Kan iemand mij uit huis zetten?

De inwoner kan geen rechten ontlenen aan het feit dat de inwoner tijdelijk bij je heeft gewoond. Mocht er wel sprake zijn van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract dan kan je de inwoner niet zomaar uit de woning zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkelrotterdam.nl

Kan iemand mij zomaar op straat zetten?

Geen van beiden heeft het recht om de ander uit huis te zetten. U kunt de woning op een normale manier blijven gebruiken. Ook indien uw partner volledig eigenaar is van de woning, mag uw partner u niet zomaar op straat zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echtscheidingswinkel.nl

Wat moet ik doen als iemand mijn huis niet uit wil?

Neem contact op met een advocaat

Indien jouw ex partner de woning niet wil verlaten na de aangetekende brief, kan je een advocaat benaderen. De advocaat kan een kort geding bij de rechter in gang zetten. De rechter zal dan beoordelen of je ex inderdaad geen recht meer heeft om in de woning te verblijven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scheidingsinformatie.nl

Hoe kan ik iemand buiten zetten?

Om je gedwongen uit huis te kunnen zetten moet je partner een uitvoerbare titel hebben, bijvoorbeeld: een vonnis van de vrederechter. Het feit dat je gedomicilieerd bent in de woning, beschermt je niet tegen uithuiszetting. Je inschrijving in een gemeente (je domicilie) zorgt dat de gemeente weet waar je woont.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op helderrecht.be

Kan de politie mij uit huis zetten?

Kan iemand zijn ex uit huis laten zetten door de politie? Ja, het komt voor dat iemand naar rechter stapt om een ontruiming af te dwingen met behulp van de sterke arm van politie en justitie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op infotaris.nl

Anne werd stiekem gefilmd door haar trainer

42 related questions found

Hoe krijg ik iemand het huis uit?

Koophuis en iemand uitschrijven op het adres

Mocht er wel sprake zijn van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract dan kan je de inwoner niet zomaar uit de woning zetten. Je zult dan verplicht zijn om het andere deel van de woning te kopen om de ander het huis uit te zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtswinkelrotterdam.nl

Wat moet je doen als je uit huis wordt gezet?

Huisuitzetting wat nu?
  1. Vraag noodopvang bij de gemeente aan. ...
  2. Zorg voor een ander adres waar u zich (tijdelijk) bij de gemeentelijke basisadministratie kunt inschrijven. ...
  3. Vraag bijzondere bijstand in de vorm van een gift of lening bij de gemeente aan om een nieuwe woning te kunnen huren en de waarborgsom te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op sociaalverhaal.com

Kunnen mijn ouders mij buiten zetten?

Kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten, maar hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. De wet bepaalt dat je als gezaghebbende ouder voor je minderjarig kind onderdak moet verschaffen, maar niet dat dit in je eigen huis moet zijn. Op grond daarvan kun je je minderjarig kind de deur wijzen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op daklozenopvang.nl

Wat als partner huis niet wil verlaten?

Komen jullie hier samen niet uit en weigert jouw ex om de huurwoning te verlaten, dan kan je de rechter vragen om jou de woning toe te wijzen. De rechter zal de situatie bekijken en uiteindelijk een knoop doorhakken en bepalen wie er in de woning mag blijven wonen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op echtscheiding-wijzer.nl

Wat is ernstige overlast?

Denk aan: Ernstige geluidsoverlast in de avond en nacht. Overlast door drank- of drugsgebruik. Intimidatie of bedreiging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijnhartwonen.nl

Is logeren woonfraude?

Of is dit ook woonfraude? Er mogen gewoon mensen bij u logeren. Maar u mag personen niet voor een lange periode uw woning of een deel van uw woning laten gebruiken. En uw mag geen geld krijgen van iemand die bij u logeert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hefwonen.nl

Hoe lang mag iemand bij je inwonen?

Hoe lang men van logeren spreekt? Officieel niet langer dan vier weken. Dit adres geldt daarna als de woon- of verblijfplaats. Laat u iemand voor langer dan vier weken bij u logeren, dan spreekt men van inwoning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe lang duurt een huisuitzetting procedure?

Wanneer de rechter de uithuiszetting uitspreekt, heeft de huurder exact 1 maand de tijd om de woning te verlaten. De termijn van 1 maand gaat in vanaf de betekening (officiële bekendmaking) van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Wat wordt verstaan onder woonfraude?

Woonfraude is alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning van een woning waarbij geen toestemming is van de eigenaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degoedewoning.nl

Wat als iemand je filmt zonder toestemming?

Tips wanneer iemand je ongewenst filmt:

Vraag om contact gegevens. Mochten ze niet meewerken, breng dit onder de aandacht bij omstanders. Je wilt geen escelatie van de situatie blijf altijd kalm. Neem een foto van de dader indien dit kan doen op een veilige manier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridisch.eu

Kan ik mijn vriendin uit huis zetten?

Na 4,5 jaar samen wonen kan je iemand niet zomaar de deur uitzetten. Je zult daar rustig en normaal afspraken over moeten maken. Als zij een onderverhuurder was, zou ze ook recht hebben op 3 maanden opzegtermijn. In die tijd maak je afspraken over wie in welk deel van het huis mag komen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kan ik mijn partner buiten zetten?

Als één van de partners eigenaar is en je bent feitelijk samenwonend, dan kan die de andere partner uit huis zetten. Als je wettelijk samenwonend bent, dan kan dit niet. Als wettelijk samenwonende kun je de familierechtbank vragen om dringende en voorlopige maatregelen. Dit kan als feitelijk samenwonende niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gidsvoorgezinnen.be

Wie heeft woonrecht?

Wanneer u tijdens uw huwelijk samenwoont in een gemeenschappelijke koopwoning of gezamenlijk gehuurde woning, wordt er gesproken over 'woonrecht'. Als u samen eigenaar bent van de woning, of beiden op het huurcontract staat, verwacht u het recht te hebben hiervan gebruik te maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op descheidingsadvocaat.com

Hoe kun je na scheiding toch in huis blijven?

De hypotheek overnemen bij scheiding in 4 stappen:
  1. Samen maken jullie afspraken over de waarde van de woning. ...
  2. De partner die de hypotheek overneemt krijgt de gezamenlijke hypotheekschuld toebedeeld.
  3. De financiering van de uitkoop en overname van de hypotheek wordt geregeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op excellentfinance.nl

Kan ik mijn zoon van 18 het huis uitzetten?

Een meerderjarig kind mag zonder meer uit huis worden gezet, omdat je als ouder dan niet meer het gezag over je kind hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ouders.nl

Hoe afstand nemen van ouders?

Afstand nemen van je ouders

Het betekent niet dat je minder aardig tegen hen hoeft te zijn, je hoeft niet iets drastisch anders te doen. Afstand kan gecreëerd worden door jezelf als prioriteit te stellen en je eigen innerlijke antwoord te vinden op wat er tussen jullie gebeurt en hoe je hiermee om wilt gaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op relatieverslaving.com

Hoe krijg ik mijn 18 jarige zoon uit huis?

Kinderen onder de 18 kunnen niet zomaar uit huis worden geplaatst. Bij kinderen vanaf 18 jaar verloopt dit anders, omdat je ouders niet meer het gezag over je hebben. Je ouders blijven wel onderhoudsplichtig tot je 21e, dit betekent dat ze nog wel voor je moeten blijven zorgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op groeii.nl

Wat kost een huisuitzetting?

Financieel effect bij dreigende huisuitzetting

De woningcorporatie is gemiddeld per huisuitzetting 7.500 euro kwijt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op eigen-kracht.nl

Wie mag er in de huurwoning blijven?

Wie krijgt de huurwoning als we niet meer samenwonen? Wie als 'huurder' in het huurcontract staat, mag in de woning blijven. Bent u getrouwd, geregistreerd partner of allebei huurder? Dan moet u samen afspreken wie de huurwoning krijgt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe werkt huisuitzetting?

Huisuitzetting betekent dat iemand gedwongen zijn woning moet verlaten. Het is een ingrijpende maatregel. Daarom moet de verhuurder altijd aan de kantonrechter toestemming vragen om de huurovereenkomst te (laten) ontbinden. Pas hierna is daadwerkelijke huisuitzetting toegestaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huurdersverenigingheusden.nl