Is meerwerk verplicht?

Ben ik verplicht om meerwerk uit te voeren? Meestal wel. Je bent niet verplicht om het meerwerk uit te voeren als het je deskundigheid of capaciteit te boven gaat. Ook mag een opdrachtgever geen meerwerk afdwingen als dat om een andere reden onredelijk en onaanvaardbaar is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op debouwadvocaat.nl

Hoeveel overwerk is verplicht?

Overwerken is niet verplicht

In de wet staat niets over overwerk. Maar je werkgever kan en mag verwachten dat je soms overwerkt. We raden dus aan overwerk niet meteen te weigeren. Je werkgever laat je vast ook wel eens wat eerder naar huis gaan om een persoonlijke reden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Is meerwerk overwerk?

Van meerwerk is meestal sprake als een parttime werknemer meer dan zijn contracturen werkt, maar niet meer dan de fulltime arbeidsduur die in de organisatie geldt. Overwerk is in principe dat die fulltime arbeidsduur wordt overschreden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rendement.nl

Welke leeftijd hoef je niet meer over te werken?

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot het verrichten van diensten langer dan 8 uur of tot werkzaamheden waarbij het totaal aantal arbeidsuren meer dan 40 uur per week bedraagt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werksite.nl

Wat als je structureel overwerkt?

Structureel overwerk is eigenlijk geen overwerk meer. Wanneer overwerk structureel begint te worden, lijkt het meer op een deel van de arbeidsovereenkomst. De wet biedt in dat geval de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst aan te passen aan de werkelijkheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Heeft de aannemer een waarschuwingsplicht of heeft de opdrachtgever een onderzoeksplicht?

35 related questions found

Hoe wordt meerwerk uitbetaald?

Voor meerwerk moet je een werknemer zijn normale loon betalen. Deze meerwerkuren tellen ook mee voor de berekening van zijn vakantietoeslag en een eventuele dertiende maand. Je mag over meerwerk geen toeslag betalen. Bij overwerk wel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Kun je blijven werken als je overspannen bent?

Als je overspannen bent, heb je gemiddeld een hersteltijd van elf weken nodig. Of je wel of niet kan (blijven) werken, hangt van jouw situatie af. Soms is het juist goed om wél te blijven werken, maar op een lager pitje. Ondertussen is het belangrijk te kijken naar de oorzaken van je overspannenheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op psyned.nl

Is pauze ook werktijd?

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is omkleden ook werktijd?

Wanneer douchen en omkleden verplicht is voor de werknemer, bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is in het kader van goed arbobeleid – de werknemer werkt bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen – dan zal douchen en omkleden tot de arbeidstijd horen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op awvn.nl

Is tijd voor tijd verplicht?

Het is goed om te weten dat tijd voor tijd regelingen niet verplicht zijn. Een werkgever mag er dus voor kiezen om deze regeling niet toe te passen. Echter, in een krappe arbeidsmarkt kan het aanbieden van extra uren en vrije tijd als compensatie een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn voor werknemers.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shiftbase.com

Wat valt er onder meerwerk?

Wat is meerwerk precies? Meerwerk zijn de extra kosten die ontstaan tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning. Denk hier bijvoorbeeld aan het uitbreiden met een (extra) dakkapel of een uitbouw, maar ook het laten plaatsen van meer stopcontacten of een buitenkraantje valt onder meerwerk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bertvanvulpen.nl

Hoe werkt meerwerk?

Wat is meerwerk? Bij meerwerk gaat het om door de opdrachtgever gewenste 'toevoegingen of veranderingen' aan het overeengekomen werk. Vaak gaat het dus om werkzaamheden die niet in de aannemingsovereenkomst of offerte zijn opgenomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rein.nl

Wat zijn meerwerk kosten?

Als je bij een nieuwbouwwoning extra werk laat verrichten dan in het bestek is voorzien, krijg je te maken met meerwerkkosten. Dit is geen standaard kostenpost, maar komt wel veel voor. Veel nieuwbouwwoningen worden standaard opgeleverd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hypotheker.nl

Wat zegt de wet over overuren?

De werknemer zal per kalenderjaar tot 100 vrijwillige overuren kunnen presteren die aanleiding geven tot de betaling van overloon, 50% voor de uren gepresteerd in de week en 100% voor de uren gepresteerd op zondagen en feestdagen, maar zij zullen geen aanleiding geven tot inhaalrust.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op werk.belgie.be

Is overwerk zwaarder belast?

Overuren worden niet zwaarder belast

Het is een algemene veronderstelling dat je meer belasting betaalt over de overuren die je werkt. Dit is niet het geval, want de overuren vallen in dezelfde belastingschijf als het normale salaris.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shiftbase.com

Waarom je niet moet overwerken?

Waarom overwerken zo slecht is

Behoorlijk slecht. Er blijkt duidelijk verband tussen extreem overwerk en de kans op een beroerte en hart- en vaatziekten. Te drukke mensen hebben namelijk niet alleen meer stress. Ze eten ook slechter, bewegen minder en slapen korter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op harpersbazaar.com

Kan je baas je verplichten om eerder aanwezig te zijn?

Op grond van de arbeidsovereenkomst is de werkgever verplicht om de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. de uren waarop daadwerkelijk arbeid is verricht uit te betalen. Het aanwezig moeten zijn vóór de werkzaamheden moet volgens de werkgever niet als werktijd worden gezien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op accountancyvanmorgen.nl

Kan een werkgever je verplichten eerder te beginnen?

Ja, verplicht aanwezige tijd is betaalde tijd. Als u een medewerker verplicht om vijf minuten eerder aanwezig te zijn omdat u bang bent dat deze te laat komt of om zich voor te bereiden op het werk, geeft u daarmee aan dat de betreffende medewerker ook vijf minuten eerder met zijn werk begint.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vakcentrum.nl

Hoelang mag je staan op werk?

Aangenomen wordt dat door maximaal één uur achtereen en maximaal vier uur op een werkdag staand te werken geen klachten ontstaan. Langer dan één uur achtereen staan en meer dan vier uur staan op een dag moet zoveel als mogelijk voorkomen worden. Daar zijn verschillende oplossingsmogelijkheden voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op beveiligingsbranche.dearbocatalogus.nl

Hoe vaak mag je te laat komen op je werk?

Dat een werknemer eens een keer te laat komt, daar is niets aan te doen. Wanneer de werknemer echter regelmatig te laat komt op het werk, kan de werkgever besluiten om disciplinaire maatregelen te treffen. Die maatregelen lopen uiteen van waarschuwingen tot ontslag (op staande voet).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Kan je werkgever je verplichten om in het weekend te werken?

U hoeft niet op zondag te werken. Behalve als u dit vooraf met uw werkgever heeft afgesproken. En als dit nodig is voor het werk, bijvoorbeeld als u bij de politie of in een ziekenhuis werkt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke pauzes worden doorbetaald?

Wanneer doorbetalen? Pauzes van 15 minuten of langer hoef je niet door te betalen. Een pauze van minder dan 15 minuten is geen pauze en komt voor rekening van de werkgever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op khn.nl

Hoe weet je of je Bijnieruitputting hebt?

De diagnose bijnieruitputting kan niet gesteld worden, omdat het geen wetenschappelijk erkende aandoening is. De klachten die je ervaart, worden in principe door een andere aandoening veroorzaakt. De symptomen treden bijvoorbeeld vaak op bij bijnierschorsinsufficiëntie of een traag werkende schildklier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gezondheidsplein.nl

Hoeveel rust bij burnout?

De eerste herstelfase duurt gemiddeld 3 weken, de tweede 3 tot 6 weken en de derde 6 weken. In totaal ben je dus al snel 12 tot 15 weken bezig om te herstellen. Belangrijk om op te merken is dat de totale herstelduur per persoon sterk kan verschillen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op charlottelabee.com

Hoe lang mag je thuis blijven met een burn-out?

Gemiddeld duurt een burn-out negen maanden, dit wil zeggen, je bent negen maanden op ziekenkas. Van je burn-out af raken kan echter jaren duren. Het gaat hier om gemiddelden. Dit betekent dat er werknemers zijn die na een maand gaan werken en dat er mensen zijn die drie jaar van hun job weg blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op algida.be