Kan je je ontslag terugdraaien?

Wanneer u zelf ontslag neemt, geldt er geen bedenktijd en kunt u niet zomaar op uw ontslag terugkomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kan een werkgever terugkomen op ontslag?

De opzegging van de arbeidsovereenkomst is een eenzijdige rechtshandeling die de werkgever niet zonder instemming van de werknemer kan intrekken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op huijzer-advocaten.nl

Wat als je spijt hebt van je ontslag?

Je kunt naar je werkgever gaan en vertellen dat er spijt van hebt, en vragen of het ontslag ongedaan gemaakt kan worden. Als er overbezetting is zal hij je niet terug nemen, of het moet uit coulance zijn, maar hij is het niet verplicht.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Kan ik mij ziekmelden na ontslag?

Zodra uw werknemer uit dienst is, is hij niet meer verzekerd voor de Ziektewet. Maar als hij dan ziek wordt, kan hij soms toch een Ziektewet-uitkering krijgen. Dit heet nawerking. Een werknemer heeft namelijk recht op een Ziektewet-uitkering als hij ziek wordt binnen 4 weken nadat hij uit dienst is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat zijn de gevolgen van zelf ontslag nemen?

Als u zelf ontslag neemt, heeft dat een aantal gevolgen. U heeft bijvoorbeeld meestal geen recht op een ontslagvergoeding of WW-uitkering. Verder moet u zich houden aan de opzegtermijn en andere afspraken zoals een concurrentiebeding. Als u aan alles gedacht heeft, neemt u schriftelijk ontslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

5 tips voor een ontslaggesprek | Acerta

30 related questions found

Hoe lang word je geschorst na zelf ontslag?

U hebt uw werk verlaten? In geval van werkverlating zonder wettige reden, kunt u een verwittiging krijgen of kunt u van het recht op uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 52 weken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rva.be

Kan een ontslag geweigerd worden?

Het gebeurt daarom wel vaker dat een werkgever een werknemer die ontslag wil nemen, tracht op andere gedachten te brengen. Toch kan een werkgever een ontslag niet als zodanig weigeren. Het ontslag is niets meer dan de eenzijdige wilsuiting van één van de contractspartijen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Wat als je ziek wordt in je opzegperiode?

Wanneer een werknemer tijdens de opzeggingstermijn ziek wordt, wordt de opzeggingstermijn dus stilgelegd en zal deze pas verder beginnen lopen vanaf de eerste dag dat de werknemer opnieuw komt werken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unizo.be

Wat als je ziek valt tijdens opzegtermijn?

Wie tijdens een periode van ziekte ontslagen wordt, wordt geldig ontslagen, doch de opzeggingstermijn begint pas te lopen na de ziekteperiode. Wie tijdens de opzeggingstermijn ziek wordt, ziet tijdens de periode van ziekte de opzeggingstermijn geschorst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op elfri.be

Hoe lang mag je ziek zijn voor ontslag?

Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte of arbeidsongeschiktheid mag u niet worden ontslagen. Hierop zijn enkele uitzonderingen. Bent u langer dan 2 jaar ziek of arbeidsongeschikt? Dan kan uw werkgever ontslag voor u aanvragen bij UWV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat is een goede reden voor ontslag?

U vertoont verwijtbaar gedrag of u bent verwijtbaar nalatig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma's vervalst, collega's bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is vertrouwensbreuk reden tot ontslag?

Een ontslag als gevolg van een vertrouwensbreuk kan bijvoorbeeld ontstaan in een situatie waarin de werknemer zich probeert te bevoordelen ten opzichte van zijn/haar werkgever. Of ingeval de werknemer stelt in het kader van zijn functie bepaalde klanten te hebben bezocht, maar dat in werkelijkheid niet gedaan heeft.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op smitensmitadvocaten.nl

Hoe zeg je tegen je baas dat je stopt?

Tips bij het ontslag nemen
  1. Vertel het je baas eerst. De verleiding is waarschijnlijk groot om het eerst aan je BFF's op werk te vertellen, maar je baas is toch echt de eerste persoon die het moet weten. ...
  2. Vertel waarom je weggaat. ...
  3. Wees dankbaar. ...
  4. Bied aan te helpen met de verandering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bedrock.nl

Kun je mondeling ontslag nemen?

Als u ontslag wil nemen, moet u dat schriftelijk doen. U moet zich houden aan de afgesproken opzegtermijn. Deze staat in uw arbeidsovereenkomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan je per direct stoppen met werken?

U kunt een contract met uw werkgever per direct opzeggen als daar een dringende reden voor is. Dat heet een ontslag op staande voet. Deze dringende reden moet u ook direct aan uw werkgever kenbaar maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan mijn nieuwe werkgever zien dat ik ontslagen ben?

Je ontslag verzwijgen is echter geen goed idee. De kans is groot dat je nieuwe werkgever het toch te weten komt. Zeker als je binnen dezelfde sector solliciteert, heeft je nieuwe werkgever hoogstwaarschijnlijk wel zakelijke connecties met je vorige. De nieuwe werkgever kan ook bij de vorige om referenties vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op be.indeed.com

Wat als je het niet eens bent met ontslag?

Informatie voor de werkgever

Verder bent u verplicht de dringende reden bij het ontslag op staande voet meteen kenbaar te maken aan de werknemer. Als uw werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, kan hij het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Heb je altijd recht om ontslag te nemen?

Het staat jou als je werkgever vrij om op ieder moment het dienstverband op te zeggen. Ontslag nemen bij een vast contract (onbepaalde tijd) kan in principe altijd, maar wel met inachtneming van je opzegtermijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischplatform.nl

Kan ik zelf ontslag nemen zonder opzegtermijn?

Als je medewerker de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder een (toereikende) opzeggingstermijn na te leven, moet hij jou een verbrekingsvergoeding betalen. Dat is dus ook het geval als je medewerker ontslag neemt en je bedrijf meteen wil verlaten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op acerta.be

Wat gebeurt er met mijn vakantiedagen bij ontslag?

Bij beëindiging van uw dienstverband heeft u als werknemer recht op uitbetaling van uw opgebouwde maar nog niet genoten vakantiedagen. Daarnaast zal de werkgever u ook de tot aan de ontslagdatum opgebouwde vakantietoeslag moeten uitbetalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ontslag.nl

Wat zijn redenen om geschorst te worden?

Redenen voor schorsing kunnen zijn: voortdurend storend, agressief gedrag, hevige conflicten of gedrag waardoor de veiligheid van andere leerlingen niet gewaarborgd kan worden. In het basisonderwijs mag een leerling voor maximaal één week worden geschorst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wij-leren.nl

Hoe merk je dat je baas je weg wilt hebben?

Je wordt aangesproken op resultaten terwijl dit in het verleden niet gebeurde. Je merkt dat je opeens gemeden wordt in bepaalde zaken terwijl men jou daar vroeger bij zou betrekken. Je krijgt bepaalde informatie niet meer doorgespeeld en je merkt dat je niet meer serieus genomen wordt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op desteven.nl

Hoe collega's vertellen dat je vertrekt?

Je kunt dit het beste zo snel mogelijk laten weten via een mail . Hierin vraag je of het mogelijk is om elkaar nog persoonlijk te spreken. Bij de meeste bedrijven voer je daarna een ontslaggesprek . Vervolgens is het tijd om je collega's op de hoogte te brengen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Hoe herken je een slechte baas?

Ze geloven dat dingen uitvoeren hun enige taak is. Een heldere visie of marsrichting ontbreekt. Ze nemen beslissingen die de wenkbrauwen doen fronsen. Collega's en ondergeschikten stellen zich vragen en betwijfelen of de genomen beslissingen wel de beste zijn voor het bedrijf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jobat.be

Is reden van ontslag verplicht?

Wettelijk is de werkgever niet verplicht om aan een werknemer toe te lichten waarom hij wordt ontslagen. Maar een werknemer heeft het recht om de redenen te kennen die tot deze beslissing hebben geleid; hij kan u daar schriftelijk via aangetekende brief om vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op partena-professional.be