Waar mag je niet inhalen?

Inhalen is verboden in de volgende situaties:
 • Het is verboden om een voertuig vlak vóór of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.
 • Inhalen is niet toegestaan op plaatsen waar gevaar of hinder kan ontstaan.
 • Het is verboden om een voertuig in te halen vlak vóór of op een kruispunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theoriewereld.nl

Waar mag je allemaal inhalen?

Je mag rechts inhalen in de volgende situaties:
 • Als een bestuurder links voorsorteert en aangeeft naar links te willen.
 • Als je rechts van een blokmarkering rijdt (bijvoorbeeld bij een in- of uitvoegstrook).
 • Als je een tram wilt passeren.
 • In een file.
 • Vlak voor of op een rotonde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Is rechts inhalen verboden?

Als een auto links heeft voorgesorteerd en aangeeft naar links te willen afslaan, mag je die rechts inhalen. Bij een blokmarkering mag je rechts inhalen. Dit kom je vaak tegen bij uitvoegstroken of weefvakken. Een auto die rechts van zo'n blokmarkering rijdt mag een automobilist die er links van rijdt inhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autoweek.nl

Waar mag je niet inhalen fruit?

Om het 'rechts inhalen' te kunnen onthouden, heb ik een ezelsbruggetje bedacht, nl. het woord FRUIT. In bovengenoemde situaties mag er dus rechts worden ingehaald. Respecteer te allen tijde de aanwijzingen, de verkeerstekens en verkeersregels die ter plaatse gelden en van kracht zijn!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersschoolvanadrichem.nl

Welke afstand tijdens inhalen?

Veilige tussenafstand buiten de bebouwde kom

Een bestuurder moet bij het inhalen buiten de bebouwde kom een zijdelingse afstand van ten minste 1,5 meter (binnen bebouwde kom : 1 meter) laten tussen zijn voertuig en een voetganger, wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gratisrijbewijsonline.be

Van rechts inhalen, FRUIT? CBR Auto theorie 2023

34 related questions found

Wat is de 2 seconden regel?

Zelf inschatten of je genoeg afstand houdt, kan met de 2 seconden regel: begin te tellen als de auto voor je een vast object (bvijvoorbeeld een hectometerpaaltje) passeert en kijk of je na twee seconden bij datzelfde object bent. Of neem de helft van je snelheid + 10% voor je als marge in meters.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Hoe mag je inhalen op een rotonde?

Je mag vlak voor en op een rotonde zowel links als rechts rijden. Ook mag je vlak voor en op een rotonde links en rechts inhalen, als dat veilig kan. Voor en op grote rotondes staan er pijlen op de rijstroken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theorie-leren.nl

Wie mag je inhalen op een kruispunt?

Op kruispunten waar je voorrang moet verlenen, is het links inhalen van: een gespan; of een voertuig op meer dan twee wielen; of een tweewielig motorvoertuig verboden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gratisrijbewijsonline.be

Wie is er fout bij inhalen?

Aanrijding bij het inhalen: Inhalende bestuurders moeten voorrang verlenen. Bij een aanrijding bij het inhalen is de inhalende auto aansprakelijk voor de schade. Bij inhalen wissel je van rijbaan. Wisselen van rijbaan is een bijzondere manoeuvre in de zin van artikel 54 RVV.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op letselschadespecialist.nl

Hoe moet je inhalen op snelweg?

Haal op een snelweg dus niet rechts in. Dit is verwarrend voor diegene die ingehaald wordt en kan tot gevaarlijke situaties leiden. Let altijd op of er geen bord met een inhaalverbod staat. In deze situatie mag de bestuurder inhalen omdat de belijning op zijn wegdeel onderbroken is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersregels.vvn.nl

Is inhalen in een bocht verboden?

Het links inhalen van een fietser is verboden bij het naderen van de top van een helling en in bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is, behalve indien kan ingehaald worden zonder de doorlopende witte streep te overschrijden die het voor de tegenliggers bestemde deel van de rijbaan aflijnt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Hoe mag je in een file inhalen?

Bij fileverkeer hoeft,indien de rijbaan is verdeeld in rijstroken in dezelfde richting, niet de meest rechts gelegen rijstrook te worden gevolgd. 2. Files mogen aan de rechterzijde worden ingehaald. Bij normaal verkeer mag niet rechts ingehaald worden, alleen bij filerijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Hoe hard mag je iemand inhalen?

' Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: 'U dient zich te allen tijde aan de maximumsnelheid te houden, ook tijdens een inhaalmanoeuvre. Het is een algemene regel: rij je overdag op een Nederlandse snelweg, dan is overal en altijd 100 kilometer per uur de toegestane maximumsnelheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ad.nl

Hoe kijken bij inhalen?

Dan is de kijktechniek bijna hetzelfde.
 1. Kijk eerst of er verkeer aankomt en of de linkerbaan vrij is.
 2. Kijk in je binnenspiegel.
 3. Kijk in je linker buitenspiegel.
 4. Geef richting naar links.
 5. Haal het voertuig nu in.
 6. Na het inhalen kijk je in de binnenspiegel en daarna rechter buitenspiegel.
 7. Kijk nu over je rechterschouder.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op intotraffic.nl

Hoe hard mag je inhalen op snelweg?

' Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: 'U dient zich te allen tijde aan de maximumsnelheid te houden, ook tijdens een inhaalmanoeuvre. Het is een algemene regel: rij je overdag op een Nederlandse snelweg, dan is overal en altijd 100 kilometer per uur de toegestane maximumsnelheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op bd.nl

Hoe moet je inhalen auto?

Het inhalen moet een korte en vlotte actie zijn. Ga niet te vroeg van te voren al naar links. In sommige situatie's moet je wel wat vroeger uitwijken om te kunnen kijken of de rijbaan vrij is voor het inhalen. Afhankelijk van de snelheid wijkt je zo ongeveer 25 a 50 meter van te voren uit naar links.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op autorijschooletimmerman.nl

Hoe hard mag je inhalen op een 80 weg?

Rijdt deze 80 km dan kan je met 90 km inhalen, rijdt deze 90 km dan kan je deze met 100 km inhalen. Het gaat er om hoe hard je moet rijden om de ander in te halen zonder te hard te rijden. Een vrachtwagen rijdt vaker net iets harder dan de maximum snelheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Is inhalen een bijzondere verrichting?

Inhalen en afslaan zijn géén bijzondere manoeuvres en worden daarom ook apart in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) behandeld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vereende.nl

Waarom mag je niet langs rechts inhalen?

Als je een auto rechts inhaald betekent dit immers dat de linksrijdende auto onnodig links aan het rijden is.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op startpagina.nl

Welke motorvoertuigen mag je hier niet inhalen?

In deze situatie mag u geen (gemotoriseerde) voertuigen inhalen, behalve tractoren en brommobielen. De belijning is weliswaar onderbroken, maar toch geeft de bebording aan dat u niet mag inhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersregels.vvn.nl

Waar mag je een fietser niet inhalen?

binnen bebouwde kom: minstens 1m zijdelingse afstand te bewaren bij het inhalen; buiten bebouwde kom: minstens 1,5m zijdelingse afstand te bewaren bij het inhalen; in een fietsstraat: achter de fietser blijven. Je mag deze dus niet inhalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Wat is dubbel inhalen?

Wat als je meerdere wagens wilt inhalen? Je mag meerdere wagens in één keer inhalen op een rijbaan met tweerichtingsverkeer verdeeld in vier of meer rijstroken. Dat inhaalmanoeuvre moet echter redelijk blijven. Als je een vrachtwagen inhaalt en pas na 500 meter verder de volgende, dan mag je niet links blijven rijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op magazine.vab.be

Wie heeft er voorrang op een dubbele rotonde?

Dat wil zeggen dat je aan de buitenkant blijft wanneer je de rotonde bent opgereden. Je zet vervolgens meteen je richtingaanwijzer aan en je verlaat de rotonde direct. Weet dat wie zich op de uiterste rijstrook van de rotonde bevindt steeds voorrang heeft op de automobilisten op de linkerrijstrook.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op suzuki.be

Hoe mag een motorrijder inhalen?

Gebruik het midden van de rijstrook. Motorrijders halen de file tussen de rijstroken in. Wanneer u op het midden van de rijstrook rijdt, hebben motorrijders voldoende ruimte om in te halen. U kunt ze eventueel wat meer ruimte geven door bijvoorbeeld naar rechts uit te wijken als u op de rechter rijstrook zit.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mcrijen.nl

Wat betekent een omgekeerde driehoek?

De omgekeerde driehoek (bord B1) betekent dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders die op de openbare weg rijden die jij wilt oprijden, en dat je, indien het nodig is moet stoppen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be