Kan een bestelling geannuleerd worden?

Heb je iets gekocht, maar heb je er achteraf spijt van? Dan kun je in sommige gevallen de aankoop annuleren. Een online bestelling annuleren mag altijd. Je hebt namelijk een wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op agajuristen.nl

Kan een bedrijf een bestelling annuleren?

Als u iets in een winkel koopt, geldt er geen bedenktijd. Bijvoorbeeld bij de aankoop van een bankstel of keuken. Als u het product dan niet meer wil, kan de verkoper annuleringskosten vragen. Soms staan deze annuleringskosten in uw koopovereenkomst of algemene voorwaarden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Kan je een online bestelling annuleren?

Als u aankopen doet via het internet, heeft u als consument in het algemeen veertien dagen bedenktijd en mag u binnen die periode de koop ongedaan maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Wat gebeurt er als je een bestelling annuleert?

U mag een product zonder opgave van reden terugsturen of een dienst annuleren. Als u het product niet van tevoren heeft kunnen bekijken, dan heeft u volgens de wet het recht om de overeenkomst te herroepen. Dat houdt in dat u de afspraken terugdraait.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op achmearechtsbijstand.nl

Kan je afzien van een aankoop?

De wettelijke bedenktijd houdt in dat u binnen 14 dagen mag afzien van uw aankoop zonder dat u daarvoor een reden hoeft te geven. U kunt hiervoor de verkoper aanschrijven per (aangetekende) brief of per e-mail. U retourneert dan het product waarvan u wilt afzien en de verkoper dient u uw geld terug te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtstelefoon.nl

Verkopers OPGELICHT via VINTED: geld én merkkleding kwijt, en de ondersteuning is lang niet optimaal

45 related questions found

Hoe ontbind ik een aankoop?

Om de koopovereenkomst te ontbinden stuurt u een brief naar de verkoper. Daarin schrijft u dat u de overeenkomst wilt ontbinden en waarom. Gebruik een van onze voorbeeldbrieven: Voorbeeldbrief - Ongedaan maken koopovereenkomst product.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Is een koopovereenkomst bindend?

Een koopovereenkomst is een afspraak over het kopen van een product. Denk aan een bestelformulier met uw handtekening, een e-mail of een mondelinge afspraak. Als u akkoord gaat, dan zit u er meestal aan vast.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Wat betekent bestelling geannuleerd?

De bestelling is dan gecanceld door de verkoper. Dit kan diverse oorzaken hebben. Grootste oorzaak is als een product niet leverbaar is. Dan heeft de verkoper een foutje gemaakt en het product te laat aangeboden op de site.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op aliexpressinfosite-nederland.nl

Wat betekent transactie geannuleerd?

Als een transactie is geannuleerd of onderbroken, kan het geld mogelijk nog een paar dagen gereserveerd staan op de bankrekening van de klant. Een reservering betekent niet dat het geld in rekening wordt gebracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zettle.com

Hoe snel geld terug na annuleren bestelling?

Hoe is dit wettelijk geregeld? Volgens de wet moet u het aankoopbedrag (inclusief bezorgkosten) terugbetalen binnen veertien dagen na het ontbinden van de overeenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Wat kun je doen als je online aankoop niet wordt geleverd?

Dan moet u de verkoper extra tijd geven om het product alsnog te leveren. Daarvoor kunt u hem het beste een brief of e-mail sturen. Hebt u het product na die extra tijd nog steeds niet ontvangen? Dan mag u de koopovereenkomst ongedaan maken (ontbinden).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Hoelang van te voren annuleren?

Ja, je hebt, volgens de ANVR reisvoorwaarden het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen, tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reisverzekeringkorting.nl

Heb ik recht op geld terug?

Als u spijt hebt van uw aankoop kunt u het product soms ruilen of teruggeven. Als u het via internet kocht, hebt u wettelijk het recht om uw aankoop terug te sturen. Maar als u iets in een gewone winkel kocht, mag de verkoper kiezen of u het mag ruilen. Behalve als een product te snel kapot is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Wat zijn je rechten als consument?

Rechten bij een koopovereenkomst

een product zonder beschadigingen; een compleet product; een product dat over de kwaliteiten beschikt die de verkoper heeft aangegeven; vermelding door de verkoper van bijkomende kosten, zoals bezorgkosten of installatiekosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb je altijd bedenktijd?

Consumenten hebben meestal bedenktijd als u iets op een bepaalde manier verkoopt, zoals online of per telefoon. Zij mogen tot en met 14 dagen nadat het product is geleverd of het contract is bevestigd van de koop af. Dat mag zonder reden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acm.nl

Hebben bedrijven herroepingsrecht?

Voor zakelijke aankopen, dus aankopen gedaan door ondernemers, geldt eveneens géén herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd. Zij hebben zodoende geen wettelijke mogelijkheid om zonder opgave van redenen hun aankoop binnen 14 dagen terug te sturen en hun volledige aankoopbedrag inclusief bezorgkosten terug te krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op devoordeligstedeurwaarder.nl

Waarom transactie geweigerd?

De bank van de klant heeft de transactie geweigerd, en verteld de verkoper dat ze de kaart moeten houden. Dit betekent nog niet dat er fraude wordt gepleegd, maar meestal dat het krediet overschreden is, of dat de kaart vervallen is. Bel de bank om te vragen waarom de melding getoond wordt voor je creditcard.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinsta.com

Waarom wordt betaling geweigerd?

Mogelijke redenen waarom uw betaling is geweigerd: uw type kaart wordt niet geaccepteerd door deze website. uw kaart is verlopen. er is geen tegoed meer beschikbaar op de kaart.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.legacy.worldline-solutions.com

Waarom wordt mijn betaling geweigerd?

Soms wordt een transactie geweigerd vanwege onvoldoende saldo. Controleer in je account of je voldoende saldo hebt om de aankoop te voltooien. Opmerking: Als je je hebt aangemeld voor een kosteloze proefperiode, zie je mogelijk een autorisatie-inhouding op je rekening.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op support.google.com

Wat betekent het als je bestelling is afgerond?

Afgerond: uw order is ontvangen, betaald en verzonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op derodewinkel.nl

Waarom wordt mijn pakket geretourneerd?

Dit kan gebeuren omdat: Je het artikel niet op tijd hebt opgehaald. Je het pakket hebt geweigerd. Het niet bezorgd kon worden op het opgegeven adres of bij de ontvanger.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vinted.nl

Wat als je bestelling te laat komt?

Heb je geen levertijd afgesproken, dan geldt een wettelijke levertermijn van 30 dagen. Blijft levering uit, dan geldt dat je de verkoper extra levertijd moet geven. Bijvoorbeeld 2 weken. Wordt het product dan nog niet geleverd, dan mag je de koop ongedaan maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Kan je nog onder een koopovereenkomst uit?

Toch kan de koper na het tekenen nog van de koop af: dankzij de wettelijke bedenktijd en ontbindende voorwaarden. Een koper heeft op grond van de wet een bedenktijd van drie dagen. Gedurende deze drie dagen kan de koper de koopovereenkomst ontbinden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eigenhuis.nl

Hoeveel bedenktijd na tekenen koopovereenkomst?

Na het tekenen van het koopcontract heeft u nog 3 dagen bedenktijd. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke rechten en plichten heeft een verkoper?

  • Wat is consumentenrecht? Als een klant iets koopt, dan is dit een mondelinge of schriftelijke afspraak tussen u en de koper. ...
  • Garantie geven. ...
  • Bedenktijd geven. ...
  • Betalingstermijn bepalen. ...
  • Verkopen buiten een winkel. ...
  • Abonnementen verkopen. ...
  • Reizen, vakanties of timesharing verkopen. ...
  • Persoonsgegevens beschermen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemersplein.kvk.nl