Kan de verhuurder zien wie ingeschreven staat?

Nee, u kunt geen overzicht krijgen van wie er ingeschreven staan op uw adres.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Kan je een huis huren zonder ingeschreven te staan?

Als huurder heb je de wettelijke verplichting om ingeschreven te staan bij de gemeente van jouw woonadres. Je moet dus ingeschreven staan op het adres waar je daadwerkelijk woont. De gemeente kan controleren of je nog steeds woont op het adres waar je ingeschreven staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kamernet.nl

Kan je ergens wonen zonder inschrijven?

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel mensen kunnen op 1 adres ingeschreven staan bij koophuis?

In principe mag er 1 huishouden ingeschreven staan per adres. Dit betekent: 1 of 2 volwassenen, al dan niet met kinderen. Wanneer voor het adres een omzettingsvergunning is afgegeven, dan mogen er meerdere huishoudens ingeschreven staan op het adres.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Hoe kan ik zien wie er op mijn adres staat ingeschreven Rotterdam?

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente. Online aanvragen door burgers: Log in met uw DigiD om het adresonderzoek aan te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rotterdam.nl

Kan de verhuurder de handelshuur opzeggen? - Wikimmo

26 related questions found

Kan ik zien wie er op mijn adres staan ingeschreven?

Of hoeveel personen er ingeschreven staan? Nee, u kunt geen overzicht krijgen van wie er ingeschreven staan op uw adres. De gemeente geeft geen informatie over particulieren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Wat gebeurt er als je iemand laat inschrijven op je adres?

U kunt een 'bestuurlijke boete' krijgen als u bewust of onbewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP). Bijvoorbeeld als u uw verhuizing niet doorgeeft. Of als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon er niet woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Wat als iemand bij je ingeschreven staat?

Allereerst: de persoon die bij u komt wonen, moet zo snel mogelijk een adreswijziging doorgeven aan de gemeente. De gemeente geeft die daarna aan ons door.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Kan ik iemand gratis in mijn huis laten wonen?

Kostgangers- of huurcontract

U kunt natuurlijk iemand gratis bij u laten wonen. Bijvoorbeeld als het om familie gaat en u het financieel goed heeft. Maar het is ook helemaal niet gek om een vergoeding te vragen. Dan is het handig om dit te formaliseren met een kostgangers- of een huurcontract.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op geldloket.nl

Kan je op 2 plaatsen ingeschreven staan?

Nee, dat mag niet. U kunt maar op één hoofdadres ingeschreven staan bij het GBA.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkel.nl

Wat als je niet woont waar je ingeschreven staat?

De gevolgen van een verkeerde inschrijving zijn bijvoorbeeld: U kunt geen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen. U hebt geen recht op financiële ondersteuning van de overheid, zoals huurtoeslag, studiefinanciering of een uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Wat riskeer je als je op een ander adres dan je domicilieadres woont?

Je riskeert dat je: geschrapt wordt op het adres waar je gedomicilieerd bent; ambtshalve ingeschreven wordt op het adres waar je effectief woont. Je moet je domiciliëren op het adres waar je je hoofdverblijfplaats hebt. Als je verhuist, dan moet je dat aangeven bij de gemeente.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helderrecht.be

Hoe lang mag iemand bij je inwonen?

Je bent bevoegd om zolang je wilt iemand onder jouw dak te laten verblijven. Met wie en hoe lang je samenwoont betreft jouw persoonlijke leven en daar heeft de verhuurder niets mee te maken. Uiteraard mag de situatie niet leiden tot overlast voor omwonenden of tot overbewoning van het huis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woonbond.nl

Kan ik iemand inschrijven in mijn huurwoning?

Inwonen in een huurwoning

Voor inwoning in een huurwoning is toestemming nodig van de verhuurder. Dit geldt voor sociale huurwoningen en ook voor woningen in de particuliere of vrije sector. Let wel: bij bijvoorbeeld een éénpersoonswoning zal inwoning niet worden toegestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mantelzorg.nl

Wat mag een verhuurder niet doen?

Tijdens de huur mag de verhuurder geen werken laten uitvoeren die het uitzicht en de vorm van de woning veranderen. Zonder uw akkoord mag hij bijvoorbeeld niet de garage afbreken of zonnepanelen plaatsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandervorst.net

Hoeveel mag je verdienen voor sociale huurwoning 2023?

Heeft u een eenpersoonshuishouden en is uw inkomen hoger dan € 44.035 (in 2023)? Of heeft u een meerpersoonshuishouden en is uw inkomen hoger dan € 48.625 (in 2023)? Ook dan mag een woningcorporatie een sociale huurwoning aan u toewijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan iemand mij zomaar uit huis zetten?

Uit huis zetten kan niet zomaar

En wil uw verhuurder u uit huis zetten? Dan moet dit via de rechter. De rechter beslist of uw huis ontruimd mag worden. Moet u voor de rechter verschijnen, schakel dan juridische hulp in.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hetsociaalplein.nl

Kan de huur omhoog gaan als iemand bij je komt inwonen?

Het is best een logische gedachte, maar zo werkt het niet. Tenzij het anders in het huurcontract staat, mag u voor dezelfde huur bij elkaar intrekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op maxvandaag.nl

Wat wordt verstaan onder woonfraude?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar. Het is feitelijk een vorm van bedrog; de werkelijkheid is anders dan wordt voorgesteld op papier of digitaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degoedewoning.nl

Wie staat er ingeschreven?

Via MijnOverheid kunt u controleren met welke gegevens u staat ingeschreven in de BRP. U kunt inloggen met uw DigiD. Na het inloggen klikt u op Identiteit. Vervolgens klikt u door naar uw persoonsgegevens.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Wat is illegaal samenwonen?

Wat is woonfraude? Een woning kopen, maar de huur niet opzeggen. Voor langere tijd naar het buitenland, en dan zonder toestemming iemand anders in de woning laten wonen. Samenwonen of iemand laten inwonen zonder dat door te geven aan Woningbelang.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woningbelang.nl

Kan mijn vriend bij mij komen wonen?

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder wordt u automatisch medehuurder wanneer u op hetzelfde adres woont. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan kan uw partner een verzoek doen bij de verhuurder om u medehuurder te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kun je iemand van je adres uitschrijven?

Kan die persoon uitgeschreven worden? Dat kan niet zomaar. Hiervoor moet u eerst een melding onjuiste inschrijving doen. Naar aanleiding van uw melding start de gemeente een adresonderzoek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Hoe lang duurt een adresonderzoek?

Een adresonderzoek duurt in de meeste gevallen maximaal 3 maanden. Na afloop van het onderzoek krijgt u een brief over de resultaten. Als blijkt dat de persoon inderdaad niet meer op het adres woont, dan wordt hij of zij uitgeschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl

Wat doet de gemeente bij een adresonderzoek?

Tijdens een adresonderzoek controleren we of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Daarvoor zoeken we contact met u. Als we u hebben bereikt, vragen we u om alsnog uw verhuizing door te geven. Of om informatie op te sturen waaruit blijkt dat uw inschrijving klopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op amsterdam.nl