Kunnen mensen uit Curaçao wonen in Nederland?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kan een inwoner van Curaçao in Nederland werken?

Vreemdelingen van buiten de EER en van buiten Zwitserland die in Nederland willen werken, mogen in beginsel alleen in Nederland werken als daarvoor een werkvergunning is verleend aan de werkgever. UWV verstrekt alleen een werkvergunning als aan strikte voorwaarden is voldaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Kun je zomaar in Nederland gaan wonen?

Kijk of u een verblijfsvergunning en visum nodig heeft

Om langer dan 90 dagen in Nederland te blijven heeft u misschien een verblijfsvergunning nodig. Ook heeft u misschien een bepaald visum nodig om naar Nederland te reizen. Dat hangt af van uw situatie.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Kunnen Antillianen naar Nederland?

In de volgende situaties mag u zonder visum reizen naar de Caribische Koninkrijksdelen. Dit zijn Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Let op: Ook voor visumvrije bezoekers zijn er regels om zonder visum naar de Caribische Koninkrijksdelen te reizen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Hoeveel mensen uit Curaçao wonen er in Nederland?

In 2022 waren er in totaal 135.218 Nederlanders met een migratieachtergrond met als herkomstland Curaçao.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op allecijfers.nl

Plussen En Minnen Van Het Wonen Op Curacao Of In Nederland | Bar Podcast Curacao

26 related questions found

Is er een Hema op Curaçao?

Géén HEMA!

Een groot deel van de (vrouwelijke) Nederlanders op Curaçao wil heel graag een HEMA op Curaçao, maar tot op heden is dat er niet van gekomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op naarcuracao.com

Welke nationaliteit heeft iemand uit Curaçao?

Verder bezitten de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden naast de Nederlandse nationaliteit ook het Europees burgerschap.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Heeft Curaçao een Nederlands paspoort?

Caribische delen van Nederland

Dan moet u een paspoort gebruiken. Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit: de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten; de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe noem je iemand die uit Curaçao komt?

Onder de noemer Antillianen zijn in Nederland de inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en hun nazaten bekend. Het betreft de inwoners van de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, en de Bovenwindse eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Waar wonen meeste Antillianen in Nederland?

Ruim driekwart van de in Nederland wonende eerste generatie Antillianen blijkt op Curaçao te zijn geboren, ruim 16 procent op Aruba, en Bonaire samen met de Bovenwindse Eilanden elk ruim 3 procent. Het grootste deel van de Antillianen in Nederland woont in de Randstad. En ongeveer 15% van hen woont in Rotterdam.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat gebeurt er als je in Nederland wil komen wonen?

Inschrijven bij gemeente. U schrijft zich in bij uw gemeente als u langer dan 4 maanden in Nederland komt wonen. Dit doet u uiterlijk 5 dagen na aankomst in Nederland. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wie mag in Nederland wonen?

Heeft u de nationaliteit van een EU-land, EER-land of Zwitserland? Dan mag u in Nederland wonen. Er gelden wel voorwaarden voor uw verblijf in Nederland. U mag uw familieleden meenemen, ook als zij geen EU-burger zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op juridischloket.nl

Hoe lang mag je als buitenlander in Nederland blijven?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoeveel verdien je op Curaçao?

Het gemiddelde uurloon op Curaçao is ongeveer 10 Antilliaanse gulden. Dit betekent dat als je 40 uur per week werkt ongeveer 1600 gulden per maand verdient. Dit is zo'n 750 euro per maand.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bocuracao.nl

Wat moet je doen om in Nederland te wonen?

Iedereen die langer dan 4 maanden in Nederland woont, moet zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Na deze inschrijving geeft de gemeente een Burgerservicenummer (BSN) af. Ga naar Rijksoverheid.nl voor meer informatie over Basisregistratie Personen (BRP).

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ind.nl

Wat zijn de lonen op Curaçao?

Minimum Loon Curacao 2023
  • Werknemers van 16/17 jaar (65%): Nafl. 6,96 bruto per uur.
  • Werknemers van 18 jaar (75%): Nafl. 8,03 bruto per uur.
  • Werknemers van 19 jaar (85%): Nafl. 9,10 bruto per uur.
  • Werknemers van 20 jaar (90%): Nafl. 9,63 bruto per uur.
  • Werknemers van 21 jaar en ouder: Nafl. 10,70 bruto per uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kadanz.cw

Waar verdient Curaçao zijn geld mee?

Toerisme, een van de belangrijkste inkomens voor Curaçao. De munteenheid van Curaçao is de Antilliaanse Gulden. Op het eiland zijn veel havens. Zo heeft Willemstad een grote haven met een olieraffinaderij.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op wikikids.nl

Hoe zeg je doei in Curaçao?

Doei of dag is simpel in het Papiaments; Ayo. Voor nu: Ayo. En zoals Arnold Schwarzenegger al zei: Nos ta bai bek.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dolfijngo.com

Is Curaçao een gemeente van Nederland?

Het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit zes eilanden. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn, net als Nederland, zelfstandige landen. Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn bijzondere gemeenten van Nederland. Samen heten deze drie bijzondere gemeenten: Caribisch Nederland.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rvig.nl

Is Curaçao buitenland?

Op 10 oktober 2010 zijn de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden veranderd en daarmee ook het Statuut. De Nederlandse Antillen zijn opgeheven en Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden, naast Nederland en Aruba.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op koninklijkhuis.nl

Hoe lang mag je op Curaçao zijn?

Curaçao. U mag maximaal 30 dagen achter elkaar op Curaçao verblijven. Wilt u langer dan 30 dagen, maar korter dan 90 dagen blijven? Bekijk de website van de Toelatingsorganisatie van Curaçao voor meer informatie over verlenging na aankomst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Is Curaçao lid van de EU?

Papiaments is een mix van Spaans, Portugees, Nederlands en Engels. Sinds 2003 is het Papiaments de tweede officiële taal, naast het Nederlands. Als autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden is Aruba een overzees gebiedsdeel van de EU, net zoals Curaçao en Sint Maarten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op europarl.europa.eu

Wat voor paspoort hebben mensen op Curaçao?

U heeft altijd een geldig paspoort nodig als u naar Curaçao reist, waarmee u zich kunt identificeren. Het paspoort moet gedurende het hele verblijf op Curaçao geldig zijn. U kunt niet met uw Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs reizen naar Curaçao.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nederlandwereldwijd.nl

Heeft Curaçao een ziekenhuis?

In november 2019 opende het Curaçao Medical Center (CMC) in Willemstad haar deuren. Het hypermoderne ziekenhuis is uitgerust met de nieuwste apparatuur. Daarmee wil de overheid de gezondheidszorg op het eiland én in de regio naar een hoger niveau tillen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op medical.sectra.com