Kan ik zelf naar de kantonrechter?

Een dagvaarding voor de kantonrechter kunt u zelf maken of u laat dit doen door bijvoorbeeld een medewerker van een incassobureau, rechtsbijstandverlener, advocaat of jurist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Kan je zomaar naar de kantonrechter?

Naar de kantonrechter. U kunt naar de kantonrechter als uw probleem gaat over: een bedrag tot € 25.000. uw werkgever.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe start ik een procedure bij de kantonrechter?

U start de procedure bij de kantonrechter met het aanbrengen van de betekende dagvaarding. In de dagvaarding legt u aan de kantonrechter uit waarom u een vordering heeft op de wederpartij, wat het verweer is van de wederpartij en legt u uit wat u precies vordert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtdoor.nl

Kan je jezelf verdedigen in de rechtbank?

In strafzaken bent u niet verplicht om een advocaat te nemen. U mag dus uw eigen verdediging voeren. Als u verdacht wordt van een misdrijf, is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Als u de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, kan uw advocaat gesubsidieerde rechtsbijstand voor u aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is kantonrechter gratis?

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen aan de rechtbank. Bij een kantonzaak betaalt alleen degene die het proces start (eiser of verzoeker) griffierecht. De partij die zich verdedigt (gedaagde of verweerder) betaalt geen griffierechten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

In de rechtszaal: wat kunt u verwachten? | de Rechtspraak

19 related questions found

Kun je zonder advocaat naar de rechtbank?

Strafrechtelijke procedure: advocaat niet verplicht

Als u verdachte bent in een strafzaak, is een advocaat inschakelen geen verplichting. Maar het is verstandig om dit wel te doen. Een advocaat controleert of tijdens de opsporingsfase alles volgens de regels verloopt. Hij bereidt met u de rechtszitting voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Heb je een advocaat nodig bij de kantonrechter?

Geschillen tussen particulieren en/of organisaties

Bij de kantonrechter is een advocaat niet verplicht. Bij de civiele rechter is een advocaat wel verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Heb je recht op zelfverdediging?

Je mag jezelf of een ander verdedigen als er direct gevaar is. Als er direct geweld tegen je wordt gebruikt, dan mag je jezelf verdedigen om dit geweld te stoppen. Je moet wel opletten dat de zelfverdediging op de juiste wijze en in beperkte mate gebruikt wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan je zelf procederen?

Voor zaken die bij de rechtbank dienen moet u een advocaat hebben. Zonder advocaat kunt u daar niet procederen. Voor zaken bij de kantonrechter geldt dat u ook zonder advocaat een rechtszaak kunt aanspannen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtdoor.nl

Hoe lang duurt een procedure bij de kantonrechter?

De gemiddelde duur van een zitting bij de kantonrechter bedraagt ongeveer 10 tot 15 minuten. Omdat de zaken erg krap worden gepland, lopen de zitting nogal uit en kan het zijn dat u lang moet wachten voordat uw zaak bij de kantonrechter wordt behandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Hoeveel kost een procedure bij de kantonrechter?

1. kosten kanton rechtbank. Bij de start van een procedure moet je griffierecht betalen aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht is onder meer afhankelijk van de hoogte van de vordering, maar de kantonrechtbank hanteert zeer schappelijke tarieven (van minimaal € 85,- t/m maximaal € 1013,-).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtfabriek.nl

Hoe schrijf je een brief aan de kantonrechter?

In het verzoekschrift zet u in ieder geval:
  1. uw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats.
  2. naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en)
  3. naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de eventuele belanghebbende(n)
  4. wat u vraagt en waarom (verzoek en gronden)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke zaken behandelt kantonrechter?

De kantonrechter behandelt binnen het civiel recht: civiele zaken tot en met een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken. Ook bewind, curatele, mentorschap en het verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van een erfenis zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Hoe kan ik naar de rechter stappen?

Een rechtszaak start met een dagvaarding. Dit is een brief aan de rechter waarin staat wat het conflict is en wat de ene partij van de andere partij eist (vordert). Goed om te weten: wanneer u een rechtszaak start doet u dit in een dagvaardingsprocedure via de rechtbank.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Kan ik een rechtszaak bijwonen?

Iedereen van 18 jaar of ouder kan als toeschouwer een openbare zitting van de rechtbank bijwonen. Wie jonger is dan 18 jaar, mag dit alleen met toestemming van de rechter. Ook moet er dan een volwassene meegaan. Voor openbare strafzaken gelden andere regels.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is het verschil tussen civiel en kanton?

Een kantonrechter oordeelt net als een civiele rechter over civiele conflicten. Het verschil zit in de hoogte van het bedrag waar de zaak over gaat en het onderwerp. Een kantonrechter gaat over conflicten: met een waarde van € 25.000 of minder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Is rechtbank gratis?

De kosten voor een procedure bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken betaalt u meestal zelf. Behalve als de rechter beslist dat de verliezende partij deze kosten betaalt. Een strafzaak kost u geen geld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat als je geen advocaat hebt?

Als u geen advocaat of mediator kunt betalen, heeft recht op een vergoeding voor de kosten. Dit heet een toevoeging. Als u aanspraak maakt op een toevoeging, betaalt u altijd een eigen bijdrage. Daarnaast kunt u advies vragen aan het Juridisch Loket.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan ik zelf iemand dagvaarden?

Kantonrechter. Bij procedures bij de kantonrechter is het mogelijk dat iemand zelf, zonder advocaat, gaat dagvaarden. Dit is mogelijk bij geldvorderingen tot € 25.000, huurzaken of arbeidszaken. Wel moet de eiser minimaal achttien jaar oud zijn en moet de gedaagde nog in leven zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bosadvocaten.nl

Wat mag je op zak hebben voor zelfverdediging?

Het enige echte legale zelfverdedigings wapen is de pepperspray van Bodyguard Veiligheidsproducten. Deze schakelt de belager enkele minuten uit zonder blijvend letsel aan te brengen. In de tijd dat de aanvallen “knock out” is kan jij jezelf in veiligheid brengen en naar de politie gaan om aangifte te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op legalepepperspray.nl

Welke straf krijg je voor vechten?

Openlijke geweldpleging is strafbaar gesteld in de artikelen 141 Wetboek van strafrecht (Sr.). “Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrechtadvocatennetwerk.nl

Wat geld als zelfverdediging?

Noodweer in de wet

Noodweer is in de wet geregeld in artikel 41 lid 1 Sr: "Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding."

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op 01-strafrecht-advocaat.nl

Wat gebeurt er als je niet naar de kantonrechter gaat?

Als u het niet eens bent met de beschikking van de kantonrechter kunt u in hoger beroep gaan. Dan legt u uw zaak voor een nieuwe behandeling voor aan het gerechtshof. Dit moet u binnen 3 maanden na de uitspraak doen. Een advocaat moet het hoger beroep instellen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Welke kantonrechter moet ik zijn?

Hoofdregel is dat u voor vorderingen tot € 25.000 naar de kantonrechter moet (dat kan zonder advocaat) en voor vorderingen van meer dan € 25.000 moet u (verplicht mét advocaat) naar de rechtbank ('sector civiel'). Voor consumentenkrediet is de kantonrechter bevoegd als de kredietsom niet hoger is dan € 40.000.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op woestenenk-legal.nl

Is uitspraak kantonrechter bindend?

De uitspraak van een rechter is bindend. Er zijn na een einduitspraak meestal wel mogelijkheden om de zaak opnieuw te laten bekijken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl