken het verschil tussen de oude en de nieuwe prijs. Welk deel is het verschil van de oude prijs? (oud : verschil = ) Welk percentage hoort bij dit verschil? (100 : deel =). Je hebt dan het percentage korting berekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rekenen-oefenen.nl

Hoeveel is 3%?

3% = 3/100 = 3 : 100 = 0,03.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Hoe bereken je procenten zonder rekenmachine?

Vaak wordt er gevraagd om twee getallen uit te drukken als een percentage ten opzichte van elkaar. Handige tip hierbij is dat je hiermee kunt rekenen door de formule 'deel : geheel x 100'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meneermegens.nl

Hoe bereken je 6%?

Een boek kost 200 euro exclusief Btw. Dit boek valt in het lage tarief van 6%, we berekenen hier dus 6% over de aankoop prijs. 200 x 0,06 = 12 euro dit is het Btw bedrag wat nog bij het aankoopbedrag (200,) opgeteld moet worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op online-btw-berekenen.nl

Hoe bereken je 21% van een bedrag?

Hoe btw terugrekenen?
 1. Verkoopprijs exclusief btw is 100.
 2. Btw-percentage is 21%
 3. Te berekenen btw = 21% x 100 = 21.
 4. Totaalprijs inclusief btw is 100 + 21 = 121.
 5. Oftewel totaalprijs = 1,21 x verkoopprijs exclusief btw.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taxcel.nl