Is te hard rijden een strafbaar feit?

Overtredingen van de snelheid van meer dan 30 km/uur (en op de snelweg met 40 km/uur) vallen onder het strafrecht. Dit wordt vastgelegd bij de Justitiële Informatiedienst (voorheen werd dit strafblad genoemd).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Is te hard rijden een overtreding of misdrijf?

Te hard rijden wordt beschouwd als een overtreding, en zal niet worden geregistreerd. Een overtreding waarbij de politie bevoegd is tot invorderingen van het rijbewijs zal daarentegen wel worden geregistreerd in je justitiële documentatie. De duur van deze registratie is maximaal vijf jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaatzoeken.nl

Kun je een strafblad krijgen voor te hard rijden?

Als u niet harder dan 40 km per uur te hard gereden heeft op een snelweg, dan krijgt u daarvoor een geldboete. Dit wordt beschouwd als een lichte overtreding en hiervoor krijgt u geen strafblad. Reed u echter 40 km per uur te hard binnen de bebouwde kom? Dan krijgt u wel een strafblad.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingevorderd-rijbewijs.nl

Wat is een strafbeschikking bij te hard rijden?

Als u meer dan 50 km per uur te hard rijdt, krijgt u een strafbeschikking. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt dan de hoogte van uw geldboete. Deze straf komt op uw strafblad. U krijgt de strafbeschikking via een brief van het CJIB met daarop de letter O.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat gebeurt er als je 100 te hard rijd?

Wanneer een bestuurder tussen 70 en 99 km/u te hard rijdt, geldt een geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 4 maanden. Indien een betrokkene meer dan 100 km/u te hard rijdt, bepaalt de richtlijn dat er een geldboete moet worden opgelegd en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaatverkeersrecht.nl

Wat te doen tegen een snelheidsovertreding? Bezwaar boete te hard rijden | verkeersboete.nl

45 related questions found

Hoeveel te snel voor rijbewijs kwijt?

Redenen voor invordering rijbewijs

U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek). U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden. U vertoont gevaarlijk rijgedrag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang ben je je rijbewijs kwijt na te hard rijden?

Als u 70 km per uur of harder rijdt, maar niet harder dan 99 km per uur, dan wordt het rijbewijs voor vier (4) maanden ingehouden. Als u meer dan 100 km per uur te hard rijdt, dan wordt het rijbewijs ingenomen voor zes (6) maanden. Ten tweede is van belang of u eerder te hard heeft gereden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingevorderd.nl

Hoe lang blijft een snelheidsovertreding op je strafblad staan?

Bij overtredingen blijven de gegevens 5 jaar bewaard (als er een taakstraf of vrijheidsstrafvoor is opgelegd blijven ze 10 jaar bewaard). Voor misdrijven blijft het 20 jaar; of 30 jaar bewaard (als de maximale straf van het strafbare feit 6 jaar of meer is) en. Bij zedenmisdrijven blijft het 80 jaar bewaard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Kun je je rijbewijs kwijtraken als je geflitst wordt?

De politie vordert uw rijbewijs in bij overschrijding van de plaatselijke maximumsnelheid met 50 km per uur door u staande te houden. Maar als u bent geflitst met een overschrijding van (meer) dan 50 km van de toegestane snelheid, kunt u achteraf uw rijbevoegdheid kwijtraken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ingevorderd-rijbewijs.nl

Wat gebeurd er als je 60 km te hard rijd?

Wanneer u meer dan 50 km/u te hard rijdt, zal de politie uw rijbewijs invorderen. De straf die u dan opgelegd krijgt bestaat uit een boete en daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid. Wij zullen u een indicatie geven voor de op te leggen boete en de duur van de ontzegging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Welke boetes komen op je strafblad?

Bij een lage straf voor een overtreding krijgt u geen strafblad. Het gaat dan om een geldboete van de rechter of het OM van minder dan € 130. Kreeg u van de rechter een extra straf bovenop de geldboete? Dan kunt u wel een strafblad krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kun je van je strafblad afkomen?

Foutief strafblad laten verwijderen of corrigeren

Indien er foutieve informatie op de justitiële documentatie staat, dan kunt u altijd een verzoek doen om deze te informatie te rectificeren (artikel 22 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens). Het moet dan wel gaan om objectieve fouten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Kun je bij de politie als je een strafblad hebt?

Iedereen die bij de politie wil werken moet van onbesproken gedrag zijn. Om dit te onderzoeken onderga je een betrouwbaarheidsonderzoek, ook wel screening genoemd. Bij de politiescreening kijken we of er risico's zijn als jij bij de politie gaat werken. Hoe betrouwbaar ben jij?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kombijde.politie.nl

Is 50 km te hard rijden een misdrijf?

Met het te hard rijden wordt bedoeld een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 30 en 40 kilometer per uur. Op grond van artikel 92 lid 1 Reglement verkeersregels en verkeerstekens is het overschrijden van de maximumsnelheid een strafbaar feit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op smartadvocaten.nl

Welke verkeersovertreding is een misdrijf?

Diefstal, mishandeling en rijden onder invloed zijn voorbeelden van misdrijven. Openbare dronkenschap en onverzekerd rijden zijn voorbeelden van overtredingen. Ook grove snelheidsovertredingen en ernstige verkeersovertredingen kunnen strafrechtelijk worden afgehandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justid.nl

Hoe weet je dat je een strafblad hebt?

U kunt uw strafblad inzien. Daarvoor dient u een verzoek in bij de Justitiële Informatiedienst. Dit kan schriftelijk of per e-mail. Bij dit verzoek vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel boetes mag je hebben?

"Er is een richtlijn van het College van procureurs-generaal uitgevaardigd naar aanleiding van de wet-Mulder. Daarin staat er in principe niet meer dan drie overtredingen tegelijkertijd worden bekeurd."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eenvandaag.avrotros.nl

Kan CBR rijbewijs innemen?

Het rijbewijs kan niet zelf door het CBR worden ingevorderd. In de praktijk wordt het rijbewijs vaak door de politie op grond van artikel 130 WVW ingevorderd en naar het CBR doorgestuurd. Het CBR legt dan bijvoorbeeld een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege alcohol of drugs op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbr-advocaat.nl

Kan je je rijbewijs kwijtraken als je dronken op de fiets zit?

Raak ik mijn rijbewijs kwijt als ik dronken op de fiets word aangehouden door de politie? De politie kan uw rijbewijs niet innemen als u dronken op de fiets wordt aangehouden. U kunt wel voor enkele uren een rijverbod voor de auto krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik online zien of ik een strafblad hebt?

U kunt geen kopie krijgen van uw strafblad. U kunt wel een verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst om uw strafblad in te zien. Op de website van de Justitiële Informatiedienst staat hoe u het verzoek moet indienen. U krijgt dan van de rechtbank een uitnodiging om het uittreksel in te komen zien.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoe krijg ik weer een blanco strafblad?

Om een herstel in eer en rechten te verkrijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: U moet in principe de uitgesproken vrijheidsstraf ondergaan hebben en/of de opgelegde geldboete betaald hebben en voldaan hebben aan de in het vonnis bepaalde verplichting tot teruggave, schadevergoeding en betaling van kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op justitie.belgium.be

Wat kan je niet als je een strafblad hebt?

U bent verplicht de waarheid te vertellen en dus aan te geven als u een strafblad heeft. Ook kan een strafblad problemen opleveren met het aanvragen van een visum of verblijfsvergunning. Of uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Verder wordt het onmogelijk om bepaalde beroepen uit te oefenen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Kan de politie zien of je je rijbewijs hebt gehaald?

Controles. Ook het Rijbewijzenregister wordt verbeterd. In deze door de RDW beheerde databank kunnen politie, OM en CBR onder meer controleren of iemand beschikt over een rijbewijs, of sprake is van een geschorst of ongeldig rijbewijs, of het rijbewijs is ingeleverd en zo ja, waar het zich bevindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijschoolpro.nl

Doet politie altijd melding CBR?

Wanneer krijg ik bericht van het CBR? Als u bent aangehouden, geeft de politie dit in de meeste situaties door aan het CBR. Wanneer het CBR deze informatie krijgt, hangt af van de politie. Maar meestal is dit binnen zes maanden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cbr.nl

Wat is de boete voor 40 km te hard?

25 km/h: € 261. 30 km/h: € 334. 35 km/h: € 419. Meer dan 40 km/h: strafbeschikking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl