Is het mijzelf of ikzelf?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ikzelf de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mijzelf correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is mijzelf goed Nederlands?

Voor de zelf-vorm van het wederkerend voornaamwoord van de eerste persoon enkelvoud kunnen we zowel de gereduceerde vorm mezelf als de volle vorm mijzelf gebruiken. Mezelf is de gewone vorm. Mijzelf legt extra klemtoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is ikzelf 1 woord?

Als zelf geen speciale nadruk krijgt, wordt ikzelf meestal als één woord geschreven. Zelf wordt meestal aan het persoonlijk voornaamwoord vast geschreven: ikzelf, mezelf, mijzelf, jijzelf, jezelf, jouzelf, uzelf, hijzelf, hemzelf, zijzelf, haarzelf, zichzelf, wijzelf, onszelf, julliezelf, henzelf, hunzelf en gijzelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het ikzelf of ik zelf?

Alle vormen zijn correct, maar er is een verschil in gebruik. Zelf wordt aan het persoonlijk voornaamwoord ik vast geschreven als het een versterkende functie heeft. Ikzelf heb daar geen last van.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het me of mijzelf?

Me is de gewone vorm; mij legt extra klemtoon. Uitzonderingen zijn tot zichzelf komen, op zichzelf wonen, buiten zichzelf zijn/raken en zichzelf zijn. Die combinaties krijgen mezelf of mijzelf bij zich. Mezelf is de gewone vorm; mijzelf legt extra klemtoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Liandra Sadzo: “Anderen waren meer met mijn uiterlijk bezig dan ikzelf” | NATUR'ELLE

15 related questions found

Waar ikzelf?

Ikzelf is de onderwerpsvorm van de eerste persoon enkelvoud. Die wordt gebruikt als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult. Mijzelf (of mezelf) is de voorwerpsvorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe wordt ik mezelf?

Bewustwording en zelfkennis vergroten, zelfreflectie. Je waarden, kwaliteiten en krachten leren kennen. Onderzoeken wat wel en niet werkt, welke patronen in de weg staan en hoe je hiermee om kunt gaan. Doelen stellen, bepalen wat je wil, wat je behoeften en verlangens zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psyned.nl

Hoe zet ik mijzelf op 1?

Tips om jezelf op de eerste plaats te stellen

Behandel jezelf zoals je een goede vriend of vriendin zou behandelen. Ga na wat je tegen een ander zou zeggen in een gelijke situatie, en zeg dat dan tegen jezelf. Probeer beter naar je gevoel te luisteren. Doe je iets omdat je van jezelf MOET of omdat je het echt WIL?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nooitmeerpiekeren.nl

Is zichzelf aan elkaar?

Combinaties met zelf en zelfde worden aaneengeschreven: eenzelfde, diezelfde, hemzelf, zijzelf. Alleen bij sterke nadruk zet u een spatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijfwijzer.nl

Is het ook al of ookal?

Wat is juist: ookal of ook al? Ook al is juist, bijvoorbeeld in: 'Ook al ben ik nog zo moe, ik dek 's avonds altijd alvast de ontbijttafel. ' Ook al vormt weliswaar een vast geheel, maar wordt los geschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het net zoals mij of ik?

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na zoals de vorm ik te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist. U kunt die vorm vinden door in constructies van het type doen zoals de zin aan te vullen met een werkwoordsvorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het net zo als ik of mij?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Heb ik me of mij?

Als niet-onderwerpsvorm kunnen we zowel me als mij gebruiken. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk de gereduceerde vorm me te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm mij maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het Piet en ik of Piet en mij?

Er is geen regel die bepaalt in welke volgorde de personen in een opsomming met en genoemd worden, maar het is gebruikelijk om eerst de anderen te noemen en daarna jezelf. Dat wordt ook als het beleefdst beschouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe blijf ik mijzelf?

 • Bij jezelf blijven. ...
 • Onderscheid jouw gevoelens en gedachten van die van anderen. ...
 • Dat wat anderen zeggen of doen, is van hen, niet van jou. ...
 • Luister naar jezelf. ...
 • Geef je grenzen aan. ...
 • Vertrouw op jezelf. ...
 • Bepaal wat jij belangrijk vindt. ...
 • Investeer in jezelf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op project-zelf.nl

Is het jou en mij of jij en ik?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat betekent haarzelf?

<woord om nadrukkelijk over een vrouw te praten>

Voorbeeld: `Je gelooft het niet, maar ik heb het haarzelf zien doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woorden.org

Is het zichzelf of zich zelf?

Zichzelf en uzelf zijn de versterkte vormen van de wederkerende voornaamwoorden zich en u. Beide vormen kunnen worden gecombineerd met het persoonlijk voornaamwoord u. Zich(zelf) kan gebruikt worden omdat u van oorsprong een derde persoon enkelvoud is (afgeleid van uwe edelheid).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Heeft zich of heeft haar?

Je gebruikt 'zich' als het terugslaat op het onderwerp (dus de hp smijt de deur achter zichzelf dicht) en 'haar' als het over een ander vrouwelijk personage gaat (de hp smijt de deur dicht achter de vrouw die net de kamer uitgelopen is).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Waarom moet je jezelf op nummer 1 zetten?

Door regelmatig jezelf op de eerste plaats te zetten en tijd voor jezelf in te plannen, bouw je een mentale buffer op waardoor je beter om kunt gaan met stress. Je leert jezelf beter kennen en zult sneller dingen doen waar je energie van krijgt, in plaats van dingen die je energie kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fitasticlife.nl

Hoe leg je de focus op jezelf?

Focus op wat belangrijk is, 6 tips om jezelf scherp te houden!
 • Focus op wat belangrijk is en bepaal je doel.
 • Maak een prioriteitenlijst.
 • Omzeil het aantal afleidingen.
 • Plan regelmatig een pauze.
 • Houd de boog niet steeds gespannen.
 • Weet wat je productiviteit belemmert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psychologievansucces.nl

Hoe leer ik meer aan mezelf te denken?

Me, myself and I: waarom je meer aan jezelf moet denken
 1. Vind jij het belangrijker dat de mensen om je heen gelukkig zijn dan dat je dat zelf bent? ...
 2. Ga niet direct overal op in. ...
 3. Geef dingen uit handen. ...
 4. Stop met beargumenteren waarom je iets niet wilt. ...
 5. Doe veel dingen waarvan je energie krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cosmopolitan.com

Waarom verlies ik mezelf in een relatie?

Wanneer je veel “geeft” aan de ander(en) en meer bezig bent met anderen en onvoldoende tijd en ruimte neemt om te luisteren naar je eigen behoeftes en gevoelens, kun je de verbinding met jezelf kwijt raken. Je weet dan niet meer wat jij zelf wilt en nodig hebt. Dit kan een sterk gevoel van leegte en eenzaamheid geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op liefdespijn.nl

Hoe zie ik mezelf voorbeeld?

Ik ben iemand die graag de beste wil zijn. Als ik iets doe, dan doe ik het goed én kijk ik waar het nog beter kan. Daarom zie ik mijzelf over vijf jaar niet als teamleider of iets dergelijks, maar nog steeds werkzaam in dezelfde functie. Als een ervaren medewerker waar iedereen op kan bouwen en vertrouwen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Zal ik me of zal ik mij?

'Me' is een doorzichtiger woord. Als het geen nadrukkelijke functie in de zin heeft, zou ik om die reden altijd 'me' verkiezen boven 'mij'. Tekstuele zaken die de aandacht trekken (wat 'mij' vaak een beetje doet) leiden namelijk af van de inhoud van je tekst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org