Kan familie euthanasie tegengaan?

Euthanasie mag niet als familieleden of vrienden van de patiënt hier om vragen. Familieleden kunnen wel de wilsverklaring van de patiënt aan de arts geven. Dat mag als de patiënt zelf niet meer om euthanasie kan vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan de familie de euthanasie weigeren?

Euthanasie kan alleen als de patiënt er zelf om vraagt. Familie of vrienden van de patiënt kunnen er niet om vragen. Dat is bij kinderen anders. Is een kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moeten de ouders of voogd ook toestemming geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang duurt toestemming euthanasie?

Patiënten die zich aanmelden met lichamelijke aandoeningen moeten rekening houden met een wachttijd van enkele weken tot maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de regio waar de hulpvrager woont. Voor patiënten met een psychische aandoening kan de wachttijd oplopen tot ruim 2 jaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op expertisecentrumeuthanasie.nl

Hoeveel kost euthanasie mens?

De vergoeding voor het uitvoeren van de euthanasie wordt door art. 148 van de Wet diverse bepalingen ingeschreven in de euthanasiewet. Qua tarief wordt er gedacht aan € 75 (voor een huisarts te combineren met een huisbezoek en eventueel het avondtarief).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op asgb.be

Wie mag euthanasie uitvoeren?

In de wet staat dat een arts mag meewerken aan euthanasie of hulp bij zelfdoding. Hij moet dan wel alle zorgvuldigheidseisen uit de wet volgen. De arts moet overtuigd zijn dat de vraag van de patiënt om euthanasie vrijwillig is. En dat de patiënt er goed over heeft nagedacht (weloverwogen).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op igj.nl

Vervolgde euthanasiearts doet voor het eerst haar verhaal: 'Ik zou het weer doen'

38 related questions found

Wie moet er toestemming geven voor euthanasie?

Euthanasie kan alleen als de patiënt er zelf om vraagt. Dat is bij kinderen anders. Is een kind tussen de 12 en 16 jaar, dan moeten de ouders of voogd ook toestemming geven. Is een kind tussen de 16 en 18 jaar, kunnen zelf beslissen over euthanasie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan euthanasie uitgesteld worden?

De patiënt en ook de behandelende arts zijn niet verplicht de conclusies van de 2de of 3de arts te volgen. Indien de geconsulteerde arts bijvoorbeeld besluit dat er nog mogelijkheden van palliatieve zorg zijn, mag de patiënt dit afwijzen en toch nog om euthanasie blijven verzoeken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leif.be

Is euthanasie mogelijk bij depressie?

Patiënten die psychisch lijden komen in aanmerking voor euthanasie wanneer er sprake is van vrijwilligheid, weloverwogenheid, ondraaglijkheid én uitzichtloosheid. Vaststellen of een patiënt voldoet aan het criterium uitzichtloosheid, is voor psychiaters een worsteling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medischcontact.nl

Wat als euthanasie wordt geweigerd?

Als een euthanasieverzoek is afgewezen doen de meeste patiënten er het zwijgen toe, maar de wens om te sterven blijft. Het is belangrijk dat huisartsen blijven openstaan voor een gesprek over dit soort wensen en gevoelens, ook buiten de context van euthanasie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op henw.org

Hoe lang overlijden na euthanasie?

In verreweg de meeste gevallen overlijdt iemand dan binnen een half uur, maar het kan langer duren. Daarom is het mogelijk met de arts af te spreken na hoeveel tijd hij of zij alsnog de euthanatica via het infuus zal toedienen. Het komt voor dat een patiënt tijdens die diepe slaap snurkgeluiden maakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvve.maglr.com

Wat voel je bij euthanasie?

De eeste is een injectie met een slaapmiddel, de 2e met een spierverslapper. De patiënt verliest heel snel het bewustzijn (binnen 30 seconden is niet ongebruikelijk) door het slaapmiddel en houdt soms zelfs al op met ademen. Als de spierverslapper gegeven wordt is de patiënt meestal na een aantal minuten overleden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op harmsen.praktijkinfo.nl

Wat zeg je tegen iemand die euthanasie laat plegen?

Tips: wat zeg je tegen iemand die dood gaat. Zeg tegen jouw dierbare dat je het verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd en je met hem meeleeft. Wens hem alle kracht toe die hij nodig heeft. Geef bovendien aan dat je er altijd voor hem bent en dat hij altijd op jouw steun kan vertrouwen en hulp aan je kan vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uitvaartverzekeringwijzer.net

Hoe vaak wordt euthanasie toegepast?

In 4,4% van de overlijdens is er euthanasie toegepast. In bijna 90% van de gevallen betreft het patiënten die lijden aan niet meer te genezen kanker, aandoeningen van het zenuwstelsel (zoals Parkinson, MS, ALS), hart- en vaataandoeningen, longaandoeningen of een combinatie van deze.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op euthanasiecommissie.nl

Hoe duur is een euthanasie?

Euthanasie is onderdeel van de eerstelijns gezondheidszorg, net als de huisarts, en daar mag geen eigen bijdrage voor worden geheven. '

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nvve.nl

Kan euthanasie thuis gebeuren?

De euthanasie kan niet thuis plaatsvinden, maar moet in het ziekenhuis gebeuren. De familie kan wel aanwezig zijn om afscheid te nemen. Een paar minuten na het overlijden brengt men het lichaam naar de operatiezaal voor het uitnemen van de organen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op demaakbaremens.org

Waarom geen euthanasie bij voltooid leven?

Ten gevolge van het oordeel 'mijn leven is voltooid' kan iemand een actieve stervenswens ontwikkelen. Deze wens en het daaraan voorafgaande lijden hebben in dit geval geen medische oorzaak en vallen daarom niet onder de huidige euthanasiewet (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding; WTL).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op panacea.nl

Kan je euthanasie aanvragen voor psychisch lijden?

Soms kunnen patiënten ernstig psychisch lijden. Bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening. Zij kunnen aan een arts om euthanasie vragen. Euthanasie is dus niet alleen mogelijk voor patiënten die niet lang meer zullen leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?

De patiënt of de arts moeten dus niet de procedure volgen die voorzien is voor euthanasie. Het weigeren van behandeling is immers wettelijk toegestaan door de wet betreffende de rechten van de patiënt en anderzijds heeft een arts de plicht een behandeling stop te zetten die zinloos geworden is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op leif.be

Wat gebeurt er met het lichaam na euthanasie?

Eerst wordt een coma geïnduceerd. Aansluitend, nadat u heeft vastgesteld dat er sprake is van een medicamenteus geïnduceerd coma, dient u een spierrelaxans toe. Hierdoor treedt een verlamming op van alle dwarsgestreepte spieren, met uitzondering van het hart. De patiënt zal hierdoor overlijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op expertisecentrumeuthanasie.nl

Wat lijkt op euthanasie?

Een voor de arts minder belastend alternatief is palliatieve sedatie. In de KNMG-richtlijn uit 2009 is palliatieve sedatie gedefinieerd als het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase om het ondraaglijk lijden dat voortkomt uit refractaire symptomen weg te nemen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medischcontact.nl

Wat is ondraaglijk psychisch lijden?

Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Er is sprake van uitzichtloosheid wanneer er geen reële, en voor de patiënt redelijke, behandelopties zijn. Bij ondraaglijkheid van lijden gaat het vooral over de beleving van de patiënt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op human.nl

Wat is mentaal lijden?

Denk aan angst, depressie, vermoeidheid, eenzaamheid of het mogelijk niet meer voor jezelf kunnen zorgen. Soms ook verliezen mensen de zin in het leven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op patientenfederatie.nl

Wat zijn de voordelen van euthanasie?

Mensen die soms nog jaren zouden kunnen leven met hun ziekte, stellen toch al een euthanasievraag. Ze willen de jaren van ziekte en mogelijke afhankelijkheid van anderen, niet doormaken. Daarnaast groeit het aantal mensen dat euthanasie krijgt bij dementie en psychiatrische klachten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op npvzorg.nl

Wat is passieve euthanasie?

De passieve directe euthanasie betekent dat de persoon zelf elke behandeling en medicatie weigert, terwijl hij op de hoogte is dat dit zijn dood tot gevolg kan hebben. De actieve directe euthanasie is hetgeen de Euthanasiewet mogelijk heeft gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wanted.law

Hoe lang duurt het voordat iemand overlijdt bij palliatieve sedatie?

Bij palliatieve sedatie sterven mensen meestal binnen een paar dagen. Maximaal kan het twee weken duren. Maar dat komt weinig voor. Bekijk op overpalliatievezorg.nl nog meer verschillen tussen euthanasie en palliatieve sedatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kanker.nl