Hoeveel is wortel 1?

Wiskundigen zeggen dat de wortel uit –1 gelijk is aan i.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nemokennislink.nl

Wat is √ 1?

√1 = 1, want 12 = 1 x 1 = 1.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mijnrekensite.nl

Hoeveel is √ 2?

Wat is de wortel van 2? √ 2 is een irrationaal getal dat bij benadering gelijk is aan: 1,414 213 562 373 095 048 801 688 724 209 698 078 569 671 875.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat is √ 6?

Vierkantswortels vereenvoudigen

Kijk maar: 6 = 2 × 3, dus √6 = √2 × √3. Houd dus ook altijd de algemene voorrangsregels in de wiskunde in het achterhoofd. Nu was het voorbeeld hierboven makkelijk, maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je met grotere getallen te maken krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op examenoverzicht.nl

Wat is de wortel van een negatief getal?

De wortel van een getal is altijd positief. De wortel van een negatief getal bestaat niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

i as the principal root of -1 (a little technical) | Precalculus | Khan Academy

19 related questions found

Is de wortel van 0 mogelijk?

Voor worteltrekken is afgesproken dat de uitkomst van een vierkantswortel altijd een niet-negatief getal is, dus 0 of groter dan 0.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beterrekenen.nl

Is wortel 0 mogelijk?

Een strikt negatief reëel getal heeft geen vierkantswortels. 0 heeft één vierkantswortel: 0.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat is √ 25?

Je schrijft een wortel met het teken √. Een som schrijf je op als: √25=5. Je spreekt dit uit als 'wortel 25' of als 'vierkantswortel 25'. Een wortel is namelijk het tegenovergestelde van een kwadraat, maar er bestaan ook machtswortels!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mrchadd.nl

Hoeveel is de wortel uit 3?

Wortel 3 is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf het getal 3 oplevert. Het heeft een waarde van ongeveer 1,73205 en wordt wel de hoofdwaarde van wortel 3 genoemd, om verwarring te voorkomen met het negatieve getal (ongeveer -1,73205) dat gekwadrateerd ook 3 geeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is 1 op de 3?

Wanneer iets 1/3 deel is van iets anders, kan je de breuk omzetten naar een kommagetal: 1/3 = 0,33... Dit wil dan zeggen dat het ongeveer 33 % zal zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Wat is de wortel van 5?

De afronding tot 2,236 is 99,99% precies. Een goede benadering van √5 is 161/72 ≈ 2,23611, met een verschil met de exacte waarde van minder dan 1/10.000, ongeveer 4,3 x 105, ondanks de kleine noemer van maar 72.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent √?

Voor vierkantswortels wordt sqrt gebruikt. sqrt is een afkorting van het Engelse square root, ofwel vierkantswortel. Voor hogeremachtswortels wordt root gebruikt, het Engelse woord voor wortel. root wordt gevolgd door een underscore en de macht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goedekennis.dedicon.nl

Welke macht van is 1?

-1 tot de nulde macht is 1. -1 tot de eerste macht is -1. Dan vermengivuldig je met -1, en krijg je +1. Dat vermenigvuldig je weer met -1 om -1 te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.khanacademy.org

Wat is de wortel uit 12?

Bij een 'normale' wortel reken je eigenlijk terug vanuit het kwadraat: 12 2= 144, dus √144=12. Bij een hogeremachtswortel werkt het eigenlijk hetzelfde, maar dan met een macht: 4 3= 64, dus 3√64 = 4.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Wat is het kwadraat van 4?

Een kwadraat berekenen doe je als volgt: Het kwadraat van 4 = 42 = 4 · 4 = 16.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Wat is het kwadraat van 5?

Het kwadraat van vijf is vijfentwintig. De wortel van 25 is vijf. Het kwadraat is een getal dat je krijgt als je een getal vermenigvuldigt met nog een keer dat getal. Het kwadraat van vijf is bijvoorbeeld vijf keer vijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Wat is de wortel van oneindig?

Antwoord. Omdat worteltrekken van negatieve (reële) getallen niet kan, is het naar -oneindig laten gaan van de variabele x zinloos. De functie stopt gewoon bij x = 0 en het is dan ook niet zinvol om te kijken wat er links van nul gebeurt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wisfaq.nl

Wat is √ 50?

We can express the square root of 50 in different ways: Decimal form: 7.071. Radical form: √50 = 5√2.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cuemath.com

Hoe krijg je een wortel weg?

Je bent opzoek naar het product waarbij je één van beide wortels als een heel getal kunt schrijven, zoals √4=2,√9=3,√25=5, enz. Wortel uit de noemer van een breuk wegwerken: Bij het wegwerken van de wortel uit de noemer vermenigvuldig je zowel de noemer als de teller met de wortel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl