Wat betekent een witte streep op de stoep?

Witte blokmarkeringen bij een trottoir hebben geen juridische betekenis, en houden dus geen parkeerverbod in. De markeringen mogen wel worden gebruikt om iets te accentueren. Een parkeerverbod geldt wel bij gele onderbroken of on-onderbroken strepen, in het laatste geval geldt dan ook verbod op stilstaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat betekenen de witte strepen op de weg?

Soorten strepen op de weg

dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur; dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur: 80 kilometer per uur; geen middenstreep: 80 kilometer per uur, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 kilometer per uur.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Wat betekent een gele streep op de stoep?

Als aan de kant van de rijbaan een gele onderbroken streep is aangebracht, dan mag u langs die zijde van de rijbaan niet parkeren. Stilstaan mag wel. U mag wel stilstaan om te laden of te lossen of om een passagier te laten in- of uitstappen. Zet uw auto niet stil half op de stoep, maar blijf op de rijbaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersregels.vvn.nl

Welke strepen mag je inhalen?

Een groene middenstreep en doorgetrokken zijstrepen

De brede groene middenstreep maakt u extra alert op het gevaar van inhalen. Waar de witte strepen langs de groene ononderbroken zijn, mag u niet inhalen; u mag alleen inhalen op die plaatsen waar de witte strepen naast de groene streep onderbroken zijn.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op gawijsopweg.nl

Wat is een gele streep?

Als aan de kant van de rijbaan een gele doorgetrokken streep is aangebracht, dan mag u langs die zijde van de rijbaan niet stilstaan (of parkeren). Parkeer in de daarvoor aangegeven vakken. Even stilstaan voor in- en uitstappen mag dus ook niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersregels.vvn.nl

Theorievraag van de Week: Geel onderbroken streep op stoeprand!!

26 related questions found

Wat is een witte streep?

Vliegtuigstrepen zijn kunstmatige wolken, veroorzaakt door de uitstoot van waterdamp door vliegverkeer. Vliegtuigstrepen ontstaan door uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. Deze uitlaatgassen zorgen voor een toename van waterdamp en roetdeeltjes op de vliegroute.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op knmi.nl

Wat betekent een blauwe streep in het midden van de weg?

⇨ Een gele onderbroken streep betekent dat je even mag stilstaan, maar niet mag parkeren. ⇨ De blauwe streep betekent dat je mag parkeren, maar alleen als je een parkeerkaart gebruikt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theorietoppers.nl

Is inhalen op kruispunt verboden?

Inhalen is niet toegestaan op plaatsen waar gevaar of hinder kan ontstaan. Het is verboden om een voertuig in te halen vlak vóór of op een kruispunt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theoriewereld.nl

Welke doorgetrokken streep mag je niet overschrijden?

Een doorgetrokken streep die zich niet langs de rand van de rijbaanverharding bevindt, mag niet worden overschreden. Bestuurders mogen zich niet links van een doorgetrokken streep bevinden, indien die streep is aangebracht tussen rijstroken of paden met verkeer in beide richtingen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op theoriewereld.nl

Wat betekent een zigzag op de weg?

Om u te waarschuwen voor een gevaarlijk punt worden soms zigzag-strepen op het wegdek aangebracht. Nader het zebrapad met gepaste snelheid.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op verkeersregels.vvn.nl

Wat betekent een blauwe streep op de stoep?

Parkeerschijf verplicht in blauwe zone

U herkent de parkeerschijfzone aan het verkeersbord E10 en/of aan een blauwe lijn langs de stoeprand. Op dit bord staat de maximale parkeertijd. Op uw parkeerschijf stelt u de tijd in waarop u de auto parkeert.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijksoverheid.nl

Hoe lang is een witte streep op de weg?

• Strepen op de weg en maximumsnelheid

Een dubbele witte middenstreep met groen ertussen (100km/u), dubbele witte streep zonder groen ertussen (80km/u), ontbrekende middenstreep (80km/u) of onderbroken kantstreep zonder middenstreep (60km/u) geeft de toegestane maximumsnelheid op die weg aan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijtempo.nl

Wat betekent groene streep op fietspad?

Kenmerkend voor het snelfietspad is rood asfalt met een groene middenstreep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op waalwijk.nieuws.nl

Kan je aan de strepen op de weg zien hoe hard je mag?

Aan de strepen kunt u zien hoe hard u normaal gesproken mag rijden. Maar soms past een lagere snelheid beter bij de situatie. Zoals bij het naderen van een kruising, in een bocht of bij wegwerkzaamheden. Dan is vaak een lagere snelheid verplicht (bijvoorbeeld 70 of 50 km per uur), terwijl de strepen niet veranderen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op provinciegroningen.nl

Wat betekent groene streep?

Een groene middenstreep en doorgetrokken zijstrepen – De groene middenstreep geeft aan dat u op een autoweg rijdt, tenzij verkeersborden een lagere maximumsnelheid aangeven. Dat betekent dat u maximaal 100 km/uur mag rijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op lykkesliv.net

Hoe weet je of je 30 of 50 mag?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt weten hoe hard je ergens mag. Omdat de maximumsnelheid in de avond en nacht hoger is dan overdag, hebben veel borden een zogeheten tijdvenster. Dit tijdvenster geeft aan welke snelheid binnen welke uren geldt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op rijkswaterstaat.nl

Wat betekent een witte driehoek op de weg?

Een verdrijvingsvlak bestaat uit diagonale strepen of een witte driehoek. Het is niet toegestaan te rijden op een verdrijvingsvlak. Boete € 280,-. Bestuurders moeten altijd stoppen vóór een voor hen bestemde stopstreep.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat betekent een dubbele onderbroken streep op de weg?

Dubbele witte middenstreep zonder groen

Ook nu geldt: is-ie onderbroken, dan mag je inhalen. Is-ie doorgetrokken, dan uiteraard niet.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Hoe duur is boete voor doorgetrokken streep?

Boete over doorgetrokken streep rijden

Op een boete zit niemand te wachten. De boete voor het rijden over een doorgetrokken streep kost dan ook € 240,-. Dat hoge bedrag is goed te verklaren. Ga je over een doorgetrokken streep, dan kan dat behoorlijk misgaan.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op unive.nl

Hoe lang mag je links blijven rijden?

Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Rijinstructeurs en politieagenten hanteren vaak de 10 seconden-regel: blijf niet langer dan 10 seconden op de linker rijstrook hangen. Voor onnodig links rijden riskeer je een bekeuring van 220 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nu.nl

Wie heeft voorrang voetganger of auto?

Bestuurders moeten voetgangers op of voor een zebrapad die op punt staan over te steken, voor laten gaan. Is er geen oversteekplaats, dan zijn bestuurders niet verplicht je voor te laten gaan. Uitzondering hierop zijn blinden en slechtzienden met een blindengeleidestok en personen die zich moeilijk voortbewegen.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op anwb.nl

Wat betekent een omgekeerde driehoek?

De omgekeerde driehoek (bord B1) betekent dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders die op de openbare weg rijden die jij wilt oprijden, en dat je, indien het nodig is moet stoppen. Zijn er geen andere bestuurders, dan hoef je niet te stoppen en mag je het kruispunt oprijden.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op politie.be

Wat betekent een rood bord met een witte streep?

De verboden richting wordt in de meeste Europese landen aangegeven met een rond rood verkeersbord met een horizontale witte streep in het midden, de verplichte richting met een vierkant blauw bord met een witte pijl. In Amsterdam bestaat eenrichtingsverkeer al sinds 1617.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Hoe lang zijn de witte strepen op de snelweg?

Op Nederlandse autosnelwegen is, bij de onderbroken streep tussen de rijstroken, de afstand tussen twee strepen 9 meter, en de streep zelf 3 meter lang. In Nederland worden de verkeerstekens op het wegdek geregeld in art.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op nl.wikipedia.org

Wat betekent bord met rode streep?

De adviessnelheid borden geven vaak de adviessnelheid aan voor een bepaald stuk weg. Na dit stuk is deze adviessnelheid niet meer van toepassing. Dit wordt aangegeven door de einde adviessnelheid borden. Je herkent deze borden aan de rode streep die er doorheen loopt.

Verzoek tot verwijderen van bron   |   Bekijk volledig antwoord op site4cars.nl