Kan politie zonder meting boete geven?

Het is niet nodig dat er van die meting een foto of iets anders in het dossier moet zitten. De verbalisant wordt op zijn woord geloofd omdat hij een ambtsedig proces- verbaal heeft opgemaakt. Aan de inhoud daarvan wordt door een rechter zelden getwijfeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijbewijsingevorderd.nl

Hoe werkt een politie meting?

Een lasergun meet de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. Hij doet dat met de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een lasergun laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Hoeveel tijd heeft politie om boete op te sturen?

Na de verzending kan het nog enkele dagen duren alvorens je het P.V. ontvangt, maar de datum van ontvangst telt niet. Twee data zijn van belang om te beoordelen of de termijn van 14 dagen werd gerespecteerd: de datum van de (vaststelling) van de overtreding en de datum van verzending.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op jureca.be

Hoe kom je onder een boete uit?

Om een onterechte boete aan te vechten, stelt u een bezwaarschrift op. In dit bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom de boete volgens u onterecht is. De Officier van Justitie besluit over uw bezwaarschrift. Het kan zijn dat u de boete niet hoeft te betalen of slechts een kleinere som hoeft te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op onterechteboete.nl

Wat gebeurt er als je gelaserd wordt?

De lasergun zendt constant lichtpulsen uit die dan weer worden weerkaatst door de auto of een ander motorrijtuig. Dit gebeurt met de snelheid van het licht (299.792.458 meter/seconde) en omdat die snelheid bekend is, kan de lasergun precies berekenen hoe ver een auto verwijderd is en hoe snel die rijdt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op advocaat-verkeersstrafrecht.nl

Aangehouden en toch geen bekeuring ... zo doe je dat!

34 related questions found

Waar mag politie niet laseren?

De politie mag niet laseren vlak achter een bord dat een snelheidslimiet aangeeft. Gebeurt dat wel dan leidt dat tot vrijspraak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijbewijsingevorderd.nl

Kan je een boete krijgen door een lasergun?

Juridisch gezien is er geen bezwaar tegen het verbaliseren op kenteken bij gebruik van de lasergun. Omdat echter bij het gebruik van de lasergun meestal geen fotografische- of videoregistratie van de gedraging of overtreding plaatsvindt, moet in beginsel tot staandehouding worden overgegaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op appjection.nl

Kan politie achteraf boete geven?

Wanneer je een overtreding maakt, moet de politie je daadwerkelijk staande houden. Dit is volgens de wet verplicht. Op deze manier kan namelijk vastgesteld worden wie er achter het stuur zit en wie de overtreding heeft gemaakt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boete.nu

Hoe weet je dat je boete hebt?

In het Digitaal Loket kunt u controleren of u echt een verkeersboete moet betalen. Via de button Digitaal Loket rechtsboven op deze pagina kunt u met uw DigiD-gegevens inloggen in het Digitaal Loket. Hebt u een leaseauto? Dan kunt u in het Digitaal Loket de boete opzoeken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Kan je 2 keer boete op dezelfde weg?

Soms komt het voor dat iemand twee boetes krijgt voor hetzelfde feit. Dit is in strijd met het 'ne bis in idem-beginsel' ofwel het “het verbod op dubbele bestraffing''. Iemand mag niet tweemaal bestraft worden voor hetzelfde feit. In geval van het krijgen van een dubbele boete is een van de boetes vernietigbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op automotivetax.nl

Kan je online zien of je een boete hebt?

Ga dan naar mijn.overheid.nl. Hiervoor hebt u wel DigiD nodig. Op deze website van de overheid kunt u aangeven dat u de berichtenbox wilt gebruiken. En dat u hierin ook post van het CJIB wilt krijgen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjib.nl

Hoe lang duurt het voordat boete zichtbaar is?

De tijd tussen de overtreding en de bekeuring op de deurmat, is meestal slechts enkele dagen. Flitsfoto's kunnen worden opgevraagd bij het digitaal loket van het CJIB.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Hoe lang duurt het voordat je een boete thuis krijgt?

Gaat het om een lichte verkeersovertreding? Deze worden meestal binnen vier maanden verstuurd. Gaat het om een gehuurd voertuig, dan kan het acht maanden duren. In sommige gevallen duurt het langer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl

Wat mag de politie vragen?

Alleen met toestemming van een rechter-commissaris mag de politie zogenoemde 'gevoelige' gegevens opvragen – godsdienst, ras, gezondheid, politieke of seksuele voorkeur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op decorrespondent.nl

Wat kost 1 km te hard rijden?

10 km/h: € 77. 15 km/h: € 148. 20 km/h: € 209. 25 km/h: € 280.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Kan je je eerste boete kwijtschelden?

Wanneer u bij controle een boete krijgt opgelegd kunt u, wanneer u over zo'n reisproduct beschikt, maximaal drie keer per jaar een verzoek indienen om deze boete kwijt te schelden. Dit kan uitsluitend schriftelijk via dit formulier.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op klantenservice.keolis.nl

Wat mag een agent als hij alleen is?

Kan je een bronvermelding geven? Een agent mag ook een bekeuring uitschrijven als hij alleen is. De visie van een agent telt voor 2 als het voor de rechter zou komen. Motor agenten rijden meestal alleen en mogen je ook bekeuren als ze je staande houden voor een overtreding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe lang duurt een boete via de officier van justitie?

De beslistermijn

De officier van justitie moet binnen zestien weken nadat de beroepstermijn is verstreken beslissen. De beroepstermijn is zes weken na de dag van ontvangst van de verkeersboete (de brief van het CJIB).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bezwaartegenverkeersboetes.nl

Wat als je niet akkoord bent met boete?

Ben je niet akkoord met de vaststelling van de politie en weiger je de boete te betalen? Dan moet je binnen de 30 dagen na verzending van het verzoek een gemotiveerd bezwaar sturen. In dat geval mag je de herinnering tot betaling die je zal ontvangen negeren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Heb ik een politie boete?

Voor een overzicht van de boetes die op uw naam staan, gaat u naar de website van het CJIB. In enkele stappen vult u uw gegevens in en verstuurt u het formulier via de digitale weg naar het CJIB. Let op: u kunt zelf uw foto opvragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Kan de politie je zomaar staande houden?

De politie mag alleen aanhouden als u verdachte bent van een strafbaar feit. Er zijn wel uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een verdenking van terrorisme. Dan gaat het om zo'n ernstig strafbaar feit dat ook een aanwijzing genoeg is. Er hoeft dan nog geen duidelijk vermoeden te zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kantoorvanbreukelen.nl

Hoe ver kan de politie laseren?

De politie gebruikt verschillende laserguns. Het veelgebruikte model UltraLyte mogen ze inzetten voor een afstand van maximaal 610 meter. De UltraLyte LR heeft een groter bereik en kan de snelheid van een auto meten tot maximaal 1.000 meter verderop. Een volledige kilometer, dus.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op topgear.nl

Hoe hard mag je rijden zonder geflitst te worden?

Je kan in de praktijk dus gerust 128 km/u rijden zonder dat er een geregistreerde overtreding bij komt kijken. We spreken voor alle duidelijkheid over de reële snelheid, die kan verschillen van wat je op je tellers ziet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gocar.be

Hoeveel correctie bij lasergun?

Om met 100% zekerheid te kunnen garanderen dat iemand te hard heeft gereden, trekt de politie van de gemeten snelheid een paar kilometer af. De meetcorrecties zijn: bij minder dan 100 km/u: 3 kilometer meetcorrectie. bij meer dan 100 km/u: 3 procent meetcorrectie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op om.nl