Kan je afzien van een aankoop?

Volgens de wet heeft u 14 dagen de tijd om deze koop ongedaan te maken. Dat is de bedenktijd. De verkoper moet u over de bedenktijd vertellen vóórdat u iets koopt. U maakt de koop ongedaan met het 'herroepingsformulier' van de verkoper.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe ontbind ik een aankoop?

Dat kunt u zelf doen of laten doen door een jurist. Voordat u de koopovereenkomst kunt ontbinden, heeft u de verkoper al in gebreke gesteld en hem een laatste kans gegeven om de aankoop te repareren of te vervangen. Stuur een aangetekende brief en laat de verkoper weten dat hij het product niet heeft kunnen repareren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoelang kan je een bestelling annuleren?

Wat u moet weten. Ook bij een aankoop op afstand hebt u als consument recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van het dienstencontract.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op economie.fgov.be

Kun je afzien van wettelijke bedenktijd?

Tijdens bedenktijd kosteloos afzien van koop

De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. U hoeft daarvoor geen reden op te geven. Ook hoeft u geen vergoeding te betalen aan de verkoper.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je een orderbevestiging annuleren?

Annuleren is niet in de wet geregeld, u kunt niet zomaar van de koop af. Wilt u zonder wettelijke grondslag toch van de koop af, dan zijn hier meestal kosten aan verbonden. Kijk in de voorwaarden van de verkoper wat de kosten zijn, soms is dat de hele aankoopprijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Kan een koper nog afzien van de aankoop van een woning nadat er overeenstemming is bereikt?

40 related questions found

Kun je een order annuleren?

Als u aankopen doet via het internet, heeft u als consument in het algemeen veertien dagen bedenktijd en mag u binnen die periode de koop ongedaan maken. Aankopen via het internet noemt men in vaktaal ook wel koop op afstand. U gaat namelijk niet naar een echte winkel, maar u koopt via een webwinkel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op judex.nl

Hoe bindend is een orderbevestiging?

Orderbevestiging meestal wel bindend.

Als deze voorwaarde van aanbetaling ontbreekt, zal uw cliënt door ondertekening van een orderbevestiging wel degelijk gebonden zijn aan de koop.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ondernemingsdatabank.indicator.nl

Kan ik nog onder een koopovereenkomst uit?

Koper maakt gebruik van zijn bedenktijd

Tijdens de bedenktijd mag de koper zonder reden afzien van de koop. De bedenktijd gaat in op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract. De bedenktijd duurt drie volle dagen, waarvan minimaal twee werkdagen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op notaris.nl

Hoe kom je onder een koopcontract uit?

Op de dag nadat je het - door beide partijen getekende - voorlopig koopcontract hebt ontvangen, gaat eerst een wettelijke bedenktijd in. Tijdens deze bedenktijd van drie dagen mag je als koper van de koop afzien, zonder opgaaf van redenen. Minimaal twee van deze drie dagen moeten werkdagen zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bieb.knab.nl

Kan ik als verkoper de koopovereenkomst ontbinden?

Op grond van de wet hebt u als koper na het tekenen van het koopcontract een bedenktermijn van 3 dagen. Soms is in het koopcontract afgesproken dat de verkoper ook een bedenktermijn heeft. De verkoper kan dan binnen de bedenktermijn van het contract af. Een bedenktermijn voor de verkoper komt niet vaak voor.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op interpolis.nl

Kan ik kosteloos annuleren?

Volgens de wet (Europese Richtlijn Pakkereizen) mogen consumenten hun pakketreis kosteloos annuleren als zich op de plaats van bestemming 'onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen'. Of als de situatie er gevaarlijk is. Dat geldt ook als er sprake is van een negatief reisadvies van de overheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consumentenbond.nl

Kan ik binnen 24 uur kosteloos annuleren?

Als reiziger heb je het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren, tenzij de organisator dit recht in de aanbieding en de bevestiging heeft uitgesloten door het gebruik van de term: definitieve boeking.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anvr.nl

Heb je altijd recht op geld terug?

Als u het via internet kocht, hebt u wettelijk het recht om uw aankoop terug te sturen. Maar als u iets in een gewone winkel kocht, mag de verkoper kiezen of u het mag ruilen. Behalve als een product te snel kapot is. Dan moet de verkoper het sowieso oplossen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op consuwijzer.nl

Kan ik een getekende overeenkomst annuleren?

U kunt de overeenkomst ontbinden wanneer uw wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Dat houdt dus in dat u moet kijken of er een tekortkoming bij uw wederpartij is. Daarnaast: indien hij alsnog per direct de overeenkomst zou kunnen nakomen, moet hij tevens in verzuim zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wetrecht.nl

Is een koopovereenkomst bindend?

Het opstellen van een koopovereenkomst

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst is de verkoop van de woning definitief. Wel geldt er een wettelijke bedenktijd en zijn de ontbindende voorwaarden van kracht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op internetmakelaar.nl

Kan ik een online aankoop annuleren?

Als u iets koopt op afstand, moet de verkoper u informeren over onder andere het product en de bedenktijd. In veel gevallen krijgt u een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen u de koop ongedaan kunt maken. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld de aankoop van een krant, reis of maatpak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe vaak gaat een koop niet door?

Uit onderzoek blijkt dat 28% van alle kopers in 2021 niet tijdig de hypotheek in orde kregen. Een verlengingsverzoek van het financieringsvoorbehoud is dan ook niet heel bijzonder te noemen. Soms komt een tweede verzoek tot verlenging ook voor. Dan is het wellicht nodig om kritisch door te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cournot.nl

Kan je als koper terugkomen op een bod?

De verkoper mag niet meer ingaan op een hoger bod of een bod tegen betere voorwaarden van andere kandidaat-kopers. De koper kan zich ook niet meer terugtrekken. Het bod en de aanvaarding moeten niet schriftelijk gebeuren, maar om bewijsredenen is dit wel aan te raden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reyns-advocaten.be

Wat als je kosten koper niet kunt betalen?

Sinds 2018 is het niet meer mogelijk om meer dan 100 procent van de woningwaarde te lenen voor je hypotheek. Dit betekent dat je de kosten koper niet meer kun meefinancieren in 2023. De kosten koper dien je dus te betalen van eigen geld. Als je onvoldoende spaargeld hebt, kan een schenking mogelijk een uitkomst zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hypotheker.nl

Wat gebeurt er na tekenen koopovereenkomst?

Na het tekenen van het koopcontract heb je nog drie dagen (waarvan minstens twee werkdagen) om er zonder opgaaf van redenen van af te zien. Na deze tijd kan dit alleen via de ontbindende voorwaarden. De verkoper vraagt u om een garantie van meestal 10% van de verkoopprijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nn.nl

Hoe bindend is een mondelinge koopovereenkomst?

Een mondelinge overeenkomst is in principe net zo rechtsgeldig als een schriftelijke overeenkomst. In de wet is echter bepaald dat de koop van een woning tussen particuliere partijen schriftelijk wordt aangegaan. Juridisch noemen wij dit het 'schriftelijkheidsvereiste'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arag.nl

Kun je nog onder een voorlopig koopcontract uit?

Na de drie dagen bedenktijd is de aankoop - mits anders beschreven in het koopcontract – definitief. Na deze bedenktijd kun je nog steeds onder het koopcontract uitkomen, maar ben je verplicht om een boete betalen van 10% van de verkoopprijs.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op hofstedemakelaardij.nl

Hoe kom ik onder een getekende offerte uit?

Een ondertekende offerte is bindend.

Die kan kan je niet zomaar verbreken. Je klant kan wel beslissen om de opdracht niet te laten uitvoeren, zonder dat hij daarvoor een goede reden moet opgeven. Je kan hem dus niet verplichten om het project te laten doorgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op teamleader.nl

Is een orderbevestiging een overeenkomst?

Door ondertekening van orderbevestiging door consument is een overeenkomst tot stand gekomen. Ondernemer vordert op goede gronden nakoming. Het geschil vloeit voort uit een op 19 juli 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op degeschillencommissie.nl

Wat staat er op een orderbevestiging?

Een orderbevestiging is een document of e-mail waarin de details van een bestelling worden bevestigd. Een orderbevestiging bevat informatie zoals de producten of diensten die zijn besteld, de prijs, de verzend- en betalingsvoorwaarden, de leveringsinformatie en eventuele extra kosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theecomagency.nl