Hoeveel ma is 1 A?

1000 mAh staat gelijk aan 1 ampère-uur (aH).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intercel.eu

Hoe reken je van A naar mA?

1000 mA = 1 A Om een stroomsterkte om te rekenen van milliampere naar amperemoet je delen door 1000. Andersom moet je vermenigvuldigen met 1000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op inask.nl

Hoeveel is 1 ampère?

In de basis stelt men dat een stroomsterkte van 1 ampère overeenkomt met een stroom van 1 C/s.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elektricienaanhuis.nl

Wat is 500 mA?

de 500 of 1000 is een maximale levering van stroom van de oplader... Bij het opladen loopt er stroom van de oplader naar je walkman totdat de weerstand zo hoog wordt dat er geen stroom meer loopt. De 1000mA kan maximaal 1 ampére leveren en kan dus in het begin meer leveren dan de 500 mA oplader...

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat is 300 mA?

Aardlekschakelaars van 500 mA (of 300 mA) werden vroeger toegepast bij 'natte' groepen (zoals de wasmachineaansluiting), maar in woningen mag tegenwoordig alleen nog 30 mA worden toegepast. Het lijkt onlogisch en gevaarlijk om natte groepen te beveiligen met een aardlekschakelaar met een hogere grenswaarde dan 30 mA.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op meetwinkel.nl

Hoeveel is 1+1?

32 related questions found

Hoeveel ampère is 1000 mA?

1000 mAh staat gelijk aan 1 ampère-uur (aH).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intercel.eu

Wat is 1000ma?

De afkorting mAh staat voor milliampère per uur en is de eenheid die aangeeft hoe lang (per uur) de powerbank een bepaalde hoeveelheid stroom (mA) kan leveren. Een standaard adapter bij een smartphone heeft een output van 1000 mA. Wanneer u uw smartphone een uur lang oplaadt beschikt uw smartphone over 1000 mAh.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mobisun.com

Hoeveel is 2 ampère?

Zo kan je dus bijvoorbeeld 2 Ampère vermenigvuldigen met 230 Volt, je hebt dan 460 Watt. Ook kan je 14 Ampère vermenigvuldigen met 230 Volt, je hebt dan 3220 Watt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allesoverelektra.nl

Hoeveel watt is 30 mA?

Stel je hebt een 12volt motor die 30 Ampère trekt. Wat is het vermogen van deze motor? Antwoord: W = V x A. In dit geval doe je dus 12V x 30A = 360W.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boot4.nl

Hoeveel watt is 1 ampère bij 12 volt?

Het omrekenen van ampère naar watt is vrij eenvoudig. Hiervoor heeft u naast de stroom in ampère ook de spanning in volt nodig. Deze 2 getallen vermenigvuldigt u vervolgens met elkaar om tot het vermogen in watt te komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wbnet.eu

Wat is 1 A?

De eenheid van stroomsterkte is de ampère (A), een SI-eenheid die elektrische stroom meet. 1 ampère, geschreven als 1A, is gelijk aan de stroom die vloeit met een elektrische lading van één Coulomb per seconde. Ampères vertellen ons de snelheid waarmee elektrische lading in een elektrisch veld of circuit stroomt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gereedschappelijk.be

Wat is 10 ampère?

10 amp x 230V = 2300 Watt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op coppensrekreatie.nl

Wat is 6 ampère?

6 ampère = 1.380 watt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eurocampings.nl

Hoeveel is 1 AE in M?

De astronomische eenheid (AE, internationaal au of ua) is een afstandsmaat die vrijwel gelijk is aan de gemiddelde afstand tussen de Aarde en de Zon, ongeveer 149,6 miljoen kilometer. Sinds september 2012 is de astronomische eenheid gedefinieerd als exact 149 597 870 700 meter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat is 1 AE in km?

De astronomische eenheid

De afstand tussen de aarde en de zon is ongeveer honderdvijftig miljoen kilometer. Dat is een groot getal en daarom gebruiken sterrenkundigen de astronomische eenheid om deze afstand uit te drukken. Eén astronomische eenheid, of 'AE', is de afstand tussen de aarde en de zon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op esa.int

Wat kun je doen met 10 ampère?

P (watt) = T (volt) x intensiteit (ampère)

Met een stroombegrenzer bedraagt het beschikbare vermogen dus 2300 W. Met een stroombegrenzer van 10 ampère kunnen dus tegelijk meerdere elektrische toestellen worden gebruikt zolang hun verbruik niet meer bedraagt dan 2300 watt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op socialenergie.be

Kan 2000 watt op 6 ampère?

4 of 6 ampère op de camping en toch apparaten gebruiken tot 2000 watt: Dat kan met de Watt Controller. U arriveert op een camping, waar u slechts 4 of 6 ampère heeft. Als u een Watt controller heeft aangeschaft, omdat u uw koffiezetapparaat met pads wilt blijven gebruiken dan is dat geen probleem.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kampeerinfo.nl

Kan 2000 watt op 10 ampère?

Ampere x voltage = watt

Dus stel, je staat op een kampeerplaats met 10 ampère in Nederland. 10 amp x 230 v = 2300 watt. Dan kun je dus 2300 watt tegelijkertijd verbruiken. Maar wat verbruikt een koelkast dan?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ilovekamperen.nl

Hoeveel watt op 3 ampère?

Voorbeeld: heeft u een koffiezetapparaat dat werkt via het stopcontact op 220 Volt en 3 Ampère, dan is het vermogen & verbruik: 230v x 3a = 690 Watt per seconde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op info.elektroshop.nl

Hoeveel ampère is 10 mA?

De milliampère is een tot het SI behorende afgeleide eenheid van elektrische stroom. De eenheid heeft het symbool mA. Eén milliampère is gelijk aan 103 A, ofwel 0,001 ampère.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoeveel ampère is 1 Ah?

Ah is A maal aantal uren. Laat ik het toelichten met een voorbeeld. Een 100 Ah accu levert aan een aangesloten apparaat 10 ampère. Na 1 uur is er 10 maal 1 uur = 10 Ah uit de accu getrokken, na 2 uur 20Ah enzovoorts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mobilenergy.nl

Is 6 ampère genoeg?

Bij de gemiddelde kampeerplek ligt deze hoeveelheid zo tussen de 6 en de 10 ampère. Maar goed, dan weet je nog niet hoeveel apparaten je tegelijk aan de stroom kunt zetten voor er een zekering knapt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op campingzoeker.nl

Hoeveel mAh is 1 uur?

Eén ampère-uur is gelijk aan één ampère continue stroom gedurende één uur. Een milliamp-uur, oftewel milliampère-uur, is een duizendste van een ampère-uur, dus een 1000 mAh-batterij zou gelijk zijn aan een 1 Ah-batterij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digikey.be

Hoeveel ampère is 1 volt?

De volt is gedefinieerd als het potentiaalverschil over een geleider als een stroom van 1 ampère daarin een vermogen van 1 watt in warmte omzet. Uitgedrukt in SI-basiseenheden is dat: ) komt neer op een volt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Is ampère de stroom?

De ampère is de eenheid van stroom, net zoals de meter de eenheid van lengte is. De definitie van de ampère is gebaseerd op een bijzonder natuurkundig verschijnsel: rond een stroomdraad heerst een magneetveld. Hoe sterker de stroom, hoe sterker het magneetveld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op essent.nl