Kan je kunt u?

U kunt en u kan zijn allebei correct. In Nederland wordt u kan informeler en in geschreven taal minder verzorgd gevonden dan u kunt. In België wordt het gebruik van u kan niet als informeel beschouwd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe kan u of hoe kunt u?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit 'm in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandale.nl

Is het kunt of kan?

Je kunt en je kan zijn allebei correct.

In Nederland wordt je kan informeler gevonden dan je kunt. In België wordt het gebruik van je kan niet als informeler beschouwd. Vergelijkbare werkwoorden zijn willen en zullen: je wilt / je wil, je zult / je zal.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is kunt een werkwoord?

Het werkwoord kunnen heeft twee varianten bij de jij-vorm: je kunt en je kan. Beide vormen zijn dus juist, maar er is wel een verschil in gebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op av-taaltraining.nl

Kun en kan verschil?

Je kunt en je kan zijn allebei correct. De vorm kun(t) is de neutrale vorm in het hele taalgebied: je kunt, jij kunt, kun je, kun jij. In België is ook de vorm kan neutraal; in Nederland wordt die als informeler beschouwd: je kan, jij kan, kan je, kan jij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Je kan of je kunt?

33 related questions found

Kunnen in het Nederlands?

Kunnen: 'in staat zijn te doen', 'mogelijk zijn'

Kunnen betekent 'in staat zijn om iets te doen', 'ergens de capaciteiten voor hebben' en 'mogelijk zijn'. Voorbeelden: Ze kan goed Nederlands spreken. Hij kan heel hard fietsen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is Kun een werkwoord?

Bij de vervoeging van het werkwoord 'kunnen' gelden geen duidelijke regels. Je moet uit je hoofd leren hoe je dit werkwoord vervoegt. Met Slimleren kun je op een leuke manier thuis extra oefenen met de vakken waar jij moeite mee hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slimleren.nl

Hoe vervoeg je kunnen?

Vervoeging van doen
 1. Onvoltooid tegenwoordige tijd. ik doe. jij doet. ...
 2. Onvoltooid verleden tijd. ik deed. ...
 3. Voltooid tegenwoordige tijd. ik heb gedaan. ...
 4. Voltooid verleden tijd. ik had gedaan. ...
 5. Toekomende tijd I. ik zal doen. ...
 6. Toekomende tijd II. ik zal gedaan hebben. ...
 7. Conditionalis I. ik zou doen. ...
 8. Conditionalis II. ik zou hebben gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vertalen.nu

Hoe vervoeg je het werkwoord kunnen?

Werkwoorden "kunnen"
 • onvoltooid tegenwoordige tijd (ott) ik. kan. ...
 • voltooid tegenwoordige tijd (vtt) ik. heb gekund. ...
 • onvoltooid verleden tijd (ovt) ik. kon. ...
 • voltooid verleden tijd (vvt) ik. had gekund. ...
 • onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd (ottt) ik. zal kunnen. ...
 • voltooid tegenwoordige toekomende tijd (vttt) ik. zal gekund hebben.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.bab.la

Zou u of wilt u?

Zoudt u is erg formeel; de gewone vorm bij u is zou. (1b) Meneer, zou u ons willen helpen? (2a) Zou u, alvorens een besluit te nemen, het rapport van de onderzoekscommissie kunnen nalezen? (3b) U zou mij hier een groot genoegen mee doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Kan er een komma voor en?

Is het waar dat er nooit een komma voor en mag staan? Nee, dat is niet waar. Als een komma de duidelijkheid of leesbaarheid van een zin vergroot, kan hij worden toegevoegd, óók voor en.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Is het wil of wilt u?

U wil en u wilt zijn beide correct. In Nederland wordt de voorkeur gegeven aan “u wilt”, zeker in formele of academische teksten. In Vlaanderen is “u wil” ook heel gebruikelijk.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Zal of zult zijn?

Je zult en je zal zijn allebei correct.

In Nederland wordt je zal informeler gevonden dan je zult. In België wordt het gebruik van je zal niet als informeler beschouwd. Vergelijkbare werkwoorden zijn kunnen en willen: je kunt / je kan, je wilt / je wil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Is het u of uw dochter?

Je schrijft een 'w' als je 'u' combineert met een substantief. Het substantief staat direct achter 'uw'. Je schrijft dus een 'w' als je 'u' possessief gebruikt. Uw koffie staat klaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op zininnederlands.be

Is het zij wilt of zij wil?

Zij wil, zonder t, is de enige correcte variant. Op dit moment wordt “zij wilt” nog niet geaccepteerd als Standaardnederlands. Zij wil met haar vriendin op vakantie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op scribbr.nl

Is het uw of uw?

Conform de andere persoonlijke voornaamwoorden, schrijven we u (en ook het bezittelijk voornaamwoord uw) met een kleine letter, behalve als het aan het begin van een zin staat. (1) Ik verzoek u vriendelijk om te vertrekken. (2) We hebben uw boek gevonden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op taaladvies.net

Kunnen grammatica?

Kunnen heeft de betekenis van in staat zijn (te) of mogelijk zijn (te). Kunnen is een hulpwerkwoord en wordt daarom altijd gevolgd door een infinitief (of de zin kan zo herschreven worden dat dit alsnog het geval is). Het kan vriezen en het kan dooien. Dat kan worden geregeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikibooks.org

Hoe vervoeg je een sterk werkwoord?

Bij sterke werkwoorden (ook wel 'onregelmatige werkwoorden' genoemd) verandert de klinker in de verleden tijd en eindigt het voltooid deelwoord op -en: lezen - las - gelezen. lopen - liep - gelopen. helpen - hielp - geholpen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onzetaal.nl

Hoe herken je verleden tijd?

De persoonsvorm in de verleden tijd spel je met te(n) of de(n) achter de stam. Als de stam al op een t of een d eindigt, schrijf je dubbel t of dubbel d.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op braint.nl

Heb Of hebt gedaan?

Als een werkwoordelijke eindgroep met een voltooid deelwoord meer dan twee werkwoorden bevat, staat het voltooid deelwoord bij voorkeur helemaal in het begin van de eindgroep of volledig aan het eind, maar beter niet tussen de andere werkwoorden in. Hij zou dat onderzoek gedaan moeten hebben / moeten hebben gedaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Hoe vervoeg je pouvoir?

Vervoeging van pouvoir
 • je peux.
 • tu peux.
 • il/elle peut.
 • nous pouvons.
 • vous pouvez.
 • ils/elles peuvent.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vertalen.nu

Is wou goed Nederlands?

Voor het enkelvoud zijn wilde en wou allebei correcte verledentijdsvormen. Voor het meervoud is wilden de correcte verledentijdsvorm. In de spreektaal wordt voor het meervoud weleens wouden of wouen gebruikt, maar in verzorgd taalgebruik kunt u die vormen beter vermijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vlaanderen.be

Kunnen meervoud?

kon (enkelv.) konden (meerv.)

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wiktionary.org