Wat als mijn ouders mij slaan?

Extreme vormen van geweld en kindermishandeling zijn strafbaar: je kan hiervoor een gevangenisstraf of geldboete krijgen. Ouders die niet-extreme vormen van geweld gebruiken, zullen niet gestraft worden, maar kunnen hulp krijgen om de thuissituatie te verbeteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Is het strafbaar als je ouders je slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kinderrechten.nl

Wat moet je doen als je geslagen wordt door je ouders?

Bij een vermoeden van kindermishandeling in uw omgeving, kunt u het volgende doen:
  1. Bel 112 als het kind in direct gevaar is.
  2. Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er iets aan de hand is, klopt dat vaak ook. ...
  3. Praat met het kind zelf of met de ouders. ...
  4. Vraag advies bij Veilig Thuis.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is je kind slaan mishandeling?

Kindermishandeling is elke vorm van bedreiging of geweld tegen een minderjarige (een kind in de leeftijd tot en met 17 jaar). Het kan gaan om lichamelijke, emotionele of geestelijke mishandeling. Bijvoorbeeld slaan, schelden of bang maken.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rechtspraak.nl

Wat is de straf voor kindermishandeling?

De maximumstraffen voor verschillende vormen van mishandeling variëren van 3 jaar tot 15 jaar. In sommige gevallen kan de strafeis hoger zijn dan 15 jaar. Bijvoorbeeld als er sprake is van mishandeling met een terroristisch doel. De rechter mag bij ernstig geweld nooit alleen een taakstraf geven.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Hier zit geen zand volledige versie

19 related questions found

Hoeveel geld krijg je voor mishandeling?

De hoogte van de vergoeding ligt tussen de € 12.500 en € 20.000. De persoon die aansprakelijk is voor het ongeval, betaalt. In een strafprocedure kan de Staat de schadevergoeding mogelijk voorschieten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Is het strafbaar om iemand te slaan?

Bent u aangehouden wegens toebrengen van verwondingen? Bel direct. Als u de slagen en verwondingen welbewust toebrengt, gebeurt het opzettelijk en bent u strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op omnirecht.be

Is 1 klap mishandeling?

Uit de rechtspraak volgt dat het bij mishandeling draait om het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel bij een ander. Een eenvoudige klap kan dus al mishandeling opleveren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrecht-advocaat.nl

Is schreeuwen mishandeling?

Het geweld kan lichamelijk zijn of seksueel, maar ook verbaal geweld, zoals schreeuwen of bedreigen hoort daarbij. Alle huiselijk geweld is strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Wat gebeurt er als je ouders je mishandelen?

Extreme vormen van geweld en kindermishandeling zijn strafbaar: je kan hiervoor een gevangenisstraf of geldboete krijgen. Ouders die niet-extreme vormen van geweld gebruiken, zullen niet gestraft worden, maar kunnen hulp krijgen om de thuissituatie te verbeteren.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op watwat.be

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk daarbij aan geestelijke of lichamelijke mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, psychoses of dreigende zelfdoding. Voor bovenstaande situaties waarin sprake is, of lijkt te zijn, van een acuut onveilige situatie als gevolg van huiselijk geweld of kindermishandeling, staat de Crisisdienst 24/7 paraat.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op veiligthuis-ken.nl

Hoe bewijs je geestelijke mishandeling?

Overweeg je aangifte te doen van geestelijke mishandeling? Probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen. Bewaar appjes, sms'jes, mailtjes, brieven en voicemails van de dader en houd een dagboek bij van wat er op welk moment is gebeurd. Met het bewijs kan de politie stappen zetten om de mishandeling te stoppen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferhulp.nl

Wat is emotionele mishandeling ouders?

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nji.nl

Is het verboden om je kind te slaan?

Het is in Nederland sinds 2007 zelfs bij wet verboden kinderen te slaan. De ooit pedagogisch verantwoorde tik is nu dus strafbaar.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op quest.nl

Is het goed om je kind te slaan?

Een kind schudden kan grote gevolgen hebben. Op langere termijn leidt geweld als straf tot meer angst en emotionele problemen (bv. laag gevoel van eigenwaarde). Een tik geven of slaan levert soms direct effect op, want je kind stopt met doen wat niet mag.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op kindengezin.be

Welke straffen mogen ouders niet geven?

Nooit slaan!

Je kunt je kind erg pijn doen of zelfs verwonden. Bovendien is slaan schadelijk voor het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Doe dat dus nooit. Wees zuinig met het geven van straf.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op cjgleiden.nl

Wat valt onder psychisch geweld?

Iemands lichaam, houding of figuur beledigen of belachelijk maken; Iemands persoonlijke activiteiten niet accepteren; Iemand negatieve kritiek geven op alles wat hij of zij doet, denkt of zegt en de ander vernederen en beschuldigen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vraaghetdepolitie.nl

Hoe verwerk je huiselijk geweld?

Praten met een hulpverlener of iemand uit je omgeving

Denk dan bijvoorbeeld Veilig Thuis. Hier kan je terecht voor een luisterend oor, advies en hulp na huiselijk geweld. Tegen haar wil is een telefonische hulpdienst speciaal voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld en/of huiselijk geweld.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op slachtofferwijzer.nl

Wat is passieve mishandeling?

Bij passieve mishandeling wordt er iets niet gedaan (het kind krijgt geen aandacht); Er hoeft niet per se schade te worden toegebracht om van kindermishandeling te spreken. Een risico op schade is hiervoor voldoende; Mishandeling gaat niet alleen om fysieke schade, maar ook om psychische schade.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op depsycholoog.nl

Wat is een droge klap?

Voorbeelden van mishandeling zijn een droge klap of schop (alleen pijn, geen letsel), mishandeling met behulp van een slagwapen en een kopstoot. Daarnaast kent de wet zware mishandeling en mishandeling met (zwaar) letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op vandijkvandermeer.nl

Wat is bewijs voor mishandeling?

Over het algemeen wordt het bewijs van mishandeling geleverd op basis van medische gegevens of vaststelling van letsel door de politie, getuigenverklaringen en de aangifte zelf. De aangifte moet altijd ondersteund worden door een ander bewijsmiddel.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op strafrechtadvocatennetwerk.nl

Wat is de straf als je iemand een klap geeft?

Mishandeling artikel

Volgens de wet, artikel 300 Wetboek van Strafrecht (Sr), wordt mishandeling gestraft met een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete van de 4e categorie. Deze vorm in art 300 sr is de “lichtste” vorm van mishandeling. Ook wel eenvoudige mishandeling genoemd.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op de-strafrechtadvocaat.nl

Kan je aangifte doen als iemand je slaat?

Bent u slachtoffer van geweld, dan moet u altijd aangifte doen. Bel 0900 - 8844 (belkosten) zodat u met politie bespreekt welke opties er zijn. Voordat u aangifte doet, vertelt de politie graag wat uw rechten als slachtoffer zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.nl

Is slaan een misdrijf?

Slagen en verwondingen is een ernstig misdrijf dat kan leiden tot vervolging en veroordeling tot zware straffen. De kans is groot dat U in aanraking komt met het gerecht en dan hebt U een topadvocaat nodig voor U en Uw zaak.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op destrafrechtspecialist.be

Is zelfverdediging strafbaar?

41 lid 1 Wetboek van Strafrecht: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op dehefadvocaten.nl