Kan ik schade claimen?

In het algemeen heb je 5 jaar de tijd om jouw schade te claimen. De verjaringstermijn van 5 jaar begint te lopen vanaf het moment dat de schade bekend is. Het is daarom belangrijk dat je zo snel mogelijk iemand aansprakelijk stelt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Kan je een schade claimen?

Je kunt autoschade claimen door contact op te nemen met je verzekeraar. Zij vragen je dan om een schadeformulier in te vullen en op te sturen. Lees meer informatie over het claimen van schade op onze pagina: Ik heb schade veroorzaakt, wat nu?

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoverzekering.nl

Welke schade kun je claimen?

Welke schade kun je claimen?
 • kosten van reparatie of total loss.
 • expertisekosten.
 • vervangend vervoer.
 • waardevermindering.
 • schade aan bagage.
 • wettelijke rente.
 • schadeposten bij letsel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Heb ik recht op schadevergoeding?

Eigenlijk is het antwoord simpel: U hebt recht op een schadevergoeding als iemand u letselschade toebrengt. Dan dient hij/zij de geleden en de nog te lijden schade te vergoeden, zowel materieel als immaterieel. Dit is in de Nederlandse Wet geregeld. In dat geval heeft u dus recht op een schadevergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischbureauletselschade.nl

Kan ik een schadevergoeding eisen vragen?

U kunt alleen om schadevergoeding vragen als uw schade de schuld is van de andere partij. Dit betekent dat u schade heeft omdat de ander iets deed. Of omdat deze persoon iets juist niet deed.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Welke schade kan ik claimen bij letsel?

42 related questions found

Welke 4 soorten schade zijn er?

Bij conflicten waar bepaalde schade is ontstaan, wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen schade: materiële schade, immateriële schade, gevolgschade, vertragingsschade en vervangingsschade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtsbijstandverzekering.com

Hoeveel geld kan je krijgen voor emotionele schade?

Smartengeld voor familie

Uw partner of gezinslid raakt ernstig en voor altijd gewond of overlijdt, door de schuld van een ander (affectieschade). Hiervoor kunt u een vaste vergoeding krijgen van € 12.500 tot € 20.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Welke schade vergoeden?

Letselschade: op welke schadevergoeding heeft u mogelijk recht?
 • Medische kosten. ...
 • Schade aan bezittingen. ...
 • Hulp in het huishouden. ...
 • Misgelopen inkomsten. ...
 • Smartengeld. ...
 • Aangepast wonen. ...
 • Kosten voor parkeren en vervoer. ...
 • Studievertraging.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschade.nl

Hoe te handelen bij schade?

Ongeluk gehad, wat nu?
 1. Controleer of iedereen ongedeerd is en bel indien nodig 112. ...
 2. Tip: Laat lichamelijk letsel altijd onderzoeken door een arts. ...
 3. Is uw auto ernstig beschadigd? ...
 4. Neem ook direct contact op met uw verzekeraar. ...
 5. Bij een enkelzijdige schade speelt de schuldvraag geen rol, maar bij een tweezijdige schade wel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unitedconsumers.com

Wat is een normale schadevergoeding?

Er is geen sprake van een maximale schadevergoeding. Wel zijn er richtbedragen per letselschadecategorie, maar dit zijn geen 'harde' grenzen: Gering letsel maximaal € 2.000,- Licht letsel maximaal € 3.500,-

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Welke schade is niet gedekt?

Opzettelijk veroorzaken van schade is niet gedekt. Als je bijvoorbeeld in blinde woede tijdens een verkeersruzie schade maakt, dan zal dit niet gedekt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op auto-verzekering.net

Wat valt onder emotionele schade?

Emotionele schade bestaat uit de negatieve emoties die een persoon ervaart als gevolg van een ongeval of een andere schade veroorzakende gebeurtenis. Emotionele schade bestaat bijvoorbeeld uit pijn, leed, verdriet en ongemak. Een schadevergoeding voor emotionele schade noemen we smartengeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Wat gebeurt er als je schade claimt?

Als je schade claimt, onderzoekt de verzekeraar wie schuldig is, wat voor dekking je hebt en hoe hoog het schadebedrag is. Kan de verzekeraar de schade niet op iemand anders verhalen? Dan vergoeden zij het schadebedrag, maar val je terug in schadevrije jaren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op independer.nl

Hoeveel tijd heb je om een schadegeval aan te geven?

Meestal staat in de polisvoorwaarden van de autoverzekering dat je binnen drie dagen na de aanrijding of ongeval de verzekeraar op de hoogte moet stellen. Je kunt wel alvast contact opnemen met een schadehersteller voor een afspraak voor reparatie. Deze moet wel aangesloten zijn bij je verzekeraar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verzekeringen.com

Hoe lang aansprakelijk voor schade?

Na een bepaalde tijd kunt u geen aanspraak meer maken op de schadevergoeding. Meestal is dit na 5 jaar. De verjaringstermijn is verlopen, uw schadeclaim is verjaard. Zorg dat u binnen deze termijn de tegenpartij aansprakelijk stelt en uw schade claimt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juristenkantoor.nl

Wat heb je nodig om schade te melden?

Je bent verplicht om schades te melden waarbij een tegenpartij betrokken is, bijvoorbeeld bij een aanrijding. Je meldt de schade door samen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Je stuurt het schadeformulier vervolgens naar de autoverzekeraar, die hiermee kan beoordelen wie schuldig is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lastenvrij.nl

Is doorrijden na schade strafbaar?

Wegrijden van een plaats van een verkeersongeval is strafbaar. Dat is bepaald in artikel 7 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 94). Dit artikel verbiedt twee dingen: doorrijden na een verkeersongeval waarbij iemand overlijdt of een ander letsel of schade heeft opgelopen, zonder dat je je identiteit kenbaar hebt gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Is emotionele schade strafbaar?

Als slachtoffer van een mishandeling wilt u de dader aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen schade. Niet alleen materiële schade maar ook uw geestelijke schade. Als u bent mishandeld, dan is de dader volgens de wet strafbaar en zal de deze bij de rechtbank worden vervolgd voor zijn agressie daden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letsel.info

Wat te doen bij een kleine aanrijding?

Direct na een aanrijding
 1. Breng eerst jezelf en andere betrokkenen in veiligheid en zorg voor gewonden. Verplaats een gewonde niet.
 2. Bel 112 voor een ambulance of politie. ...
 3. Verlaat de plaats van het ongeval niet zonder al je gegevens achter te laten. ...
 4. Zorg dat de voertuigen veilig staan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Hoe vraag je een schadevergoeding aan?

U kunt het verzoek om schadevergoeding vóór de strafzaak indienen bij de officier van justitie. Gebruik daarvoor het formulier Verzoek tot schadevergoeding. U krijgt dit formulier van het Openbaar Ministerie (OM).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe werkt verzekering bij schade?

Bij een schadevergoedingsverzekering gebeurt de berekening op basis van de geleden schade. In principe stelt je verzekeraar een expert aan om de schade te evalueren. In sommige gevallen – zoals na een inbraak – moet je ook kunnen bewijzen wat er werd gestolen, vóór je schadeloos wordt gesteld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikifin.be

Wie betaalt schade?

Als u tijdens uw werk schade veroorzaakt, is uw werkgever hiervoor in eerste instantie aansprakelijk. Hier bestaat een uitzondering op. Als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan bent u als werknemer zelf aansprakelijk voor de schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Wat is psychische schade?

Onder psychisch letsel verstaan we allerlei soorten letsel die ontstaan zonder dat er een lichamelijke oorzaak hoeft te zijn. Het kan bijvoorbeeld ontstaan door een trauma. Andere termen voor psychische schade zijn emotionele schade of shockschade. Psychische schade kan ook invloed hebben op het lichaam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoe bepaal je smartengeld?

Om het smartengeld te berekenen wordt allereerst gekeken naar wat voor soort letsel de persoon heeft opgelopen en de ernst van het letsel. Hoe ernstig het letsel blijkt, wordt uitgedrukt in een percentage dat gelijkstaat aan het functieverlies en de derving van de levensvreugde van de persoon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ridder-letselschade.nl

Hoeveel smartengeld krijg je?

Voor psychische schade, pijn, leed en verminderd levensplezier krijgt u smartengeld. Hoeveel smartengeld u kunt verwachten is afhankelijk van de ernst van uw letsel en de invloed van uw verwondingen op uw leven. Het smartengeld dat u mag verwachten is een bedrag tussen de € 100,– en € 250.000,–.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hijink.com