Kun je zelf ontslag nemen als je in de Ziektewet zit?

Ik ben ziek en neem zelf ontslag - kan ik een WW-uitkering krijgen? Als je zelf ontslag neemt, ben je zelf verantwoordelijk voor je werkloosheid. Daarom krijg je (meestal) geen WW-uitkering. Dat geldt in principe ook in situaties waarin je ziek bent en zelf ontslag neemt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Kun je je baan opzeggen als je in de Ziektewet zit?

Je mag ontslag nemen tijdens ziekte voor een nieuwe baan maar vaak is dat niet verstandig. Het beste is om te wachten totdat je hersteld bent om te voorkomen dat je direct uitvalt in je nieuwe baan en dus kans op ontslag tijdens je proeftijd hebt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Kan ik ontslag nemen tijdens mijn re-integratie?

Het nemen van ontslag tijdens re-integratie kan verschillende gevolgen hebben, zowel voor jou als voor je werkgever. Als je als werknemer ontslag neemt tijdens re-integratie, kan dit gevolgen hebben voor je financiële situatie. Je ontvangt geen salaris meer en je kunt je recht op een ontslagvergoeding verliezen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wat gebeurt er als je ziek uit dienst gaat?

Op de laatste dag van uw dienstverband meldt uw werkgever u ziek bij UWV. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Vraag het wel na bij uw werkgever of hij dit gedaan heeft. Vanaf het moment dat uw dienstverband eindigt, hoeft uw werkgever u geen loon meer te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Kun je solliciteren als je ziek bent?

Verplicht solliciteren tijdens ziekte

Als je een Ziektewetuitkering hebt, kan het UWV je verplichten om te solliciteren. Vaak legt het UWV die verplichting pas op na acht weken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Zelf ontslag nemen? Vergeet deze drie punten niet!

38 related questions found

Kan mijn nieuwe werkgever zien dat ik in de Ziektewet zit?

Je mag een ziekte verzwijgen als je werk er niet onder lijdt. Ook bij een sollicitatie hoef je een toekomstige werkgever niet te vertellen dat je ziek bent. Voorwaarde is dat je ziekte de uitvoering van je taken niet in de weg staat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cvster.nl

Wat zijn de regels als je in de Ziektewet zit?

Meestal moet uw werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen als u ziek bent. Bij een vast contract moet uw werkgever dat maximaal 2 jaar doen. De werkgever kan uw loon tijdelijk of helemaal stopzetten als u zich niet houdt aan de regels voor re-integratie. Of als u weigert passend werk te doen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Wat mag een werkgever niet doen bij ziekte?

U mag als werkgever niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. Een werknemer die zich ziekmeldt, heeft het recht om zijn ziektebeeld niet te melden. Vaak wil een zieke werknemer best vertellen wat er aan de hand is, maar dan nog mag u deze (medische) informatie niet vastleggen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op arboned.nl

Kan je baas je verplichten om te werken als je ziek bent?

Ja. Je werkgever mag van je verwachten dat je het werk doet dat je nog wel kan doen met je ziekte of problemen. Dat mag hij, omdat hij ook verplicht is je loon door te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fnv.nl

Wat zijn mijn rechten als werknemer bij ziekte?

Als u ziek bent, moet uw werkgever uw loon doorbetalen over een periode van maximaal 104 weken. De werkgever moet minimaal 70% van het laatstverdiende loon betalen en de eerste 52 weken ten minste het wettelijke minimumloon. Of de werkgever meer moet betalen, moet uit uw arbeidscontract of cao blijken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op das.nl

Hoe vaak contact met leidinggevende tijdens ziekte?

Er zijn geen vaste regels of wetten die bepalen hoe vaak je werkgever contact met je mag opnemen. Uiteraard wil je niet dat je werkgever je constant belt om werkgerelateerde vragen te stellen, en dat mag ook niet: het zou je herstel negatief kunnen beïnvloeden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.indeed.com

Wat kun je wel en niet tegen een bedrijfsarts zeggen?

Het is absoluut onverstandig om aan te geven dat je écht niet meer wilt werken en/of terugkeren of dat je weigert om mee te werken aan het re-integratieplan dat de bedrijfsarts voor je heeft opgesteld. Als je je niet kunt vinden in dat plan, kun je aangeven wat je er niet prettig aan vindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intermediair.nl

Wat is beter Ziektewet of WW?

De Ziektewet-uitkering is meestal netto iets hoger omdat wij meteen het vakantiegeld betalen. Bij een WW-uitkering reserveren wij dit en betalen wij dit in mei. Uw rechten en plichten bij een Ziektewet-uitkering zijn anders dan de rechten en plichten van een WW-uitkering.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat moet ik doen als ik niet meer kan werken?

Als u niet meer kunt werken, kunt u een WIA-uitkering krijgen. Vraag deze uitkering samen met uw werkgever aan. Misschien kunt u vrijwilligerswerk gaan doen. Het kan moeilijk zijn om te accepteren dat u niet meer kunt werken voor geld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op thuisarts.nl

Hoe meld ik mijn werknemer ziek uit dienst?

Gaat uw werknemer ziek uit dienst, dan kunt u hem uiterlijk op de laatste dag van zijn dienstverband ziek melden. U doet dit via de Verzuimmelder op het werkgeversportaal van UWV: Ga naar uwv.nl/werkgeversportaal. Log hier in via eHerkenning.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Hoe lang kun je in de Ziektewet lopen?

De primaire arbeidsongeschiktheid duurt maximaal twaalf maanden. Ze begint vanaf de datum waarop de adviserend geneesheer van je ziekenfonds je arbeidsongeschiktheid goedkeurt. Wanneer je arbeidsongeschiktheid langer dan een jaar duurt, krijg je het statuut van invalide.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mloz.be

Wat gebeurt er als je je werk helemaal niet meer zou kunnen doen door arbeidsongeschiktheid?

Nadat u 88 weken ziek bent, en u door uw gezondheidssituatie niet meer (volledig) aan het werk kunt, kunt u een WIA-uitkering aanvragen. Na uw aanvraag krijgt u eerst een gesprek met een arts en een arbeidsdeskundige. Deze kijken wat u met uw ziekte of handicap nog wel kunt en wat u kunt verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat gebeurt er als je 1 jaar in de Ziektewet zit?

Als u ongeveer een jaar ziek bent, krijgt u mogelijk een Ziektewet-beoordeling. Dit is een gesprek met een verzekeringsarts en meestal ook met een arbeidsdeskundige. Zij beoordelen of u nog kunt werken en wat u daarmee kunt verdienen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op uwv.nl

Wat hoef je niet te vertellen bij sollicitatie?

Welke vragen mogen niet gesteld worden tijdens een sollicitatiegesprek? Een werkgever mag u tijdens de sollicitatieprocedure alleen vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarop u solliciteert. Hij mag u in de regel geen vragen stellen over privézaken of uw gezondheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie bepaalt of je ziek bent?

Arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan wel beoordelen of je ziek bent, een inschatting maken van de duur van je ziekte, bepalen welke taken je nog kunt uitvoeren en advies geven aan je werkgever hoe zij jou kunnen ondersteunen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cnv.nl

Heb je recht op transitievergoeding als je ziek uit dienst gaat?

Een werkgever moet loon doorbetalen aan een zieke werknemer. Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op een transitievergoeding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel geld krijg je als je ziek uit dienst gaat?

Uw Ziektewet-uitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de Ziektewet-uitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Waarom niet ziek uit dienst gaan?

Dit ondanks het feit dat voor een werknemer het “beter”is om ziek uit dienst te gaan, immers de aanspraak op een WW-uitkering wordt daardoor uitgesteld en de werknemer houdt langer recht op een uitkering. In dat geval gaat de werknemer niet ziek uit dienst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strijpadvocatuur.nl

Wat zijn mijn rechten bij re-integratie?

De werkgever en werknemer hebben de volgende rechten bij re-integratie 2e spoor: Een werknemer hoeft in het eerste halfjaar geen werk te accepteren dat niet passend is. Dat wil zeggen dat het werk onvoldoende aansluit op de functionele mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding van de werknemer.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op reintegratiekiezen.nl

Wat te doen als werknemer niet meewerkt aan re-integratie?

Werkt de werknemer totaal niet mee aan de re-integratie, dan kan de werkgever hiervan melding maken bij het UWV. Het UWV kan de werknemer korten op- of zelfs uitsluiten van zijn WIA-uitkering als blijkt dat deze niet mee heeft geholpen aan zijn re-integratie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op poortwachtersloket.nl