Wat als je geen bijtelling hebt betaald?

Oordeelt de belastinginspecteur dat je onterecht geen bijtelling hebt betaald voor de zakelijke auto? Dan krijg je een verzuimboete opgelegd. In 2022 is dat 80% van het wettelijk maximum van € 5.514.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Hoe controleert de Belastingdienst bijtelling?

Kentekens scannen

Een veelgebruikt controlemiddel van de Belastingdienst. Een vorm waarbij willekeurig kentekens worden gescand, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen bij de Ikea of pretparken. Vervolgens wordt gekeken of er bijtelling wordt betaald voor deze auto of dat er een verklaring is getekend.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op trackjackeurope.com

Hoeveel mag je rijden zonder bijtelling?

Kunt u aantonen dat u per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt in een auto van de zaak? Bijvoorbeeld met een sluitende rittenregistratie? Dan telt uw werkgever niets bij uw loon voor het voordeel van het privégebruik. U hebt dan geen bijtelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wie is verantwoordelijk voor geen privégebruik auto?

Als de werknemer een verklaring geen privégebruik auto bij de werkgever inlevert, dan laat de werkgever de bijtelling privégebruik auto achterwege. De werknemer is dan in beginsel verantwoordelijk voor het bewijs dat hij de auto op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op download.belastingdienst.nl

Hoe kan je bijtelling vermijden?

Je kunt bijtelling voorkomen door niet meer dan 500 privékilometers per kalenderjaar in je zakelijke auto te rijden. Anders gezegd: je hoeft geen bijtelling te gebruiken als je de auto (bijna) helemaal zakelijk rijdt. Hier moet je de Belastingdienst dan wel een nauwkeurige verantwoording van geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Hoe werkt bijtelling?

42 related questions found

Is bijtelling verplicht?

Ja, bijtelling is verplicht, mits u kunt aantonen dat u per kalenderjaar minder dan 500 privékilometer rijdt in een zakelijk voertuig. U moet dan een 'Verklaring geen privégebruik zakelijke auto' hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op fleetgo.nl

Kun je bijtelling afkopen?

Bijtelling afkopen is alleen mogelijk als je een bestelauto hebt die door meerdere werknemers gebruikt wordt. Als je als zzp'er geen rittenregistratie wilt bijhouden, kun je overwegen een verklaring 'Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' in te vullen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mkbservicedesk.nl

Is het voordeliger om auto op de zaak of prive?

Over het algemeen is het voordeliger om (vrijwel) nieuwe auto's op de zaak te zetten. Rijdt u veel privé, dan is op de zaak zetten eveneens vaak voordeliger. Een elektrische auto is door de lage bijtelling vaak voordeliger om op de zaak te zetten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op shamrockadvies.nl

Kan ik mijn prive auto op de zaak zetten?

Als uw eigen auto een auto van uw onderneming wordt, gaat de auto voor de inkomstenbelasting van uw privévermogen naar het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto neemt u ook op in de (begin)balans van uw onderneming. Houd daarbij rekening met kilometerstanden, schades en eventuele extra voorzieningen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoe oud moet een auto zijn om geen bijtelling te betalen?

Bij auto's die ouder zijn dan 15 jaar is de bijtelling 35% van de waarde in het economisch verkeer. Let op!

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Heb je altijd bijtelling?

Als u per jaar meer dan 500 kilometer privé rijdt, dan krijgt u te maken met bijtelling. Dit is een percentage van de nieuwwaarde van de auto. U moet hierover inkomstenbelasting betalen. Voor de meeste auto's geldt een bijtellingspercentage van 22% over de cataloguswaarde.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Welke auto's hebben 0 bijtelling?

Geen extra kosten betalen voor privégebruik van de auto is natuurlijk ideaal. Auto's met 0% bijtelling zijn echter helaas niet meer beschikbaar: dit bijtellingstarief is al een tijdje geleden afgeschaft. Helaas kunnen wij geen auto's meer aanbieden met 0% bijtelling maar nog wel met 4% bijtelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vwpshortlease.nl

Hoe vaak moet je bijtelling betalen?

Je moet bijtelling betalen wanneer je de zakelijke auto gebruikt voor privédoeleinden en in een kalenderjaar hiermee meer dan 500 kilometer privé rijdt. In ons land wordt de bijtelling gezien als een soort loon in natura. En over loon dien je altijd belasting te betalen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dezaak.nl

Hoe vaak controleert de Belastingdienst?

Waarom word ik gecontroleerd? Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk jaar bij ons binnenkomen. Controleren behoort namelijk tot onze kerntaak. Door dat zorgvuldig te doen, zorgen we ervoor dat we juist en volledig belastingen kunnen heffen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op over-ons.belastingdienst.nl

Wie is verantwoordelijk voor de bijtelling?

De werkgever is immers verantwoordelijk voor toepassing van het juiste bijtellingspercentage, de correcte fiscale waarde en de juiste periode. Als werkgever kan je de werknemer ook vragen bij de Belastingdienst een 'verklaring geen privégebruik auto' op te vragen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op mazda.nl

Wat mag je verrekenen met de bijtelling?

Zo verlaag je de bijtelling
  • tanken in het buitenland;
  • tolwegen;
  • was- en poetskosten;
  • olie;
  • ruitenwisservloeistof;
  • Andere autogerelateerde kosten voor privégebruik.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op salure.nl

Is een auto van de zaak slim?

Voor werknemers is een auto van de zaak meestal aanzienlijk goedkoper dan een eigen auto. De inkomstenbelasting over het privégebruik is heel vaak veel lager dan de kosten van de auto. Dat geldt ook als de werkgever een bijdrage voor privégebruik eist. Die bijdrage wordt afgetrokken van de bijtelling.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op digi-profs.nl

Wie mag er rijden in een auto van de zaak?

5. Wie mag er in de auto rijden? Let op dat de autoregeling geen beperkingen oplegt wie er in de auto mogen rijden. Sommige ondernemingen leggen vast dat uitsluitend de partner en thuiswonende kinderen (minimaal 23 jaar) de auto mogen gebruiken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vzr.nl

Wat als autokosten lager zijn dan bijtelling?

Het kan zijn dat uw totale autokosten minder bedragen dan het bedrag dat u voor het privégebruik van de auto moet tellen. In dat geval stelt u het bedrag van het privégebruik van de auto gelijk aan uw totale autokosten. Wat aan aftrekbare autokosten overblijft, is dan nihil.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat zijn de nadelen van een auto van de zaak?

Nadelen van een auto van de zaak

Bij verkoop van de auto realiseert uw onderneming mogelijk een belaste winst. Het kan echter ook dat u een aftrekbaar verlies realiseert. Als u de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijgt u in de meeste gevallen te maken met een bijtelling privégebruik auto.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op glissenaar.nl

Wat als je meer dan 500 km privé rijdt?

Rijdt u meer dan 500 privékilometers? Dan moet u de verklaring intrekken. Uw werkgever telt vanaf dat moment een bedrag bij uw loon voor het voordeel van het privégebruik van de auto. En u krijgt een naheffingsaanslag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Hoe werkt bijtelling auto eenmanszaak?

Het privégebruik wordt, zoals bij een eenmanszaak, op een vast bedrag gewaardeerd (de beruchte bijtelling). De hoogte van de bijtelling bedraagt 4/15/21/25 procent van de cataloguswaarde en wordt als loon in natura voor de loon- en inkomstenbelasting in aanmerking genomen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op boekzo.nl

Hoe lang verlaagde bijtelling?

Hoe lang geldt het verlaagde percentage? Valt u in het verlaagde bijtellingspercentage (16%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand van eerste toelating.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op belastingdienst.nl

Wat gebeurt er met de bijtelling na 5 jaar?

Na 60 maanden vervalt dit voordeel, maar je krijgt nog wel 6% korting op het toen geldende standaardtarief uit 2018 over de eerste €30.000. Oftewel, in 2023 heb je 22% - 6% is 16% bijtelling over de eerste € 30.000 en 22% over de rest van de fiscale waarde van de auto.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vzr.nl

Hoe lang moet je bijtelling betalen?

Het bijtellingspercentage dat geldt op de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld, blijft 60 maanden geldig. Gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl