Is het je moeder of jouw moeder?

Jouw duidt altijd bezit aan, bijvoorbeeld: Ik heb het jouw moeder als eerste gevraagd. (de moeder van jou) Jouw presentatie was het best.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het je vader of jouw vader?

Als je het kunt vervangen door het persoonlijk voornaamwoord “hem”, is het “jou”. Als je het kunt vervangen door het bezittelijk naamwoord “zijn”, is het “jouw”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Is het je ouders of jouw ouders?

Als bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon enkelvoud kan zowel de volle vorm jouw als de gereduceerde vorm je gebruikt worden. Jouw is nadrukkelijker dan je. Als er geen speciale nadruk nodig is, wordt in de praktijk vaker voor je dan voor jouw gekozen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het je of jouw?

Voor het bezittelijk voornaamwoord van de tweede persoon kunnen we zowel je als jouw gebruiken. Het is aan te bevelen om daarvoor zo veel mogelijk de gereduceerde vorm je te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm jouw maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het jouw moeder?

“Jou moeder kan niet koken”

'Jou' is namelijk een persoonlijk voornaamwoord. Het verwijst naar iets, een persoon in dit geval. Zo kun je dus zeggen: “Ik vind jou een lekker ding”. Maar wil je iets zeggen over een bezit, gebruik je 'jouw'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bnnvara.nl

Peter Pan - Your Mother and Mine {Dutch}

38 related questions found

Is het jou of jouw dochter?

Jouw geeft altijd aan dat iets 'van iemand' is. Het duidt dus op bezit, bijvoorbeeld in 'Is dat jouw telefoon? ' Jou geeft geen bezit aan. Het past in zinnen als 'Ik geef jou mijn telefoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Wat betekent jou moeder?

betekenis & definitie. (1999) (straattaal) uitroep van afwijzing, populair onder Marokkaanse jongeren. Alsjeblieft!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ensie.nl

Is het jouw of jou liefde?

Jou is een persoonlijk voornaamwoord: het wordt gebruikt om te verwijzen naar een persoon, zoals in zinnen 2, 4 en 5 hieronder. Je kunt 'jou' ook gebruiken om een bezit aan te geven. De bezitsrelatie duidt je dan aan door het woordje 'van', dus: van jou.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op spellingenzo.nl

Is het jouw of jij?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct. Die dubbele analyse is bijvoorbeeld mogelijk bij werkwoorden die een oordeel of waardering uitdrukken (zoals vinden, appreciëren, achten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het je of jouw reactie?

Ja, 'je reactie' is ook correct. Dat komt omdat je 'je' als persoonlijk én als bezittelijk voornaamwoord kunt gebruiken. 'Jouw' gebruik je vooral als je de nadruk op het bezit wilt leggen. Als er geen speciale nadruk nodig is, dan wordt in de praktijk vaker voor 'je' dan voor 'jouw' gekozen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zakelijk-schrijfadvies.nl

Is het jou of jouw dag?

Jouw dag is correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Wat is je of jouw naam?

De correcte spelling is jouw naam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe is het met jou of je?

Hoe gaat het met jou is correct. In dit geval is er geen sprake van een bezitsrelatie en “jou” wordt niet gevolgd door een zelfstandig naamwoord, dus de vorm zonder w is correct. Jou is hier een persoonlijk voornaamwoord. Hoe gaat het met jouw?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Is dit jouw jas of iemand anders jas?

'Is dit jouw jas of iemand anders jas? ' Is dit goed gespeld? ! Nee, er ontbreekt een apostrof: iemand anders' jas is juist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dbnl.org

Is het jou of jouw leven?

Wanneer je verwijst naar een bezit (bezittelijk voornaamwoord), gebruik je 'jouw'. Wanneer je verwijst naar een persoon (persoonlijk voornaamwoord), gebruik je 'jou'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op goedverwoord.nl

Is het slimmer dan jij of jou?

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een vergrotende trap (zoals jonger, beter, groter) + dan de vorm jij te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het jou en mij of jij en ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het sterker dan jij of jou?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Heb ik jou of jouw?

Antwoord. De juiste spelling is: Ik heb jou jouw auto zien parkeren. Jou is een persoonlijk voornaamwoord, jouw is een bezittelijk voornaamwoord.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het Ik hou van jou of ik houd van jou?

Ik hou en ik houd zijn allebei correct. Zowel in gesproken als in geschreven taal is ik hou de gewone vorm. De vorm met -d komt vooral voor in formelere geschreven taal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe laat je je moeder ja zeggen?

Zorg ervoor dat je ouders 'ja' zeggen met deze tips!
  1. Toon waardering. Geef je ouders nooit het gevoel dat jij het vanzelfsprekend vindt dat ze ja zullen zeggen. ...
  2. Ruil. Vraag niet zomaar om spullen of toestemming! ...
  3. Informeer. Leg uit waarom je iets wilt en wat het precies is dat je wilt. ...
  4. Respect. ...
  5. Stel het antwoord uit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hln.be

Hoe schrijf je je moeder?

Alle naslagwerken vermelden mama én mamma en papa én pappa.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe zeg je moeder in straattaal?

De betekenis van het woord Madre is: Moeder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op straattaalwoordenboek.nl