Kan een bedrijfsarts mij afkeuren?

Alleen een bedrijfsarts kan bepalen of een zieke werknemer (tijdelijk) arbeidsongeschikt is. Een werkgever kan en mag dat niet beoordelen. Het is dan ook belangrijk dat de werkgever de ziekmelding zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen een week aan de bedrijfsarts of arbodienst doorgeeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Een bedrijfsarts mag niet eisen dat je weer gaat werken. De bedrijfsarts adviseert je werkgever over jouw arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid. Meestal volgt de werkgever dit advies. Als de bedrijfsarts denkt dat je arbeidsgeschikt bent voor jouw functie zal deze dat ook adviseren aan je werkgever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kennisbank.patientenfederatie.nl

Kan een arbo arts je afkeuren?

Op basis van het advies van de bedrijfsarts of arbodienst maakt u samen met uw werknemer een Plan van aanpak. Hierin legt u afspraken vast over de aanpak van de re-integratie. U kunt de bedrijfsarts of arbodienst vragen om een oordeel te geven over wat passend werk is binnen uw bedrijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat kun je wel en niet tegen een bedrijfsarts zeggen?

Geef dus niet alleen aan wat je niet meer aankunt, maar juist ook wat je wél aan denkt te kunnen, niet wat je allemaal niet meer ziet zitten, maar juist op welke positieve aspecten je je méér zou willen richten. Bijvoorbeeld: Ik wil graag in een rustigere ruimte zitten (ipv: ik kan niet tegen die drukte)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl

Wat is leidend huisarts of bedrijfsarts?

Vaak is de medewerker van mening dat de huisarts bepaald of hij kan werken. Dat is een misvatting, de huisarts, gaat niet over de mogelijkheden tot werkhervatting, dat is de bedrijfsarts. Het advies van de bedrijfsarts binnen het werkdomein is leidend bij re-integratie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op willemspersoneelsadvies.nl

Wat doe je als je het niet eens bent met de bedrijfsarts? | Het Juridisch Loket

21 related questions found

Doet een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek?

Optioneel lichamelijk onderzoek doen: op de vraag of een bedrijfsarts lichamelijk onderzoek mag doen is het antwoord 'ja', mits dat nodig is om een gemotiveerde beslissing te nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op proficientgroep.nl

Kan de huisarts een bedrijfsarts overrulen?

Als u zich ziek meldt, krijgt u in eerste instantie vaak te maken met de bedrijfsarts die door de werkgever ingeschakeld wordt. Maar mogelijk heeft ook uw huisarts en/of specialist een mening over uw arbeidsongeschiktheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Hoe lang in de ziektewet met burnout?

Gemiddeld duurt een burn-out negen maanden, dit wil zeggen, je bent negen maanden op ziekenkas. Van je burn-out af raken kan echter jaren duren. Het gaat hier om gemiddelden. Dit betekent dat er werknemers zijn die na een maand gaan werken en dat er mensen zijn die drie jaar van hun job weg blijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op algida.be

Wie bepaalt of je een burnout hebt?

Een burn-out wordt vastgesteld door een huisarts, bedrijfsarts of psycholoog.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zorgwijzer.nl

Wie bepaalt bedrijfsarts of werkgever?

Het is de bedrijfsarts die in eerste instantie bepaalt of een werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Indien de werknemer of werkgever het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan bij het UWV een second opinion worden aangevraagd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kopadvocaten.nl

Wat zijn redenen om afgekeurd te worden?

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hernia of een gebroken been. Dit kan je in zo'n mate belemmeren dat je niet meer in staat bent om je werk te doen. Als je door psychische klachten je werk niet meer kan uitvoeren, ben je ook arbeidsongeschikt. Dit kan bijvoorbeeld komen door een burn-out of een depressie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op asr.nl

Wie beslist of je gaat werken huisarts of bedrijfsarts?

Bedrijfsarts bepaalt of je ziek bent

Dat betekent dus dat ook een huisarts of een andere behandelaar niet kan bepalen of je wel of niet kan werken Een huisarts bijvoorbeeld kijkt alleen of je ziek bent. Een bedrijfsarts beoordeelt of je hierdoor je werk wel of niet kan uitvoeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtopjuristen.nl

Kan de arbo arts in je medisch dossier?

Privacy van de werknemer

Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medisch dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer. Zie ook de Leidraad Bedrijfsarts en privacy van de NVAB.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboportaal.nl

Wie bepaalt of je echt ziek bent?

De bedrijfsarts kan wel beoordelen of je ziek bent, een inschatting maken van de duur van je ziekte, bepalen welke taken je nog kunt uitvoeren en advies geven aan je werkgever hoe zij jou kunnen ondersteunen. Is de reden van je uitval werk gerelateerd? Dan is het goed om dit te bespreken met de bedrijfsarts.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Hoe vaak contact met leidinggevende tijdens ziekte?

Binnen acht weken na de ziekmelding moet je als werkgever, in overleg met je zieke werknemer, een Plan van Aanpak (PvA) maken voor zijn re-integratie. Iedere zes weken moet je als werkgever met je werknemer de voortgang bespreken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemenmetpersoneel.nl

Wat mag bedrijfsarts delen met werkgever?

De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens aan de werkgever doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die de werkgever nodig heeft om te beoordelen of hij het loon moet doorbetalen. Of gegevens die nodig zijn voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op salarisvanmorgen.nl

Wat als je het niet meer aan kan?

Begin dan eerst met hulp op afstand. 113 is dag en nacht bereikbaar via 113 en gratis via 0800-0113. Praat of chat vertrouwelijk met een hulpverlener. Dit kan anoniem.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 113.nl

Kan je ontslagen worden als je een burnout hebt?

Het is bij een vast contract niet toegestaan om een medewerker te ontslaan vanwege een burn-out. Zelfs wanneer de reden dat je het ontslag in wilt dienen, niets te maken heeft met de burn-out, kun je je werknemer niet ontslaan als hij een burn-out heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ruudmeulenberg.nl

Hoe gedraagt iemand zich met een burn-out?

Burn-out kan zich in zowel fysieke als emotionele symptomen uiten. Velen worden daarvan beschreven in de 12 fasen van burn-out. Lichamelijk moe en uitgeput, hoofdpijn of andere ziekten en niet kunnen eten of slapen zijn typische symptomen zijn van een burn-out.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op burn-out-specialist.nl

Kun je met Burnout afgekeurd worden?

Ja , je kan afgekeurt worden voor een burnout/depressie, bv omdat het werk wat je doet téveel van je vraagt, dus dan wordt je afgekeurt voor het werk wat je nu doet. Wel wordt er dan gekeken wat nog wél geschikt werk is voor je. In onderstaande link staat duidelijk hoe alles in zijn werk gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Wat doet een bedrijfsarts bij burnout?

De bedrijfsarts voert bij jouw burn-out een arbeidsdeskundig onderzoek uit om te beoordelen hoe belastbaar je bent en zal adviseren wanneer en hoeveel uur je eventueel weer kunt gaan werken. Dit kan zeer stressvol zijn, vooral als je niet het gevoel hebt dat je voldoende hersteld bent om weer aan het werk te kunnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ruudmeulenberg.nl

Kun je blijven werken met een burnout?

Soms lukt het om (gedeeltelijk) te blijven werken. Soms is het nodig om even helemaal niet te werken. Bespreek dit met uw werkgever en de bedrijfsarts. Neem ook altijd contact op met de bedrijfsarts als uw klachten komen door problemen op het werk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Wat als je het advies van de bedrijfsarts negeert?

Onderaan het advies van de bedrijfsarts staat: wanneer je het niet eens bent met dit advies, dan kun je een deskundigheidsoordeel aanvragen bij het UWV. Dus wanneer de medewerker denkt dat de bedrijfsarts een foute inschatting heeft gemaakt kan de medewerker om het oordeel vragen van het UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op multiraedt.nl

Heeft een arbo arts zwijgplicht?

Bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers verwerkt de bedrijfsarts medische gegevens. De bedrijfsarts dient hierbij het beroepsgeheim in acht te nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoriteitpersoonsgegevens.nl

Waar kijkt een bedrijfsarts naar?

Een bedrijfsarts is een onafhankelijke arts die zich richt op de gezondheid van de werknemers. De bedrijfsarts kijkt naar de situatie vanuit een werkcontext. Hij/zij zoekt de oorzaak van de klachten en vindt uit hoe je werkgever jou kan bijstaan zodat je zo snel mogelijk weer kunt re-integreren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op career.jobbird.com