Kan je dan mij zeggen?

Wat is goed: 'Zij dansen beter dan ik of dan mij'? Eigenlijk moet je hier dan ik gebruiken, maar in de praktijk komt dan mij veel voor – zeker in spreektaal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op av-taaltraining.nl

Is het dan mij of dan ik?

In sommige gevallen is zowel ik als mij mogelijk na dan, maar dan is er een betekenisverschil. Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is ik de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is mij correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het beter dan ik of beter dan mij?

Juist is: 'beter dan ik'. Het is een verkotring van: 'hij zingt beter dan ik zing'. Bij vergelijkingen met 'als' gebeurt hetzelfde: hij zingt net zo goed als ik (zing). 'Dan' is juist bij vergelijkingen die een ongelijkheid uitdrukken: ik ben ouder dan zij, hij is groter dan zijn broer, dat kost veel meer dan ik dacht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op managementsite.nl

Kan je een zin beginnen met dan?

Zinnen die beginnen met voegwoorden als 'en' of 'maar' of 'want' of 'omdat'. Voegwoorden zijn woorden die deelzinnen met elkaar verbinden. Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scriptium.nl

Wat is beter me of mij?

Me is geen bezittelijk voornaamwoord

Dat moet zijn: mijn broer, mijn fiets, mijn taalfout. Tip: vervang me door mij. Klinkt dat vreemd? Dan moet het mijn zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Jeroen van der Boom - Mag ik dan bij jou

21 related questions found

Hoe weet ik of mij?

Ik is de onderwerpsvorm van de eerste persoon enkelvoud. Die wordt gebruikt als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult. Mij (of me) is de voorwerpsvorm.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is me moeder goed Nederlands?

'Me moeder', 'me sleutels', 'me fiets'. Nee, nee, nee, geen 'me' meer, maar 'm'n' of 'mijn'! Je schrijft dus 'mijn fiets', 'mijn broer', 'mijn kamer' en 'mijn huisgenoten'.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taalvoutjes.nl

Waar mag je een zin niet mee beginnen?

Volgens een ongeschreven regel mogen zinnen niet met een voegwoord beginnen. Voegwoorden verbinden gewoonlijk een hoofdzin met een voorafgaande hoofdzin. Deze zinnen dienen dan idealiter een samengestelde zin te vormen, met een komma er tussen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op apuntateuna.es

Hoe gebruik je dan wel in een zin?

Dan wel betekent 'of' of 'of anders'. Een paar voorbeelden met dit dan wel: Je moet een negatieve testuitslag dan wel een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Via het contactformulier kunt u een afspraak maken dan wel een offerte aanvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Kan je een mail met ik beginnen?

Zorg voor een vriendelijke inleiding en start je bericht nooit met 'ik'. Houd de e-mail kort en ben zo concreet mogelijk. Een slimme lay-out helpt je daarbij. Gebruik geen afkortingen van vaste uitdrukkingen zoals MVG (met vriendelijke groeten) of gr (groeten).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reginacoeli.nl

Is het meer dan mij of dan ik?

In de meeste gevallen is het aan te bevelen om na een vergrotende trap (zoals groter, jonger, beter) + dan de vorm ik te gebruiken, omdat de zin een onderwerpsvorm vereist.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kun of kan je mij vertellen?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Is het Ik ben ouder dan jou of jij?

Als het voornaamwoord de functie van onderwerp vervult, is jij de correcte vorm. Als het om een lijdend of meewerkend voorwerp gaat, is jou correct.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kan jij dan ook of kun jij dan ook?

Het is allebei goed. Je kunt is ouder en daardoor voor sommige mensen beter. Je kan is voor anderen juist weer wat moderner en aansprekender. Vaak krijgt 'Je kunt je nu inschrijven' in Nederland de voorkeur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe schrijf je dan?

In de zin Je mag op kosten van de zaak dineren, maar dan wel een beetje goedkoop wordt dan wel anders gebruikt. Dan is een bijwoord met als betekenis 'deze keer'. Wel functioneert als bijwoord ter bevestiging. Ook in deze betekenis wordt dan wel als twee woorden geschreven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het als of dan?

Dan gebruik je om een verschil aan te geven, als gebruik je in een vergelijking met 'zo' of 'even': Grietje is even blond als Hans, maar Hans is langer dan Grietje. Sneller, hoger, sterker: dat zijn allemaal voorbeelden van de vergrotende trap. De vergrotende trap gebruik je om een verschil aan te geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Wat is de juiste zin?

De gebruikelijke woordvolgorde in een Nederlandse zin is: onderwerp + persoonsvorm + rest van de zin. Je hoeft niet altijd met het onderwerp te beginnen. Soms begin je met het werkwoord of met een ander deel van de zin. Het hangt ervan af welk deel van de zin je nadruk wilt geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Kan een komma voor dan?

en, maar, of, dan (wel), dus en want, wanneer, als, terwijl, zodra, voordat, voor, nu, toen, nadat, zolang als, totdat, sinds, doordat, zodat, waardoor, omdat, opdat, indien, mits, tenzij, hoewel, ofschoon, ondanks dat, zoals, alsof, dat, of… Ik geef Anne een bloem, want ik vind haar lief.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taal-oefenen.nl

Hoe bouw je een goede zin op?

De juiste volgorde van een Nederlandse zin
  1. De normale zin. Volgorde: Onderwerp – persoonsvorm – rest van de zin – infinitief/perfectum. ...
  2. Inversie. Volgorde: Persoonsvorm – onderwerp – rest van de zin – infinitief/perfectum. ...
  3. De bijzinstructuur. Volgorde: onderwerp – rest van de zin – alle werkwoorden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reginacoeli.nl

Is het me vader of mijn vader?

Ook kun je met een bezittelijk voornaamwoord relaties aanduiden: Dat is mijn vader en zijn broer. In mijn huis woon ik met mijn man en mijn twee kinderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op niow.nl

Heeft me of heeft mij?

De nadruk is voor mij inderdaad het verschil, vergelijk de volgende zinnen: 'Hans heeft me uitgenodigd' - objectieve, simpele mededeling. en: 'Hans heeft mij uitgenodigd' - ademt voor mijn gevoel een sfeer van 'Verrek, hij heeft mij uitgenodigd, en niet al die andere mensen die hij had kunnen vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schrijvenonline.org

Kun je me gebruiken?

Het woordje 'me' is vooralsnog geen bezittelijk voornaamwoord. Het kan wel een persoonlijk of wederkerend voornaamwoord zijn: 'de leraar vroeg ME of ik ME verveeld had tijdens het maken van MIJN proefwerk'. Dat mooie woordje 'mijn' is het enige bezittelijk voornaamwoord dat aangeeft dat iets echt van mij is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op schooltv.nl

Zou je me of mij?

Als niet-onderwerpsvorm kunnen we zowel me als mij gebruiken. Het is aan te bevelen om zo veel mogelijk de gereduceerde vorm me te gebruiken. Overmatig gebruik van de volle vorm mij maakt zowel gesproken als geschreven taal onnatuurlijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het liever dan of liever als?

Toelichting. Volgens de traditionele regels komt er na een vergrotende trap en na ander(e) en anders, dan: groter dan, liever dan, interessanter dan, moeilijker dan, iets anders dan enzovoort.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Is het je of jij?

Jij is goed als er nadruk op ligt: 'Niet ik, maar jij zou het doen! ' Je is het minder nadrukkelijke alternatief: 'Het lukt wel, maar je mag altijd helpen. ' Je kan ook 'men', 'jou' of 'jouw' betekenen. Je en jij kunnen als onderwerpsvorm meestal door elkaar heen gebruikt worden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl